aprobare Norme metodologice

Sprijin pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri europene derulate de UAT-uri
27 aprilie 2023 |

Normele metodologice de aplicare a Legii privind impozitul specific unor activităţi
19 aprilie 2017 |

Modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ANSVSA nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului Strategic | Proiect
5 octombrie 2016 |

Normele metodologice privind procedura adopţiei
23 august 2016 |

Normele metodologice de aplicare a Legii privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului | Proiect
11 mai 2015 |

Aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul MAI | Proiect
4 decembrie 2014 |

Aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea de majorări salariale personalului cu statut special din cadrul MJ | Proiect
8 octombrie 2014 |

Aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de moaşă | Proiect
1 octombrie 2014 |

Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii privind amenajarea teritoriului şi urbanismul | Proiect
25 iulie 2014 |

Aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre | Proiect
21 iulie 2014 |

Aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual | Proiect
27 iunie 2014 |

Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului XIX din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii | Proiect
11 iunie 2014 |

Aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor | Proiect
9 iunie 2014 |

Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor | Proiect
25 aprilie 2014 |Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership