Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene

Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Târgu-Mureş (România) în data de 8 aprilie 2022 – Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD / Consiliul Judeţean Suceava e.a. (Cauza C-252/22)
18 iulie 2023 |

Sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a art. 206 alin. (1) din Codul de procedură penală
4 ianuarie 2023 |

Ruxandra Dinu
Protecția drepturilor omului la nivel european
5 octombrie 2022 |

Protecția jurisdicțională a principiului Ne bis in idem în lumina jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene
1 octombrie 2022 |

Marii perdanți ai războiului izbucnit în Europa – dreptul la viață, dreptul la libertate, dreptul la FERICIRE…
20 martie 2022 |

Libertatea psihică – tărâmul nepalpabil și totuși concret al infracțiunilor de amenințare și șantaj
6 iulie 2021 |

Proiectul HUB: How to Apply the Union’s Charter of Fundamental Rights on Balkans, la final
5 decembrie 2019 |

Curtea de Apel Brașov a formulat o trimitere preliminară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene
13 aprilie 2019 |

CJUE. C-163/17, Jawo. Un solicitant de azil poate fi transferat către statul membru care este responsabil în mod normal de examinarea cererii sale sau care i-a acordat deja o protecţie subsidiară, cu excepţia cazului în care condiţiile de viaţă previzibile ale beneficiarilor unei protecţii internaţionale l-ar expune pe acesta unei situaţii de lipsuri materiale extreme, contrară interzicerii tratamentelor inumane sau degradante. Hotărârea
19 martie 2019 |

Demersul lui Voltaire la CEDO și CJUE împotriva cheltuielilor de judecată excesive
3 decembrie 2018 |

CJUE. C-216/18, PPU. Cooperare polițienească și judiciară în materie penală. Proceduri de predare între statele membre
25 iulie 2018 |

CJUE. C-25/17. O comunitate religioasă, precum cea a Martorilor lui Iehova, este operator, împreună cu membrii săi predicatori, în ceea priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal colectate în cadrul unei activităţi de predicare din casă în casă
10 iulie 2018 |

CJUE. C-152/17, Consorzio Italian Management și Catania Multiservizi. Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale
19 aprilie 2018 |

CJUE. C-102/16, Vaditrans BVBA/Belgische Staat. În sectorul transporturilor rutiere, conducătorii auto nu pot efectua la bordul vehiculului lor perioada de repaus săptămânal normală la care au dreptul
20 decembrie 2017 |

CJUE. C-122/16 P, British Airways. Piața europeană a transportului aerian de mărfuri
16 noiembrie 2017 |

Într-o Românie a cătușelor, să (mai) vorbim (și) despre libertate! (Partea I) (Ne)Respectarea libertății individuale – aspecte filosofice, juridice și consecințe psiho-sociale
16 octombrie 2017 |

CJUE. C-73/16, Puškár. Condiții de legalitate a unei prelucrări de date cu caracter personal. Prof. univ. dr. Camelia Toader, membru al completului
28 septembrie 2017 |

CJUE. C‑18/16, K. Standarde pentru primirea solicitanților de protecție internațională
14 septembrie 2017 |

CJUE. C-574/15, Scialdone. Fiscalitate. Taxa pe valoare adăugată. Concluziile Avocatului General
13 iulie 2017 |

Anunt de recrutare

CJUE. C-76/16, Ingsteel v. Úrad pre verejné obstarávanie. Achiziții publice. Cale de atac jurisdicțională împotriva unei decizii de excludere a unui ofertant de la o procedură de cerere de ofertă. Prof. dr. Camelia Toader, judecător raportor
13 iulie 2017 |

Comisia Europeană. Raportul pe 2015 ref. implementarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene
2 iunie 2016 |

CJUE. Cauza C-441/14. Principiul nediscriminării pe motive de vârstă
22 aprilie 2016 |

INM. Seminar ERA: The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice / 1-2 octombrie 2015, Zagreb
13 iulie 2015 |

Restricții impuse operatorilor motoarelor de căutare pe internet cu privire la activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal
10 iunie 2014 | , Sergiu GÎDEI, Adina ROTARU

Aplicarea dispoziţiilor Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene ca norme de valoare constituțională în cadrul controlului de constituţionalitate
25 decembrie 2013 |
5 comentarii

Raportul privind aplicarea drepturilor fundamentale în anul 2012
6 iunie 2013 |

Curtea de Apel Brasov sesizeaza CJUE cu o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare
12 noiembrie 2012 |

Marja de discretie a autoritatilor judiciare executante ale unui mandat european de arestare este una limitata
3 octombrie 2012 |
5 comentarii

Carta UE, demnitatea si dreptul de proprietate apartinand angajatilor din sectorul public, Romania si Portugalia. UPDATE
14 iunie 2012 |
1 comentariu

Tribunalul Alba sesizeaza CJUE cu o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare
14 noiembrie 2011 |
1 comentariu

Carta Drepturilor Fundamentale a UE
1 aprilie 2010 |Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership