Cătălin Roman

Interpretare cu privire la modul de aplicare a normelor referitoare la compensarea orelor suplimentare
14 iunie 2023 | , Cătălin ROMAN, Claudiu CIUBOTARU

Tratamentul aplicat alienaților și legalitatea detenției în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
13 octombrie 2022 |

Între obscenitate și artă. Exprimarea artistică ca formă a libertății de exprimare
14 octombrie 2021 |

Relativismul etico-moral. Implicații practico-juridice. Criminalul ca victimă sau personaj neutru
12 octombrie 2021 |

Încuviințarea executării silite, o temă recurentă
16 februarie 2016 | , Cătălin ROMAN