Anjie Diana Goh

Revista Dreptul nr. 8/2023
18 august 2023 |

Anjie-Diana Goh
Anularea proceselor-verbale de constatare şi sancționare a contravenţiilor în lumina ultimelor modificări ale O.G. 2/2001 şi recursurilor în interesul legii pronunțate în luna octombrie 2022
25 octombrie 2022 |

Anjie-Diana Goh
Admisibilitatea probei cu martor soț, rudă sau afin în dreptul contravenţional. Audierea în calitate de martori a soțului, fostului soț, logodnicului, concubinului, rudelor sau afinilor până la gradul al treilea în cauzele având ca obiect anularea proceselor-verbale de constatare şi sancționare a contravenţiilor
7 iulie 2022 |

Anjie-Diana Goh
Anularea procesului-verbal de constatare a contravenţiei
21 martie 2022 |

Anjie-Diana Goh
Analiză comparativă: Acordul de recunoaștere a vinovăției și cercetarea abreviată în procedura recunoașterii învinuirii. Particularități. Aspecte jurisprudențiale (Partea a II-a)
20 noiembrie 2020 |

Anjie-Diana Goh
Analiză comparativă: Acordul de recunoaștere a vinovăției și cercetarea abreviată în procedura recunoașterii învinuirii. Particularități. Aspecte jurisprudențiale (Partea I)
16 octombrie 2020 |

Anjie-Diana Goh
Aspecte controversate asupra audierii martorilor. Tehnici neloiale de audiere. Jurisprudență. Partea a II-a
1 iulie 2020 |

RISKSOFT
AB
QUICK LEGAL

Anjie-Diana Goh
Controversa recentă privind polițistul local. Este polițistul local subiect pasiv al infracțiunii de ultraj în varianta agravată?
10 iunie 2020 |

Forța majoră și cazul fortuit. Condiții. Divergența doctrinară. Jurisprudență
1 noiembrie 2019 |

Drepturile suspectului și inculpatului
11 martie 2019 |

Cele 7 minuni ale Codului civil
7 februarie 2019 |

O citire constituțională a art. 18 și art. 319 NCPP
7 decembrie 2018 | , Mihnea-Tudor ORJAN

Circumstanțele atenuante legale și judiciare și efectele lor în Noul Cod penal – art. 75-76. Practica instanțelor
12 noiembrie 2018 |

Cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale în Noul Cod de procedură penală
11 octombrie 2018 |

Abuzul de încredere și înșelăciunea
27 septembrie 2018 |