Corina CIOROABĂ

ICCJ. Căile de atac în materia exproprierii
4 octombrie 2016 |

ICCJ. Excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant poate fi acoperită
29 septembrie 2016 |

ICCJ. Interesul, condiţie de exercitare a acţiunii civile
28 septembrie 2016 |

ICCJ. Motivarea recursului împotriva încheierii de suspendare a judecății
27 septembrie 2016 |

Legea privind procedura adopţiei. Republicare oficială
26 septembrie 2016 |

Modificarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice
26 septembrie 2016 |

ICCJ. Subrogarea asigurătorului în dreptul asiguratului. Răspundere civilă contractuală vs. răspundere civilă delictuală
26 septembrie 2016 |

Neconstituționalitatea dispozițiilor art. 428 alin. (1) cu referire la art. 426 lit. i) din C. proc. pen., în forma anterioară intrării în vigoare a OUG nr. 18/2016
23 septembrie 2016 |

Regulamentul-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă
22 septembrie 2016 |

ICCJ. Invocarea excepției prematurității cererii de acodare a măsurilor reparatorii
22 septembrie 2016 |

Noi reglementări privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile
22 septembrie 2016 |
1 comentariu

Noi reglementări privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto
21 septembrie 2016 |

Participarea reprezentanților statului/unităților administrativ-teritoriale în AGA nu va mai fi remunerată
21 septembrie 2016 |

ICCJ. Procedura insolvenţei. Suspendarea termenului de prescripţie
21 septembrie 2016 |

ROF cadru al unităților de învățământ preuniversitar
20 septembrie 2016 |

ICCJ. Revizuire. Invocarea unor „acte noi”
19 septembrie 2016 |

ICCJ. Acţiunea având ca obiect restituirea unei sume de bani dobandite în timpul căsătoriei, în temeiul plății nedatorate
16 septembrie 2016 |

ICCJ. Contestarea actelor de control emise ca urmare a constatării unor nereguli în utilizarea fondurilor europene
14 septembrie 2016 |

Procedura de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale
12 septembrie 2016 |

Anunt de recrutare

ICCJ. Apel formulat de una dintre părțile litigiului față de care se luase act de renunțarea la judecată
12 septembrie 2016 |

ICCJ. Radierea societăţii pârâte în cursul procesului. Efecte asupra cadrului procesual
8 septembrie 2016 |

ICCJ. Justificarea onorariului de avocat
7 septembrie 2016 |
2 comentarii

Statutul Institutului Notarial Român
6 septembrie 2016 |

ICCJ. Dovedirea intenției de a frauda fiscul
6 septembrie 2016 |

Noi modificări privind salarizarea personalului bugetar
5 septembrie 2016 |

Modificarea şi completarea unor reglementări contabile
5 septembrie 2016 |

Regulamentul de ordine interioară al centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil
5 septembrie 2016 |

ICCJ. Dreptul de retenție
5 septembrie 2016 |

ICCJ. Pierderea capacității procesuale de folosință a persoanei juridice pe parcursul judecării cauzei. Consecințe
2 septembrie 2016 |

Modificarea unor acte normative în domeniul străinilor
1 septembrie 2016 |

ICCJ. Renunțarea la judecata apelului. Limitele criticilor ce pot fi formulate în recurs
1 septembrie 2016 |

Procedura privind elaborarea de lucrări ştiinţifice publicate sau de invenţii brevetate de către persoanele private de libertate
31 august 2016 |

ICCJ. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a unui act pentru cauză ilicită
31 august 2016 |

Norme de aplicare a legii privind economia socială
30 august 2016 |

ICCJ. Părțile în conflictele de muncă
30 august 2016 |

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României
29 august 2016 |

Prorogarea termenului de obținere a autorizaței de securitate la incendiu
26 august 2016 |

ICCJ. Revizuire. Hotărârea care “evocă fondul”
26 august 2016 |

Procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către ANAF
25 august 2016 |

Aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020
25 august 2016 |

ICCJ. Soluționarea excepției de nelegalitate în absența emitentului actului
25 august 2016 |

Rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie – 23 august 2016
24 august 2016 |

Statutul elevului
24 august 2016 |

JURIDICE by Night. White Nights Party

ICCJ. Lipsa semnăturilor pe hotărârea comunicată părţilor
24 august 2016 |
1 comentariu

Norme privind atestarea întreprinderilor sociale
23 august 2016 |

Norme metodologice privind salarizarea personalului din învățământ
23 august 2016 |

ICCJ. Culpa procesuală, condiție de acordare a cheltuielilor de judecată
23 august 2016 |

ICCJ. Invocarea unor motive de recurs „omisso medio”
22 august 2016 |

ICCJ. Necesitatea dovedirii interesului public
8 august 2016 |

ICCJ. Contradicție între considerente și dispozitivul hotărârii. Efecte
4 august 2016 |

ICCJ. Excepția autorității lucrului judecat vs. puterea lucrului judecat
3 august 2016 |

ICCJ. Contestaţie în anulare. Invocarea de către contestator a nelegalei citări a uneia dintre părțile în litigiu
1 august 2016 |

ICCJ. Scopul revizuirii pentru contrarietate de hotărâri
29 iulie 2016 |

Mihai HotcaMihai HotcaMihai HotcaICCJ. Condiţiile restituirii cauţiunii
28 iulie 2016 |

ICCJ. Novaţia prin schimbare de debitor. Condiţii de existenţă
27 iulie 2016 |

ICCJ. Principiul reparării integrale a prejudiciului
26 iulie 2016 |

ICCJ. Acţiune în anularea unei decizii a consiliului de administraţie, formulată de administratori
25 iulie 2016 |

ICCJ. Prețuirea obiectului cererii de chemare în judecată
22 iulie 2016 |

ICCJ. Efectul pozitiv al lucrului judecat al deciziei de casare
21 iulie 2016 |

ICCJ. Încălcarea principiilor „tantum devolutum quantum apellatum” și „non reformatio in pejus”
20 iulie 2016 |

ICCJ. Cercetarea fondului cauzei
19 iulie 2016 |

Medierea în materie penală. Constituţională, în măsura în care încheierea acordului de mediere are loc până la citirea actului de sesizare a instanţei
18 iulie 2016 |
2 comentarii

De anul anul viitor, marile magazine vor fi obligate să comercializeze, în proporţie de 51%, alimente din producţia internă
18 iulie 2016 |

ICCJ. Schimbarea domiciliului procesual
18 iulie 2016 |

ICCJ. Consecința nedepunerii motivelor de apel
14 iulie 2016 |

ICCJ. Răspunderea proprietarului pentru fapta animalului
14 iulie 2016 |

ICCJ. Acțiuni succesive care converg către același scop. Efecte asupra cursului prescripției
13 iulie 2016 |

ICCJ. Valorificarea de către instanța de apel a unei probe administrate în ciclul procesual anterior
12 iulie 2016 |

Măsura suspendării contractului individual de muncă pe perioada cercetării disciplinare. Neconstituționalitate
11 iulie 2016 |

ICCJ. Contract de concesiune a unui bun proprietate publică. Inaplicabilitatea dispozițiilor legale privind exproprierea
8 iulie 2016 |Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership