Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

ÎCCJ. DCD de respingere privind reducerea la plata impozitelor
22 mai 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind eroarea de procedură
16 mai 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind ipoteza acoperirii prejudiciului
16 mai 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind abilitarea procurorului de a încuviința continuarea efectuării percheziției în locurile învecinate celui cu privire la care JDL a autorizat efectuarea percheziției
16 mai 2023 |

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Locurile de muncă din domeniul silvicultură ce se încadrează în condiții speciale
15 mai 2023 |

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Acordarea drepturilor salariale aferente perioadei de suspendare
15 mai 2023 |

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Stabilirea sumei definitive datorate cu titlu de penalități
15 mai 2023 |

QUICK LEGAL
AB
RISKSOFT

ÎCCJ. DCD de respingere privind indemnizaţia brută lunară a unui judecător şi procuror în activitate
25 aprilie 2023 |

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Termenul de prescripție aplicabil acțiunilor în restituirea sumelor reprezentând contribuții sociale de asigurări de sănătate reținute din indemnizația de gratitudine
25 aprilie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind hotărârile pronunţate de judecătorie prin care se soluţionează o cerere privind anularea hotărârii pronunţate de SAL-FIN
25 aprilie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind concursul între efectul pozitiv al autorității de lucru judecat și caracterul obligatoriu al deciziei ÎCCJ vizând dezlegarea dată unei probleme de drept
25 aprilie 2023 |

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Stabilirea sumei definitive cu titlu de penalitate
25 aprilie 2023 |

Igor Lăcătuș
ÎCCJ. Prezumția judiciară vs. Prezumția legală
24 aprilie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind persoanele înrolate în armata maghiară care au fost constituite în prizonieri de război
4 aprilie 2023 |

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea unor dispoziții legale referitoare la detașare
27 martie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind interpretarea art. 27 alin. (2^3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
27 martie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind pensiile de serviciu
27 martie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind demersul de complinire a obligației de achitare a taxei judiciare de timbru
27 martie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind modalitatea de actualizare a pensiei de serviciu a unui judecător ce deține titlul de doctor în drept
27 martie 2023 |

Anunt de recrutare

Din nou despre art. 7 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
10 ianuarie 2017 |
2 comentarii

Natura juridică a dispozițiilor privind atribuțiile de serviciu în domeniul constatării sau sancționării contravențiilor, în cazul variantei agravate a infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 (varianta în vigoare până la data de 31.01.2014)
7 ianuarie 2017 |

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Stabilirea domiciliului ulterior emiterii titlului de proprietate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991
5 ianuarie 2017 |

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Exercitarea tutelei administrative de către prefect
14 decembrie 2016 |

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Nerespectarea termenelor prevăzute în Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei
9 decembrie 2016 |
2 comentarii

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dreptul unității administrativ-teritoriale de a deduce TVA aferentă unor lucrări
28 noiembrie 2016 |

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Infracţiunea de proxenetism
21 noiembrie 2016 |

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. nerespectarea termenelor prevăzute în Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei
15 noiembrie 2016 |

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. stabilirea domiciliului ulterior emiterii titlului de proprietate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991
8 noiembrie 2016 |

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. neîndeplinirea obligaţiei de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă
8 noiembrie 2016 |
1 comentariu

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Asistenţa juridică obligatorie pentru inculpatul persoană juridică
7 noiembrie 2016 |

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. exercitarea tutelei administrative de către prefect
12 octombrie 2016 |

JURIDICE by Night

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. bunurile care pot fi oferite în compensare în cazul imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist
12 octombrie 2016 |

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. infracţiunea de proxenetism
12 octombrie 2016 |

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. asistenţa juridică obligatorie pentru inculpatul persoană juridică
12 octombrie 2016 |

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. dreptul unității administrativ-teritoriale de a deduce TVA aferentă unor lucrări
12 octombrie 2016 |

Cercetarea procesului și dezbaterea fondului în cameră de consiliu, amanate până la data de 31 decembrie 2016
29 decembrie 2015 |

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Gazele de şist intră în categoria ”resurselor de petrol”
24 august 2015 |

Sutor, ne supra crepidam sau despre riscul ICCJ de a se transforma într-un organ legiuitor sui generis
17 august 2015 |
14 comentarii

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Calea de atac în urma desfiinţării deciziei date în recurs, în procedura revizuirii în cazul hotărârilor CEDO
10 martie 2015 |

Dezlegare chestiune de drept. Calea de atac a revizuirii în cazul hotărârilor CEDO. UPDATE: Decizia ICCJ
4 februarie 2015 |