codebitor

ÎCCJ. Executare silită formulată împotriva codebitorului
4 martie 2024 |

CCR. Punerea în aplicare a planului de reorganizare în cadrul procedurii insolvenței. Constituționalitate
30 ianuarie 2024 |

Amăgirea accesoriilor
29 decembrie 2023 |

Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor – art. 239 alin. (1) NCP – o protecție penală prea puțin folosită în relațiile de business
11 decembrie 2023 |

Obligațiile fideiusorului în cadrul procedurii de reorganizare a debitorului principal. Constituționalitate
28 aprilie 2023 |

Igor Lăcătuș
Refuzul băncii de a radia ipoteca și interdicția de înstrăinare și grevare, înscrise în cartea funciară. Garanți ipotecari
13 martie 2023 |

Amânarea ratelor la credite: ce condiții trebuie să bifeze companiile pentru a putea cere suspendarea creditelor până la nouă luni
4 august 2022 |

AB
QUICK LEGAL
DIALOG AI
RISKSOFT
CODURILE PENALE

Suspendarea executării silite în situația notificărilor de dare în plată nelegale: efectul culpei grave (sau a intenției?)… legiuitorului
5 mai 2022 |

Fideiusorul, prescripția și insolvența debitorului
2 mai 2022 |

Efectele răspunderii comitentului pentru fapta prepusului
2 septembrie 2021 |

Răspunderea administratorilor pentru insolvabilitatea societății (comerciale) în condițiile art. 25 alin. (2) din Codul de procedură fiscală
11 februarie 2020 |

Considerații cu privire la clauza penală
16 octombrie 2019 |

Tribunalul Iași. Contestație la executarea silită a unei creanțe calculată cu ignorarea unei hotărâri judecătorești anterioară, favorabilă debitorului. Daune morale de 5000 EUR
22 martie 2019 |

Obligație solidară de plată a taxei judiciare de timbru și acordarea ajutorului public judiciar sub forma scutirii unui singur petent. Consecințe
21 februarie 2019 |

Cele 7 minuni ale Codului civil
7 februarie 2019 |

Înscrierea la masa credală a fideiusorului sau codebitorului neplătitor și efectele acesteia asupra întocmirii planului de reorganizare judiciară al debitorului
14 noiembrie 2018 | , Sorin Ionut MITRESCU

Rezoluțiunea unilaterală a contractului de cesiune de creanță, în condițiile existenței unei clauze compromisorii și procedura insolvenței. Studiu de caz
29 octombrie 2018 |

De-ale “creditorilor”! Efectul închiderii procedurii de insolvență asupra demersurilor de recuperare a creanțelor neînscrise la masa credală sau nerecuperate în cadrul procedurii
19 octombrie 2018 |

Programul guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE”, credite destinate tinerilor
25 septembrie 2018 |

AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3

Guvernul României. Programul „Investește în tine” – împrumuturi fără dobândă garantate de stat. UPDATE: Reacția organizațiilor reprezentative ale elevilor, studenților și tinerilor. Aprobare. Normele metodologice I Proiect
4 septembrie 2018 |

Raporturile dintre debitorul principal şi fidejusor
3 august 2018 |

Raporturile dintre creditor şi fidejusor (II)
1 august 2018 |

Raporturile dintre creditor şi fidejusor (I)
30 iulie 2018 |

Ce poate pretinde o persoană fizică de la un operator de date cu caracter personal care nu respectă prevederile Regulamentului general european privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR)?
19 iulie 2018 | , Alexandru MATEI
2 comentarii

Pentru o nouă perspectivă în stabilirea pensiei de întreținere pentru creșterea minorului. Contribuția solidară a ambilor părinți la plata întreținerii. Proporționalitatea
3 mai 2018 |

CJUE. C-249/16, Saale Kareda v. Stefan Benkö. O acțiune în regres între codebitorii unui contract de credit ține de „materia contractuală”? Concluziile Avocatului General
27 aprilie 2017 |

Darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite. Constituționalitate
30 ianuarie 2017 |

Jurisprudenţă inedită CITR (17): fideiusorul are dreptul de a fi înscris în tabelul de creanţe?
2 decembrie 2016 | , Adrian Ştefan CLOPOTARI

Legea insolvenței persoanei fizice reloaded sau În locul lui Moș Crăciun vine Grinch. Din nou (III)
23 noiembrie 2016 |

Câteva considerații pe marginea neconstituționalității Legii nr. 77/2016 privind darea în plată
26 octombrie 2016 |

Amicus Curiae cu privire la darea în plată
21 octombrie 2016 |
1 comentariu

JURIDICE by Night

Legea dării în plată: lex authentica sau simulata?
7 octombrie 2016 |

Noi reglementări privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile
22 septembrie 2016 |
1 comentariu

Incidența normelor de drept al UE în analiza neconstituționalității Legii dării în plată
12 septembrie 2016 |
1 comentariu

Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite. Analiză comparativă a principalelor instituții menționate în lege, drept comparat, respectiv a incidenței unui potențial control de constituționalitate
9 septembrie 2016 | , Alexandru IORGULESCU, George TÎRNOVEANU

Stabilirea cheltuielilor de executare silită
7 septembrie 2016 |
1 comentariu

CCR pendinte: posibila neconstituționalitate a Legii nr. 77/2016 privind darea în plată
2 septembrie 2016 |

Tipic și atipic în Legea dării în plată
1 septembrie 2016 |
4 comentarii

Doru Trăilă: Compatibilitatea unui mecanism automat de dare în plată cu executarea contractelor de credit bancar
4 iulie 2016 |
1 comentariu

Startul debitorilor ipotecari la 50 metri de dare în plată  
19 mai 2016 |

Legea dării în plată, publicată în Monitorul Oficial
3 mai 2016 |

Soarta cererilor de validare a popririi şi a executării silite împotriva terţului poprit după deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului principal
20 aprilie 2016 |Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale