contract de credit

CJUE. Un consumator care încheie un contract de leasing de autovehicule fără obligație de cumpărare nu dispune de un drept de retragere
21 decembrie 2023 |

Implicații ale implementării Directivei (UE) 2021/2167 privind administratorii de credite și cumpărătorii de credite în România în ceea ce privește cumpărarea de credite neperformante
24 noiembrie 2023 |

CJUE. C-321/22 | Provident Polska. Obligarea consumatorului la plata unor costuri excesive ale creditului, altele decât dobânzile, poate constitui o clauză abuzivă. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
23 noiembrie 2023 |

Comisionul de acordare și de administrare a creditului în lumina practicii judiciare
1 septembrie 2023 |

ÎCCJ. Adaptarea contractului de credit
18 august 2023 |

Aspecte privind clauzele abuzive inserate în contractele de credit. Tendințe actuale și perspective jurisprudențiale europene
3 august 2023 |

ANPC sancționează 19 bănci pentru practici înșelătoare în contractele de credit
29 mai 2023 |

Tribunalul Brașov. Contestație la executare – importanța stipulării locului unde locuim în mod efectiv într-un contract de credit. Anularea unei întregi executări silite ca efect al prescripției extinctive
19 ianuarie 2023 |

Cristian Daniel David Samoilă
Situația ipotecii aferente unei creanțe izvorâte dintr-un act juridic civil (contract de credit) desființat printr-o hotărâre penală. Remedii pretoriene pentru salvgardarea drepturilor subiective civile
31 octombrie 2022 |

Opozabilitatea contractului de credit față de fideiusor
3 mai 2022 |

Capcana din contractele de credit. Cum sunt păcăliți garanții să plătească mai mult decât s-au obligat și ce este de făcut
25 septembrie 2020 |

Cătălin I. Radbâță
OUG nr. 37/2020. Mai este spațiu pentru insolvență?
2 aprilie 2020 |

Amânarea la plată a creditelor în contextul pandemiei COVID-19
1 aprilie 2020 | , Rebecca MARINA

Curtea de Apel Bacău. Contract de credit. Îndeplinirea calității de consumator în persoana debitorului principal, condiție esențială pentru aplicarea Legii privind darea în plată
6 ianuarie 2020 |

CJUE. C 290/19 împotriva Home Credit Slovakia a.s. Dobânda anuală efectivă. Neindicarea unui procent precis al acestei rate
20 decembrie 2019 |

Când dreptul bancar devine un joc de-a alba-neagra
12 decembrie 2019 |

Despre prescripția dreptului de a solicita executarea silită în materia declarării scadenței anticipate a contractelor de credit
11 octombrie 2019 |

Pactul comisoriu, o piedică în calea aplicării procedurii „speciale” de dare în plată?
29 august 2019 |

ÎCCJ. Impreviziunea vs. caracterul abuziv al unei clauze dintr-un contract de credit
19 iunie 2019 |
1 comentariu

Anunt de recrutare

Cesiunea de creanță, garanția reală mobiliară asupra drepturilor de creanță și cesiunea în scop de garanție. Garanții reale sau operațiuni asimilate?
11 iunie 2019 |

CJUE. C-58/18 Schyns. Contract de împrumut. Îndoiala creditorului. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
6 iunie 2019 |

CJUE. C-383/18 Lexitor. Dreptul consumatorului la o reducere a costului total al creditului, care constă în dobânda și în costurile aferente duratei restante a contractului. Concluziile AG
23 mai 2019 |
1 comentariu

Tribunalul Prahova. Încuviințarea executării silite a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit încheiat de IFN
22 iunie 2018 |

Încheierea contractului de credit între IFN și debitor
9 iunie 2018 |

Legea specială a dării în plată lasă în suspensie situația unor contracte de credit
24 ianuarie 2018 |

Obiectul principal al contractului de credit în valută din perspectiva clauzelor care stabilesc rambursarea în moneda creditului. Cauza C-186/16 Andriciuc și alții împotriva Banca Romanească SA
14 decembrie 2017 |
2 comentarii

CJUE. C‑627/15, Gavrilescu. Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Concluziile Avocatului General
14 septembrie 2017 |

CJUE. C-249/16, Saale Kareda v. Stefan Benkö. O acțiune în regres între codebitorii unui contract de credit ține de „materia contractuală”? Concluziile Avocatului General
27 aprilie 2017 |

ICCJ. Admisibilitatea trimiterilor preliminare din perspectiva TFUE
24 aprilie 2017 |

Caracterul executoriu al contractelor de credit şi al contractelor de asistenţă juridică: reafirmarea evidenţei prin negarea atribuirii apocrife
2 aprilie 2017 | , Vasile BOZEȘAN

Legea nr. 17/2017: o falsă alarmă în mediul bancar
28 martie 2017 | , Cristian Daniel David SAMOILĂ

Noi reguli privind transferul portofoliilor de credite, a creanțelor rezultate din acestea și activitatea de recuperare a creanțelor în România
7 noiembrie 2016 | , Alina TIHAN, Andreea STOICA

Întrebare preliminară cu privire la noțiunile de drept contractual derivat și locul executării prestației
7 septembrie 2016 |

ICCJ. Caracterul abuziv al sintagmei „dobândă de referinţă variabilă care se afişează la sediile băncii”
6 iunie 2016 |

Întrebare preliminară cu privire la modificarea de către instanță a contractului de credit
25 mai 2016 |

Notificarea creditorului conform Legii dării în plată
9 mai 2016 | , Andrei BODESCU

Soluția pentru tranșarea rapidă a diferendelor privind creanțele contestate. Ipoteca mobiliară asupra creanței. UPDATE
24 martie 2016 |
4 comentarii

ICCJ. Persoana fizică, în calitate de garant al restituirii unui împrumut, nu are calitatea de consumator
29 ianuarie 2016 |
12 comentarii

Florin Ludușan: Considerații privind clauzele abuzive în contractele de adeziune, cu privire specială asupra clauzei penale abuzive
28 ianuarie 2016 |

Trimitere preliminară formulată de Curtea de Apel Oradea: C-74/15, Tarcău. UPDATE: Ordonanța Curții de Justiție
27 noiembrie 2015 |

ICCJ. Contract de credit. Beneficiul asigurării încheiate pentru riscul de deces al împrumutatului
20 noiembrie 2015 |

Întrebare preliminară cu privire la clauzele abuzive și îmbogățirea fără justă cauză
16 noiembrie 2015 |
1 comentariu

Consecinţele nerespectării principiului specializării ipotecii convenţionale (II)
12 noiembrie 2015 |

JURIDICE by Night. White Nights Party

Efectele constatării caracterului abuziv al contractelor de împrumut ipotecar, încheiate de către consumatori
2 noiembrie 2015 |
11 comentarii

Cesiunea în cazul contractului de credit bancar, protecția juridică a consumatorului, și dreptul Uniunii Europene. Ep. 1
19 octombrie 2015 |
1 comentariu

Senatul a adoptat un proiect de Lege prin care contractele de credit nu mai sunt considerate titluri executorii
23 septembrie 2015 |

ICCJ. Învestirea cu formulă executorie a titlurilor executorii, altele decât hotărârile judecătorești. Instanța competentă
16 septembrie 2015 |

ICCJ. Dovada caracterului negociat al unui contract de credit
15 septembrie 2015 |
6 comentarii

Întrebare preliminară cu privire la contractul de credit încheiat între o bancă și un consumator
14 septembrie 2015 |

ICCJ. Înțelesul sintagmei “limbaj clar și inteligibil“
28 august 2015 |
7 comentarii

ICCJ. Contract de leasing vs. contract de credit
24 august 2015 |

Întrebare preliminară cu privire la buna-credință în materia protecției consumatorului de credit
12 august 2015 |
1 comentariu

ICCJ. Dovada caracterului negociat al unui contract de credit
18 iunie 2015 |
1 comentariu

Servicii JURIDICE.ro

ICCJ. Constatarea clauzelor abuzive din contractele de credit. Probele ce pot fi administrate
15 mai 2015 | , Corina CIOROABĂ
7 comentarii

ICCJ. Comisionul de risc. Clauză abuzivă
16 aprilie 2015 |

ICCJ. Clauza privind scadența anticipată dintr-un contract de credit. Clauză abuzivă
8 aprilie 2015 |

Pandectele Săptămânale nr. 3/2015
6 aprilie 2015 |

ICCJ. Contract de credit. Acţiunea în constatarea nulităţii absolute a clauzei privind dobânda variabilă
16 februarie 2015 |
2 comentarii

Întrebare preliminară cu privire la posibilitatea de suspendare a unei cauze în materia protecției consumatorului de credite
27 ianuarie 2015 |
1 comentariu

Pandectele Săptămânale nr. 1/2015
15 ianuarie 2015 |

Întrebare preliminară cu privire la sarcina probei. UPDATE: Decizia Curții de Justiție
19 decembrie 2014 |
4 comentarii

Analiza jurisprudenței recente cu privire la restrângerea noțiunii de ”consumator”
31 octombrie 2014 |
4 comentarii

ICCJ. Acţiunea în constatarea caracterului abuziv al clauzei referitoare la mecanismul de modificare a costului contractului de credit
28 octombrie 2014 |

Judecătoria Motru. Clauze abuzive în contractele de credit încheiate cu IFN
15 august 2014 |

ICCJ. Constatarea caracterului abuziv al clauzei privind comisionul de risc. Efecte
30 iunie 2014 |

Pandectele Săptămânale nr. 4/2014
30 aprilie 2014 |

Tribunalul Argeș sesizează CJUE ref. contractele de credit. UPDATE: Cauza a fost radiată
16 aprilie 2014 |

Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2014
12 aprilie 2014 |

ICCJ. Clauza atributivă de competenţă dintr-un contract de credit. Caracter abuziv
10 martie 2014 |
3 comentarii

Buletinul Casației nr. 2/2014
18 februarie 2014 |Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership