Anda-Laura Duțescu

CCR. Punerea în aplicare a planului de reorganizare în cadrul procedurii insolvenței. Constituționalitate
30 ianuarie 2024 |

CCR. Restituirea obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase preluate abuziv de către stat. Constituționalitate
22 ianuarie 2024 |

CCR. Folosinţa bunului comun de către coproprietari. Constituționalitate
12 ianuarie 2024 |

CCR. Dispunerea trimiterii în judecată de către judecătorul de cameră preliminară. Constituționalitate
5 ianuarie 2024 |

CCR. Reunirea cauzelor în procesul penal. Constituționalitate
22 decembrie 2023 |

CCR. Criteriile pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap. Constituționalitate
13 decembrie 2023 |

CCR. Încetarea de drept a contractului de muncă urmare a dispunerii interdicţiei de a ocupa o anumită funcţie sau de a exercita o funcţie. Constituționalitate
5 decembrie 2023 |

CODURILE PENALE
QUICK LEGAL
RISKSOFT
AB
CRISTALLINI

CCR. Infracțiunea de spălare a banilor. Constituționalitate
27 noiembrie 2023 |

CCR. Luarea sau menţinerea măsurii internării medicale faţă de o persoană în privinţa căreia a fost dispusă o soluţie de clasare. Constituționalitate
6 noiembrie 2023 |

CCR. Cuprinsul cererii de apel în procesul civil. Constituționalitate
30 octombrie 2023 |

CCR. Infracțiunea de amenințare prevăzută de art. 206 Cod Penal. Constituționalitate
23 octombrie 2023 |

CCR. Condițiile de exercitare a profesiei de avocat. Constituționalitate
12 octombrie 2023 |

CCR. Exercitarea cu rea-credinţă a drepturilor procesuale şi procedurale în cursul procesului penal. Constituționalitate
5 octombrie 2023 |

CCR. Partea ținută să suporte cheltuielile de executare silită. Constituționalitate
2 octombrie 2023 |

CCR. Regularizarea cererii de chemare în judecată. Constituționalitate
25 septembrie 2023 |

CCR. Revizuirea hotărârilor judecătoreşti definitive cu privire la latura penală. Constituționalitate
18 septembrie 2023 |

Comerțul efectuat în baza autorizațiilor prevăzute de lege. Constituționalitate
8 septembrie 2023 |

Invocarea prescripţiei. Constituționalitate
4 septembrie 2023 |

Autoritatea de lucru judecat. Constituționalitate
28 august 2023 |

Anunt de recrutare

Infracțiuni de corupție. Traficul de influență. Cumpărarea de influență. Constituționalitate
21 august 2023 |

Sesizarea ÎCCJ în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Constituționalitate
11 august 2023 |

Sintagma „actul de natură sexuală” cuprinsă în dispoziţiile art. 219 din Codul penal și pedeapsa aferentă. Constituționalitate
3 august 2023 |

Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar în procedura insolvenței. Constituționalitate
28 iulie 2023 |

Etapa verificării şi regularizării cererii de chemare în judecată. Constituționalitate
21 iulie 2023 |

Revizuirea unei hotărâri pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul. Constituționalitate
14 iulie 2023 |

Strămutarea judecării cauzei. Constituționalitate
6 iulie 2023 |

Procedura insolvenței. Desemnarea unui administrator judiciar ori lichidator judiciar de către creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor. Constituționalitate
1 iunie 2023 |

Infracțiunea de falsificare a unui înscris oficial în vechea și actuala reglementare. Constituționalitate
26 mai 2023 |

Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti. Constituționalitate
18 mai 2023 |

Cazurile în care se poate formula contestaţie împotriva executării hotărârii penale. Constituționalitate
15 mai 2023 |

Sancționarea cu amendă judiciară a introducerii în proces a unor cereri cu rea-credință. Constituționalitate
5 mai 2023 |

AUDI Q3
AUDI Q8
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3 SUV

Obligațiile fideiusorului în cadrul procedurii de reorganizare a debitorului principal. Constituționalitate
28 aprilie 2023 |

Încetarea de drept a contractului individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată. Constituționalitate
20 aprilie 2023 |

Incompatibilitatea procurorului în cazul existenței unei suspiciuni rezonabile că imparţialitatea acestuia este afectată. Constituționalitate
12 aprilie 2023 |