Alina Matei

ÎCCJ. Contract de donație nul absolut
12 iulie 2024 |

ÎCCJ. Bun cumpărat de unul dintre soți cu bani împrumutați
11 iulie 2024 |

ÎCCJ. Contract încheiat pe e-mail
10 iulie 2024 |

ÎCCJ. Materiale pornografice cu minori deținute pe telefon și apoi șterse
9 iulie 2024 |

ÎCCJ. Emiterea unui ordin de salarizare de către MJ cu includerea coeficientului de multiplicare 19,00
5 iulie 2024 |

ÎCCJ. Depunerea de două ori a recursului
3 iulie 2024 |

Laura Badiu: Procesul de adopție a laturii feminine de către profesiile juridice cred că a ajuns la maturitate [Women in Law]
2 iulie 2024 |

ÎCCJ. Comunicarea întâmpinării vs. excepţia necompetenţei teritoriale
2 iulie 2024 |

ÎCCJ. Contestarea raportului întocmit de Inspecţia Muncii
1 iulie 2024 |

ÎCCJ. Disjungerea unei cereri incidentale
26 iunie 2024 |

Alexandra Dincă, cea mai mare notă obținută la concursul de admitere la INM 2024: Profesia de judecător este cea pentru care îmi doresc și eu să optez la finalizarea Institutului
26 iunie 2024 |

Andreea-Claudia Păun: Balanța justiției își ține talerele în echilibru și datorită grefierului
25 iunie 2024 |

ÎCCJ. Respectarea principiului certitudinii juridice
25 iunie 2024 |

ÎCCJ. Titularul acțiunii în anularea mărcii pentru înregistrarea ei cu rea-credință
24 iunie 2024 |

ÎCCJ. Nedepunerea declarației fiscale pentru o taxă nedatorată, declarație care trebuie depusă…
21 iunie 2024 |

ÎCCJ. Mărci în conflict înregistrate de foști asociați
20 iunie 2024 |

Marie Loise Brîncoveanu: Port dese dialoguri cu El
19 iunie 2024 |

ÎCCJ. Acțiune în contrafacere ref. denumirile unor ONG-uri
19 iunie 2024 |

ÎCCJ. Plângere împotriva încheierii registratorului de registrul comerţului
18 iunie 2024 |

Anunt de recrutare

ÎCCJ. Încadrarea de instanța de recurs a criticilor într-un alt caz de nelegalitate decât cel indicat de recurent
17 iunie 2024 |

ÎCCJ. Dreptul european vs. dreptul naţional
13 iunie 2024 |

ÎCCJ. Depunerea recursului la altă instanță decât cea care a pronunțat hotărârea atacată
12 iunie 2024 |

Diana Dobromir: Antreprenorii evită încă să-și recunoască vulnerabilitatea și să se implice în strategii de restructurare VIDEO
11 iunie 2024 |

ÎCCJ. Cerere de revizuire formulată verbal
11 iunie 2024 |

ÎCCJ. Renunțare la judecata recursului după comunicarea recursului către intimată. Soarta taxei de timbru
10 iunie 2024 |

ÎCCJ. Cine pierde plătește (în caz de scutire a plății taxei de timbru)
7 iunie 2024 |

ÎCCJ. Revizuire pentru hotărâri potrivnice
6 iunie 2024 |

Daniela Cioclov: Rolul femeilor este din ce în ce mai însemnat [Women in Law]
5 iunie 2024 |

ÎCCJ. Timbrajul și autoritatea de lucru judecat
5 iunie 2024 |

ÎCCJ. Natura juridică a FGA
4 iunie 2024 |

ÎCCJ. Probele din cererea de apel: invocate sau atașate?
3 iunie 2024 |

Servicii JURIDICE.ro

Julieta Sfeclă: Excelența în proprietate intelectuală este rezultatul unei munci de echipă VIDEO
30 mai 2024 |

ÎCCJ. Lipsa numărului de dosar de pe factura depusă de avocat
30 mai 2024 |

Iulia Caizer: QuickLegal – o mișcare îndrăzneață finanțată prin fonduri SEE și Norvegiene VIDEO
29 mai 2024 |

ÎCCJ. Lipsa convenției arbitrale nu poate fi complinită prin efectul legii
29 mai 2024 |

ÎCCJ. Probă ambiguă
28 mai 2024 |

Iuliana Iacob: Clienții sunt conștienți de beneficiile arbitrajului VIDEO
27 mai 2024 |

ÎCCJ. Hotărâre care nu cuprinde situația de fapt, motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază soluția
27 mai 2024 |

ÎCCJ. Efectele anulării unei HG se răsfrâng și asupra cauzelor în curs
24 mai 2024 |

ÎCCJ. Suspendarea cauzei pe două temeiuri diferite (art. 14 și art. 15 Legea nr. 554/2004)
23 mai 2024 |

Eleanor Sharpston: For a lawyer specialising in EU law, being an advocate general at the CJEU is, quite simply, the best job on the planet
22 mai 2024 |

ÎCCJ. Caracterul HG privind atestarea bunurilor la domeniul public al statului
22 mai 2024 |

Dana Busini: Îmi place să cred că practic o avocatură de vocație [Women in Law]
21 mai 2024 |

ÎCCJ. Culpa procesuală
21 mai 2024 |

ÎCCJ. Deductibilitatea fiscală a cheltuielilor
20 mai 2024 |

ÎCCJ. Nemotivarea hotărârii
13 mai 2024 |

ÎCCJ. Stabilirea instanței competente ca urmare a unei hotărâri de declinare pronunţate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
10 mai 2024 |

Dragoș Lungu: Tot mai mulți clienți vor să se îndrepte spre alte modalități de prestare a activității VIDEO
9 mai 2024 |

ÎCCJ. Faptă ilicită. Exercitarea dreptului la acțiune
9 mai 2024 |

ÎCCJ. Preambulul unui act normativ nu reprezintă o normă juridică
8 mai 2024 |

ÎCCJ. Contestarea contravalorii energiei electrice recalculate
7 mai 2024 |

ÎCCJ. Invocarea în recurs a excepției lipsei calităţii de reprezentant a avocatului unei părți
6 mai 2024 |

ÎCCJ. Stabilirea unui program de consiliere psihologică pentru minori
3 mai 2024 |

Servicii JURIDICE.ro

ÎCCJ. Competenţa instanţei de apel se stabileşte în raport cu instanţa ori, după caz, secţia ori completul (specializat sau nu) care a judecat procesul în primă instanţă
2 mai 2024 |

Catherina-Maria Agape, cel mai bun punctaj obținut la examenul de primire în avocatură, aprilie 2024: Când participi la un astfel de examen, nu există certitudini
1 mai 2024 |

ÎCCJ. Recunoașterea unei hotărâri de divorț pronunțate de o instanță judecătorească din Canada
1 mai 2024 |

ÎCCJ. Solicitarea tutorelui de a se constata descărcarea sa de gestiune. Competența
30 aprilie 2024 |

ÎCCJ. Noțiunea de „ultim domiciliu” al defunctului
29 aprilie 2024 |

ÎCCJ. Instanța fondului divorțului (art. 920 C. proc. civ.) vs. instanța ordonanței președințiale (art. 114 C. proc. civ.)
26 aprilie 2024 |

Dana Gruia Dufaut: Suntem norocoși că avem încă acces la corespondența marelui Academician Andrei Rădulescu
25 aprilie 2024 |

ÎCCJ. Excepția nulității recursului pentru lipsa semnăturii vs. excepția inadmisibilității căii de atac
25 aprilie 2024 |

În vârful hubului juridic
24 aprilie 2024 |

ÎCCJ. Excluderea unui membru dintr-un partid. Competența
24 aprilie 2024 |

ÎCCJ. Necunoașterea considerentelor unei hotărâri nu poate constitui temei pentru neexercitarea unei căi de atac
22 aprilie 2024 |

Răzvan Graure: Modificările fiscale au sporit atenția asupra organizării afacerilor VIDEO
19 aprilie 2024 |

ÎCCJ. Semnătura nu poate fi imprimată
19 aprilie 2024 |

ÎCCJ. Încălcarea principiului rolului activ al judecătorului
18 aprilie 2024 |

ÎCCJ. Consilieri de probațiune. Stabilire drepturi salariale. Competența
15 aprilie 2024 |

Alin Nicolescu, Judecător ÎCCJ: Avocatul trebuie să aibă o mare doză de onestitate în ceea ce face. VIDEO
12 aprilie 2024 |

Alexandru Iorgulescu: Avocatul partener este un alergător de maraton, iar nu unul de ștafetă
11 aprilie 2024 |Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership