cheltuieli de judecata

Se introduce noțiunea de satisfacție echitabilă în OG nr. 94/1999
27 noiembrie 2023 |

Onorariile de avocat: cât de intruzive pot fi instanțele civile în analiza acestora?
13 octombrie 2023 | , Bogdan VETRICI-ȘOIMU

ÎCCJ. Recuperarea cheltuielilor de judecată în cazul achitării
9 iunie 2023 |

Suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de chematul în garanție. Ipoteza respingerii cererii de chemare în garanție ca rămasă fără obiect
9 mai 2023 |

Elin Andrii
Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. Plângere contravenţională. Depunerea peste termen a declaraţiei de impunere în cazul achiziţionării unui mijloc de transport. Nulitatea procesului verbal de contravenţie
30 ianuarie 2023 |

Cine suportă cheltuielile de judecată (onorariu de avocat) atunci când instanţa admite, atât cererea de îndreptare eroare materială, cât şi cererea de completare a hotărârii prin care s-a îndreptat eroarea materială? Acordarea de către instanţa de judecată a trei onorarii de avocat într-un singur dosar
4 august 2022 |

Onorariul de succes – cheltuială „cu vădit caracter voluntar și voluptoriu” sau cheltuială de judecată?
27 aprilie 2022 | , Ana-Maria BUTĂ

DIALOG AI
CODURILE PENALE
AB
RISKSOFT
QUICK LEGAL

Despre (ne)interpretarea art. 453 Cod proc. civ. Ce înseamnă partea care a câștigat procesul?
9 martie 2022 |

Curtea de Apel Cluj. Cheltuieli de judecată când „pierzi procesul”, dar culpa aparține celeilalte părți. Necesitatea solicitării cheltuielilor DOAR pe cale separată. Imposibilitate de acordare cheltuieli direct în temeiul art. 453 Cod. proc. civ. Autoritate de lucru judecat
7 februarie 2022 |

Scurtă analiză a jurisprudenței recente a Curții Europene a Drepturilor Omului cu implicații asupra proporţionalităţii cheltuielilor de judecată. Remedii efective care trebuie asigurate în dreptul intern
27 ianuarie 2022 | , Evda-Serena MILITARU

Cătălin I. Radbâță
Curtea de Apel Cluj. Căi de atac. Imposibilitatea recalificării de instanță a căii de atac greșit exercitate în considerarea mențiunii inexacte din cuprinsul hotărârii atacate. Obligativitatea pronunțării inadmisibilității unei astfel de căi de atac [art. 457 alin. (3) și (4) Cod proc. civ.]. Soarta cheltuielilor de judecată
28 septembrie 2021 |

Calificarea juridică și regimul juridic al cheltuielilor de judecată. O abordare riguroasă sau relaxată?
10 martie 2020 |

ÎCCJ. Acordare onorariu de avocat considerat nedisproporționat
20 ianuarie 2020 |
2 comentarii

ÎCCJ. Cheltuieli de judecată. Lipsa dovezilor
2 decembrie 2019 |

ÎCCJ. Îndeplinirea obligațiilor de către pârât în timpul procesului. Soarta cheltuielilor de judecată
25 noiembrie 2019 |

ÎCCJ. Relevanța executării obligației în timpul procesului în privința cheltuielilor de judecată
9 august 2019 |

ÎCCJ. Reducerea onorariului de avocat cu ocazia completării dispozitivului
6 august 2019 |

ÎCCJ. Soarta cheltuielilor de judecată în cazul cererilor de suspendare a executării unei decizii
2 august 2019 |

ÎCCJ. Onorariu de expert și onorariu avocațial incluse în cheltuielile de judecată
30 iulie 2019 |

Anunt de recrutare

Anunt de recrutare

Anunt de recrutare

ÎCCJ. Recuperare cheltuieli de judecată. Debitor, cu sediul în străinătate. Competența cererii de încuviințare a executării silite
15 mai 2019 |

ÎCCJ. Cheltuielile de judecată între netemeinicie și nelegalitate
7 mai 2019 |

ÎCCJ. Cuantumul cheltuielilor de judecată acordate la fond, criticat în recurs
12 aprilie 2019 |

Întrebare preliminară cu privire la sintagma „partea care cade în pretenții”. UPDATE: Hotărârea CJUE
18 februarie 2019 |

Obligarea părții adverse la plata cheltuielilor de judecată în materia contenciosului administrativ, dacă pricina a rămas fără obiect
31 decembrie 2018 |

ICCJ. Cheltuielile de judecată (fond și apel) nu sunt sunt supuse controlului instanței de recurs
14 decembrie 2018 |
1 comentariu

Cine îi restituie inculpatului cheltuielile de judecată în caz de achitare?
19 noiembrie 2018 |
1 comentariu

Întrebare preliminară cu privire la eventuala obligație de reducere a cheltuielilor de judecată. UPDATE: Hotărârea CJUE
19 octombrie 2018 |

Judecătoria Sectorului 5 București. Lipsa culpei procesuale pentru stabilirea cheltuielilor de judecată
31 august 2018 |
1 comentariu

CEDO. Condamnare împotriva României – 24 octombrie 2017. UPDATE: Revizuire
29 august 2018 |
1 comentariu

Noi dispoziții ref. la cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcții de demnitate publică
15 august 2018 |

Este intervenientul accesoriu cu adevărat parte în litigiu?
4 august 2018 |

AUDI Q3
AUDI Q3

Tribunalul Olt. Suportarea cheltuielilor de judecată efectuate la fond şi apel dispuse în apel
31 mai 2018 |

ICCJ. Chestiunea suportării onorariilor de experţi în cazul expertizelor nevalorificate
24 aprilie 2018 |

ICCJ. Omisiune pronunțare cheltuileli de judecată. Completare dispozitiv
17 aprilie 2018 |

ICCJ. Soarta cheltuielilor de judecată în cazul respingerii recursurilor promovate de părți
29 martie 2018 |
1 comentariu

Cum preferați: cu cheltuieli de judecată, sau fără?
6 martie 2018 |
35 comentarii

ICCJ. Respingere acordare cheltuieli de judecată
3 ianuarie 2018 |
3 comentarii

Căi procesuale pentru solicitarea cheltuielilor de judecată
27 decembrie 2017 |

Întrebare preliminară cu privire la Titlu Executoriu European. UPDATE: hotărârea CJUE (o atare decizie executorie nu poate fi certificată)
18 decembrie 2017 |

Tribunalul București. Legătura dintre onorariul avocațial și răspunderea civilă delictuală
1 decembrie 2017 |

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Obligarea pârâtului la suportarea pretenției constând în cheltuielile de judecată generate de un alt litigiu soluționat definitiv
7 noiembrie 2017 |

ICCJ. Cheltuieli de judecată solicitate în cazul formulării cererii de strămutare
30 octombrie 2017 |

ICCJ. Recurs privind cheltuielile de judecată din apel. Timbraj
16 octombrie 2017 |

GALA JURIDICE 2024

ÎCCJ. Recuperarea cheltuielilor de judecată pe cale separată – opțiunea reclamantului de alegere a competenței teritoriale nu poate fi contestată nici de către pârât, nici de către instanță
11 octombrie 2017 |

Curtea de Apel Oradea. Dovada onorariului de avocat
29 septembrie 2017 |

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. obligarea pârâtului la suportarea pretenției constând în cheltuielile de judecată generate de un alt litigiu soluționat definitiv
19 septembrie 2017 |

ICCJ. Respingerea cererii de acordare a onorariului avocațial în recurs
31 mai 2017 |

ICCJ. Cheltuieli de arbitraj solicitate în fața instanței naționale
16 mai 2017 |

ICCJ. Sumele primite de consilierul juridic – cheltuieli de judecată?
14 decembrie 2016 |
11 comentarii

Curtea de Apel București. Nepronunțare asupra cheltuielilor de judecată
14 octombrie 2016 |

ICCJ. Suportarea cheltuielilor de judecată, în cazul ajutorului public judiciar
2 octombrie 2016 |

Judecătoria Sinaia. Lipsa menţiunii privind onorariul de avocat din dispozitiv
18 august 2016 |

RIL admis. Situația cheltuielilor de judecată în cazul renunțării/respingerii cererii de validare a popririi
29 iunie 2016 |

Evenimente juridice
JURIDICE gratuit pentru studenti
Revealing Lawyers
Servicii JURIDICE.ro
Women in Law

ICCJ. Obligarea pârâtului să achite chemaţilor în garanție, cheltuieli de judecată
28 iunie 2016 |
2 comentarii

CEDO. Condamnări împotriva României – 14 iunie 2016. Prof. univ. dr. Iulia Motoc, membru în completele de judecată
15 iunie 2016 |

ICCJ. Culpa procesuală din perspectiva acordării cheltuielilor de judecată
29 aprilie 2016 |

ICCJ. Cheltuieli de judecată. Natura juridică
26 aprilie 2016 |

CEDO. Condamnări împotriva României – 19 aprilie 2016. Prof. univ. dr. Iulia Motoc, membru în completul de judecată
20 aprilie 2016 |

CEDO. Condamnări împotriva României – 12 aprilie 2016. Prof. univ. dr. Iulia Motoc, membru în completele de judecată
13 aprilie 2016 |

ICCJ. Drepturile salariale achitate consilierului juridic exced noțiunii de cheltuieli de judecată
1 aprilie 2016 |

ICCJ. 11 termene de judecată în cântărirea acordării cheltuielilor de judecată
29 martie 2016 |

ICCJ. Înscris care nu poate sta la baza acordării cheltuielilor de judecată
8 martie 2016 |
1 comentariu

RIL promovat. Obligarea executorului judecătoresc la plata cheltuielilor de judecată
17 februarie 2016 |

CEDO, 19 ianuarie 2016. Condamnare împotriva României în cauza Aurelian Oprea. Prof. univ. dr. Iulia Motoc, membru în completul de judecată
20 ianuarie 2016 |

Privire critică asupra diminuării nejustificate a cheltuielilor de judecată constând în onorariile avocațiale
15 ianuarie 2016 |
2 comentarii

Acordarea cheltuielilor de judecată aferente costului reprezentării prin consilier juridic. Scurte considerații. Propunere de lege ferenda privind modificarea art. 451 NCPC
13 ianuarie 2016 |

ICCJ. Suportarea cheltuielilor de judecată constând în onorariul achitat consilierului expert
9 decembrie 2015 |

CEDO. Condamnare pentru accesarea conturilor bancare ale unui avocat
2 decembrie 2015 |

ICCJ. Cheltuielile de judecată în cazul coparticipării procesuale. Solidaritate vs. divizibilitate
2 decembrie 2015 |

ICCJ. Recunoaşterea pretenţiilor la primul termen de judecată. Efecte asupra cheltuielilor de judecată
26 noiembrie 2015 |
1 comentariuServicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership