cerere de decizie preliminară

Eversheds Sutherland Romania a reprezentat Brink’s Cash Solutions SRL în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Cerere de decizie preliminară în Cauza C-496/22 privind procedura concedierii colective
3 aprilie 2024 |

CJUE. C-176/22 | BK și ZhP. O cerere de decizie preliminară adresată Curții de Justiție nu împiedică instanța de trimitere să continue în parte procedura principală. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
17 mai 2023 |

Cerere de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Condiții de admisibilitate din perspectiva prevederilor art. 267 parag. 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
13 septembrie 2017 |
1 comentariu

CJUE ref. competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială
22 septembrie 2014 |

Oficiul Suedez al Concurenței/Oficiul pentru imigrări. Cauza 5766-12 din 17 mai 2013. Regimul sancțiunilor mai severe introduse de legislația națională în domeniul achizițiilor publice
11 iunie 2013 |Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership