Curtea de Apel Constanta

Curtea de Apel Constanța. Trafic de droguri de mare risc. Achitare. Incertitudinea probatoriului
13 mai 2024 |

Curtea de Apel Constanța. Contestație în anulare. Instanța de apel nu a procedat la audierea inculpatului prezent. Rejudecarea cauzei
16 aprilie 2024 | , Claudiu BULARDA

Andreea Coman
Curtea de Apel Constanța. Lipsa caracterului ilicit al faptelor
10 aprilie 2024 |

Raportul privind activitatea Curţii de Apel Constanţa pentru anul 2023
18 martie 2024 |

Chestionar referitor la percepția activității în cadrul Curții de Apel Constanța
6 februarie 2024 |

Curtea de Apel Constanța operaționalizează aplicația pentru eliberarea și comunicarea electronică a copiilor hotărârilor judecătorești legalizate
9 ianuarie 2024 |

Practică judiciară comentată. Drepturi băneşti cuvenite magistraților la momentul eliberării din funcţie prin pensionare. Efectele încetării suspendării unui actului normativ conform art. 66 din Legea nr. 24/2000 ca urmare a abrogării actului normativ a cărui aplicare a fost suspendată succesiv
6 noiembrie 2023 |

AB
QUICK LEGAL
CODURILE PENALE
RISKSOFT
DIALOG AI

Se poate realiza programare online în cadrul arhivei şi registraturii Curţii de Apel Constanţa
10 octombrie 2023 |

Practică ÎCCJ comentată. Calificarea motivelor de recurs. Lipsa cerinţei legale de semnare olografă a cererilor trimise instanţei prin pe e-mail
18 iulie 2023 |
2 comentarii

Curtea de Apel Constanța. Cuantumul măsurilor compensatorii pentru împuternicitul persoanei îndreptățite la despăgubiri pentru restituirea unei proprietăţi preluate abuziv de statul comunist
11 iulie 2023 |

CCR pendinte: art. 22 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale
8 iunie 2023 |

Curtea de Apel Bacău. Repunerea cauzei pe rol. Necesitatea unor verificări suplimentare
27 martie 2023 |

Curtea de Apel Constanța. Lipsa dovezii încunoştinţării despre efectuarea actului/activităţii de urmărire penală. Nulitatea actelor
23 martie 2023 |

Curtea de Apel Constanța. Tatăl și-a omorât fiica vitregă
14 martie 2023 |

Curtea de Apel Constanța. Arestare preventivă în cursul judecății. Sesizare din oficiu respinsă
9 decembrie 2022 |

Achitare pentru delapidare – elementul volitiv și reaua-credință
10 martie 2022 |

Curtea de Apel Constanța. Deținere, fără drept, de droguri de risc și de mare risc, pentru consum propriu. Trimitere spre rejudecare
24 ianuarie 2022 | , Cristina Gabriela IACOB

Nelegalitatea soluției de achitare. Trimiterea cauzei spre rejudecare
26 octombrie 2021 | , Cristina Gabriela IACOB

Unele consideraţii critice referitoare la oportunitatea reluării activităţilor de judecată în contextul epidemiologic actual
3 mai 2020 |

Anunt de recrutare

Anunt de recrutare

Anunt de recrutare

Consideraţii referitoare la depunerea unor acte de procedură înăuntrul termenului prevăzut de lege la oficiul poştal
20 ianuarie 2020 |
1 comentariu

CCR pendinte: articolul 426 lit. d) teza II CPP (contestație în anulare pentru existență caz de incompatibilitate). UPDATE: decizia Curții Constituționale
16 ianuarie 2020 |

Curtea de Apel Constanța. Procedură nelegală de comunicare a actelor administrative fiscale la sediul societății prin anunț colectiv, în condițiile în care societatea era declarată în faliment
10 ianuarie 2020 |

Fostul decan al Facultăţii de Farmacie din cadrul Universităţii Ovidius, condamnat la închisoare pentru corupție
9 ianuarie 2020 |

CCR pendinte: articolul 14 din Legea nr. 677/2001 (rectificare și notificare date cu un caracter personal). UPDATE: decizia Curții Constituționale
6 ianuarie 2020 | , Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: pronunțarea judecătorului de drepturi și libertăți asupra arestării preventive, înainte ca aceasta sa expire (art. 235 alin. (6) CPP)
25 octombrie 2019 | , Andrei Alexandru MARCU

NNDKP. Fundația Baylor Marea Neagră poate continua programul național de donații de medicamente
30 iulie 2019 |

Curtea de Apel Constanța. Prima condamnare definitivă pentru bullying
29 mai 2019 |

CCR pendinte: art. 40 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
13 mai 2019 | , Andrei Alexandru MARCU

Jud. Cristian Deliorga, noul judecător la Curtea Constituțională. UPDATE: Publicare în Monitorul Oficial
9 mai 2019 |
4 comentarii

Curtea de Apel Constanța a formulat o trimitere preliminară la CJUE – C-294/19, Piscicola Tulcea
8 mai 2019 |
1 comentariu

Curtea de Apel Constanța a formulat o trimitere preliminară la CJUE – C-304/19, Ira Invest
25 aprilie 2019 |
1 comentariu

AUDI Q3
AUDI Q3

CCR pendinte: art. 995 alin. (3) teza I din Codul de procedură civilă
4 aprilie 2019 | , Andrei Alexandru MARCU

Poziția judecătorilor Curții de Apel Constanța privind manifestările pentru abrogarea OUG 7/2019
13 martie 2019 |

Curtea de Apel Constanța. Precizări ref. modalitatea de desfășurare a Adunării Generale a Judecătorilor
27 februarie 2019 |

Curtea de Apel Constanța. Hotărârile Adunării Generale a Judecătorilor ref. modificarea Legilor Justiției. UPDATE
27 februarie 2019 |

Curtea de Apel Constanța. Provocare activă din partea investigatorilor sub acoperire. Achitare
20 februarie 2019 | , Daniela NICULCEA

CCR pendinte: art. 42 alin. (8), (9) și (10) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
22 ianuarie 2019 | , Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 49 alin. (5) și art. 56 alin. (1) lit. (i) din Codul muncii
17 ianuarie 2019 | , Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 278 alin. (4) lit. (a) din Codul fiscal
26 iulie 2018 | , Andrei Alexandru MARCU

Curtea de Apel Constanța. Menționarea în Regulamentul Intern a efectuării cercetării disciplinare pentru toate sancțiunile disciplinare
9 mai 2018 |

CCR pendinte: acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, condiție pentru dispunerea amânării pedepsei sub supraveghere (art. 83 alin. (1) lit. (c) Cod penal)
21 februarie 2018 | , Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: comunicarea prin publicitate a actului administrativ fiscal (art. 44 alin. (5) din Codul de procedură fiscală 2003). UPDATE: dispozițiile din Constituție invocate
23 ianuarie 2018 | , Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: termenul de apel pentru procuror, persoana vătămată și părți în procesul penal (art. 410 alin. (1) din CPP)
23 ianuarie 2018 | , Andrei Alexandru MARCU

GALA JURIDICE 2024

CCR pendinte: repararea pagubei suferite în caz de eroare judiciară (art. 538 alin. (1) CPP). UPDATE: dispozițiile din Constituție invocate
25 decembrie 2017 | , Andrei Alexandru MARCU

CSM. Menținere în funcție magistrați, după împlinirea vârstei de 65 ani
20 noiembrie 2017 |

Acordare spor de doctorat. Plată sume compensatorii și dobânzi
28 septembrie 2017 |

CCR pendinte: articolul 54 alin. (2) din Legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
26 iulie 2017 | , Andrei Alexandru MARCU

Proiectul „Instruirea judecătorilor în domeniul respectării drepturilor cetățenilor din UE pe parcursul procedurilor penale”
29 mai 2017 | , Dan-Iulian NĂSTASE, Ciprian COADĂ

CA Constanța. Luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare de bani. Condamnare definitivă
23 mai 2017 |

Curtea de Apel Constanța susține poziția CSM ref. sesizarea CCR privind OUG pentru modificarea și completarea Codurilor Penale
2 februarie 2017 |

Curtea de Apel Constanța. Reacție ref. proiectele de Grațiere și modificare a Codurilor Penale
20 ianuarie 2017 |

CCR pendinte: art. 114 alin. (3) din Legea societăților comerciale
20 ianuarie 2017 | , Andrei Alexandru MARCU

Curtea de Apel Constanța. Anulare HCL privind taxa pentru creşterea gradului de linişte
18 noiembrie 2016 |

JURIDICE gratuit pentru studenti
Women in Law
Servicii JURIDICE.ro
Revealing Lawyers
Evenimente juridice

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Asistenţa juridică obligatorie pentru inculpatul persoană juridică
7 noiembrie 2016 |

Concluziile reuniunii Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială
13 octombrie 2016 |

Curtea de Apel Constanța sesizează CJUE în privința timbrului de mediu. UPDATE: Cauza a fost înregistrată la CJUE. UPDATE: radiere
12 octombrie 2016 |

Trimitere preliminară a Curții de Apel Constanța – obligația de a plăti timbrul de mediu în cazul restituirii taxei de înmatriculare. UPDATE: Cauza a fost înregistrată la CJUE. Radiere
12 octombrie 2016 |
4 comentarii

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. asistenţa juridică obligatorie pentru inculpatul persoană juridică
12 octombrie 2016 |

CA Constanța. Folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete. Condamnare definitivă
5 octombrie 2016 |

Curtea de Apel Constanța a adoptat Memorandumul privind justiţia, ca formă de protest
19 septembrie 2016 |

Curtea de Apel Constanța. Lipsa descrierii faptei în decizia de concediere
12 iulie 2016 |

CA Constanța. Dare de mită, mărturie mincinoasă, fals în declarații. Condamnare definitivă
11 martie 2016 | , Rareș-Jaobus BANGA

CA Constanța. Luare de mită. Condamnare definitivă
11 martie 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

CA Constanța. Luare de mită. Condamnare definitivă
5 ianuarie 2016 | , Marius Ionut RACOCI

CA Constanța. Șantaj. Condamnare definitivă
13 decembrie 2015 | , Marian Ionuț RACOCI

Georgiana Sitiavu, Cătălin Jigău: Dreptul la apărare al inculpatului din perspectiva dispoziţiilor procesual penale referitoare la măsurile preventive. Audierea/ascultarea inculpatului
6 decembrie 2015 |

Trimitere preliminară formulată de o instanță din România (Curtea de Apel Constanța, C-234/15, Doris Spedition). UPDATE: Cauza a fost radiată de pe rolul Curții
3 noiembrie 2015 |

Unele consideraţii privind competenţa de soluţionare a cauzelor având ca obiect acţiuni în pretenţii prin care se solicită de către o direcţie generală de asistenţă şi protecţie a copilului obligarea unui consiliu judeţean sau local ori a unei alte direcţii de asistenţă şi protecţie a copilului la suportarea cheltuielilor de întreţinere pentru persoane care beneficiază de măsuri de protecţie prevăzute de Legea nr. 448/2006 şi Legea nr. 272/2004
27 iulie 2015 | , Traian Cornel BRICIU, Liviu Gheorghe ZIDARU

Fost judecător al Curții de Apel București, condamnat la cinci ani de închisoare pentru luare de mită
30 martie 2015 |

Robert Cazanciuc a participat la prezentarea bilanțului Curții de Apel Constanța pe anul 2014
23 februarie 2015 |Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership