apostilare

Comisia Europeană propune eliminarea ştampilei apostilă
25 aprilie 2013 |

Uniunea Notarilor Publici despre apostilarea si supralegalizarea actelor notariale
25 noiembrie 2010 |