Alina Maria Hațeg

Curtea de Apel Timișoara. Lipsa minutei de la dosarul cauzei
28 iunie 2016 |

Curtea de Apel Timișoara. Factura fiscală nu este contract
21 iunie 2016 |

Curtea de Apel Timișoara. Instanța competentă în cazul soluționării cererilor privind somațiile de plată
14 iunie 2016 |

Curtea de Apel Timișoara. Formularea declarației de creanță în procedura de insolvență
3 iunie 2016 |

Curtea de Apel Timișoara. Declinarea competenței în caz de excepție de necompetență materială neinvocată în termen
20 mai 2016 |

Curtea de Apel Timișoara. Completarea biletului la ordin în cazul declarării scadenței anticipate a creditului
16 mai 2016 |

Curtea de Apel Timișoara. Lipsa deținerii calității de parte a recurentului în litigiu
12 mai 2016 |

Curtea de Apel Timișoara. Invocarea cuantumului exagerat al onorariului ca motiv de ilicitate a cauzei
4 mai 2016 |

Curtea de Apel Timișoara. Recurs declarat împotriva unei hotărâri de declarare a necompetenței
26 aprilie 2016 |

Curtea de Apel Timișoara. Plata anticipată a ratelor de leasing de către debitoarea falită
21 aprilie 2016 |

Curtea de Apel Timișoara. Cauza acțiunii civile vs. cauza cererii de chemare în judecată. Autoaritatea de lucru judecat
12 aprilie 2016 |

Curtea de Apel Timișoara. Lipsa analizei motivului principal de nulitate invocat în cazul unei acțiuni în anularea hotărârii adunării generale a asociaților
31 martie 2016 |

Curtea de Apel Timișoara. Necompetența materială a unui Tribunal Arbitral
24 martie 2016 |

Curtea de Apel Timișoara. Probarea executării lucrărilor contractate
22 martie 2016 |

Cristian Paziuc: Răspunderea contractuală și sistemul remediilor pentru neexecutarea obligațiilor contractuale
21 martie 2016 |

Curtea de Apel Timișoara. Respectarea condițiilor impuse de legiuitorul național și respectarea dreptului la un proces echitabil
17 martie 2016 |

Curtea de Apel Timișoara. Exceptia inadmisibilității vs. excepția necompetenței materiale
14 martie 2016 |
10 comentarii

Curtea de Apel Timișoara. Anularea hotărârii adunării generale extraordinare a acținarilor pe motiv de abuz de majoritate
7 martie 2016 |

Curtea de Apel Timișoara. Încheierea de către judecători a unor contracte de credit cu una dintre părțile unui dosar pe care îl soluționează
3 martie 2016 |
22 comentarii

Anunt de recrutare

Curtea de Apel Timișoara. Arbitrajul sau instanța de judecată în cazul unei clauze care prevede compentența alternativă
23 februarie 2016 |

Iulian Bălan. Dreptul la respectarea vieţii private şi supravegherea video, audio sau prin fotografiere – Partea I
22 februarie 2016 |

Răzvan Dincă. Promisiunea de a vinde un teren agricol situat în extravilan
17 februarie 2016 |

Curtea de Apel Timișoara. Interpretarea clauzelor contractuale potrivit voinței reale a părților
15 februarie 2016 |

Ilie Urs: Condiţiile cerute pentru pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract în materia promisiunilor de vânzare
9 februarie 2016 |
2 comentarii

Curtea de Apel Timișoara. Lipsa consimțământului unei persoane juridice de drept privat în cazul acțiunii în revendicare
9 februarie 2016 |

Curtea de Apel Timișoara. Profesionist în domeniul activităților bancare invocă necunoașterea legii
29 ianuarie 2016 |

Curtea de Apel Timișoara. Suspendarea executării hotărârii adunării generale a acționarilor
27 ianuarie 2016 |

Curtea de Apel Timișoara. Transferarea dreptului de proprietate în cazul unui contract de leasing
18 ianuarie 2016 |

Victor Marcusohn: Condiţiile generale ale contractului. Libertatea de a contracta şi limitele acesteia
15 ianuarie 2016 |

Curtea de Apel Timișoara. Convenție arbitrală pentru orice litgiu. Compentența de soluționare a unei ordonanțe de plată
15 ianuarie 2016 |

Emod Veress: Probleme actuale privind dobânda penalizatoare
7 ianuarie 2016 |

Lucian Mihali Viorescu: Probleme ivite în practica judiciară cu privire la citarea prin publicitate
6 ianuarie 2016 |
1 comentariu

Curtea de Apel Timișoara. Dreptul beneficiarului şi posesorilor ulteriori de a completa biletul la ordin
4 ianuarie 2016 |

Ioan Griga: Locul şi rolul procurorului în procesul penal şi modificările intervenite în reglementarea fazei de judecată în fond şi apel potrivit Noului Cod de procedură penală
2 ianuarie 2016 |

Șerban Diaconescu: Unele consideraţii cu privire la conflictele de norme civile în timp
30 decembrie 2015 |

Curtea de Apel Timișoara. Neconvocarea asociatului care deține 50% din părțile sociale
24 decembrie 2015 |

Curtea de Apel Timișoara. Cauză de nulitate absolută a hotărârii generale
22 decembrie 2015 |

Curtea de Apel Timișoara. Invocarea caducității în cazul acțiunii în anulare a unei sentințe arbitrale
17 decembrie 2015 |

Georgiana Sitiavu, Cătălin Jigău: Dreptul la apărare al inculpatului din perspectiva dispoziţiilor procesual penale referitoare la măsurile preventive. Audierea/ascultarea inculpatului
6 decembrie 2015 |

Curtea de Apel Timișoara. Convocarea asociatului pentru AGA la altă adresă decât cea din Actul constitutiv
30 noiembrie 2015 |Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership