Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior

Componența Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior în mandatul 2019-2023
25 iunie 2019 |

Metodologia de alocare a fondurilor bugetare destinate subvențiilor cămine-cantine pentru instituțiile de învățământ superior de stat
20 februarie 2019 |

Metodologia de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenției pentru transportul public local de suprafață al studenților
20 februarie 2019 |

Metodologia de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a universităților de stat
18 februarie 2019 |

Metodologia de alocare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a universităților de stat I Proiect
8 ianuarie 2018 |

ROF al Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior
21 iulie 2015 |

Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National pentru Finantarea Invatamantului Superior
16 august 2011 | , Juridice.ro

RISKSOFT
AB
QUICK LEGAL

Absolventii si Piata Muncii – Studiu national de monitorizare a integrarii absolventilor pe piata muncii
25 noiembrie 2010 |