cooperare

Intrarea în vigoare a Amendamentului nr. 1 la Acordul SUA-UE privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile
27 septembrie 2019 |

Aviz CESE privind consolidarea în continuare a statului de drept
23 august 2019 |

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1310 a Comisiei de stabilire a normelor privind funcționarea Rezervei europene de protecție civilă și a rescEU
7 august 2019 |

Decizia de punere în aplicare (UE) ref. proiectul-pilot de punere în aplicare a dispozițiilor în materie de cooperare administrativă
26 iulie 2019 |

Sinergiile dintre Eurojust și rețelele înființate de Consiliu în domeniul cooperării judiciare în materie penală
24 iunie 2019 |

Recomandarea Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire timpurie a copiilor
18 iunie 2019 |

Proiect-pilot de punere în aplicare a anumitor dispoziții privind cooperarea administrativă prevăzută în Directiva 91/477/CEE a Consiliului prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne
14 mai 2019 |

RISKSOFT
QUICK LEGAL
CODURILE PENALE
AB
DIALOG AI

Decizia (UE) privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Respectarea statului de drept în cadrul Uniunii Europene”
23 aprilie 2019 |

Prin fondarea Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră vor exista noi posibilități de cooperare în proiecte majore inovative transnaționale
5 februarie 2019 |

Directiva (UE) 2019/1 privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre
18 ianuarie 2019 |

Regulamentul (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice
3 ianuarie 2019 |

Promovarea recunoașterii reciproce automate a calificărilor dobândite în cadrul învățământului superior
12 decembrie 2018 |

Avizul CESE privind propunerea de regulament de instituire a unei Autorități Europene a Muncii
10 decembrie 2018 |

Regulamentul (UE) privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală
22 noiembrie 2018 |

Decizia de punere în aplicare (UE) privind regulamentul de funcționare al juriului de selecție prevăzut la art. 14 alin. 3 din Regulamentul (UE) ref. instituirea Parchetului European
13 noiembrie 2018 |

Prelungirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică CE – SUA
23 octombrie 2018 |

Avizul CESE ref. propunerea de regulament privind ordinele europene de divulgare și de păstrare a probelor electronice în materie penală
11 octombrie 2018 |

Decizia (UE) 2018/1107 privind încheierea Acordului de parteneriat UE – Irak
20 august 2018 |

Decizia (UE) 2018/1103 a Comisiei de confirmare a participării Maltei la cooperarea consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European
10 august 2018 |

AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3

Decizia (UE) de confirmare a participării Țărilor de Jos la cooperarea consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European
9 august 2018 |

Rezoluţia PE privind recomandările adresate Comisiei privind aspectele transfrontaliere ale adopțiilor
25 iulie 2018 |

Avizul Comitetului European al Regiunilor — Promovarea, în cadrul directivelor UE privind natura, a coexistenței cu specii care generează conflicte
28 mai 2018 |

Tudorel Toader și Marieta Safta s-au întâlnit cu reprezentanții Asociației Oamenilor de Afaceri Turci
23 aprilie 2018 |

Decizia (UE) 2018/402 de instituire a Grupului consultativ european pentru Autoritatea Europeană a Muncii
20 martie 2018 |

Regulamentul (UE) 2017/2394 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului
4 ianuarie 2018 |

Acord-cadru Uniunea Europeană – Australia
19 septembrie 2017 |

Decizia Consiliului în sprijinul punerii în aplicare a Planului de acțiune de la Maputo
9 august 2017 |

Decizia de punere în aplicare (UE) a Comisiei privind procedurile necesare pentru schimbul de informații la nivelul Uniunii referitoare la programele naționale de lucru ale rețelei EURES
12 iulie 2017 |

Decizia (UE) privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Stop TTIP”
12 iulie 2017 |

Inspecția Judiciară. Raport ref. colaborarea interinstituţională a instanţelor de judecată cu ceilalţi parteneri din sistemul judiciar
30 iunie 2017 |

Regulamentul de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formatele, modelele și procedurile standard ref. mecanismele de cooperare în ceea ce privește locurile de tranzacționare ale căror activități au o importanță semnificativă într-un stat membru gazdă
14 iunie 2017 |

JURIDICE by Night

Regulamentul UE de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind procedurile standard pentru cooperarea în ceea ce privește schimbul de informații între autoritățile competente
14 iunie 2017 |

Întrevedere Tudorel Toader – ambasadorul Danemarcei
7 iunie 2017 |

Decizia Consiliului privind activitățile UE de informare în sprijinul punerii în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme
3 iunie 2017 |

Întrevedere Tudorel Toader – ambasadorul Spaniei
18 mai 2017 |

SNPAP Tîrgu Ocna. Implicarea în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian
8 mai 2017 |

Întrevedere Tudorel Toader – ambasadorul Finlandei
5 mai 2017 |

Întrevedere Tudorel Toader – Hans Klemm. UPDATE: Temele abordate
28 martie 2017 |

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/179 a Comisiei de stabilire a demersurilor procedurale necesare pentru funcționarea grupului de cooperare privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune
3 februarie 2017 |

Întrebare preliminară cu privire la actul de sesizare a instanței. UPDATE: concluzii AG
30 ianuarie 2017 |

Decizia (UE) 2016/344 privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de combatere a muncii nedeclarate
15 martie 2016 |

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/323 de stabilire a unor norme detaliate referitoare la schimbul de informații între statele membre în ceea ce privește mărfurile aflate în regim suspensiv de accize
14 martie 2016 |

CJUE a primit vizita unei delegații CEDO
8 martie 2016 |

Masterclass US Litigators

Decizia Consiliului privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți
14 noiembrie 2014 |

CSM. Adunarea Generală aniversară a Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare
17 iunie 2014 |

Legea privind cooperarea României cu Europol. Republicare oficială
25 martie 2014 |

Norme privind sistemul de cooperare pentru asigurarea auditului public intern
17 decembrie 2012 |

Cooperare si integrare in diversitate – Bucuresti, 21 mai 2012
18 mai 2012 | , Laura DIACONU

A fost lansata Platforma pentru dialog si cooperare intre Ministerul Justitiei si mediul de afaceri
9 august 2010 |Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale