dreptul de proprietate

Daniel Udrescu
Nelegalitatea art. 57 din Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară (Ordinul ANCPI nr. 600/2023)
19 februarie 2024 |

CCR. Folosinţa bunului comun de către coproprietari. Constituționalitate
12 ianuarie 2024 |

Reflecții asupra dreptului de superficie
11 ianuarie 2024 |

CCR. Limitările juridice asupra dreptului de folosinţă al coproprietarilor. Constituționalitate
4 ianuarie 2024 |

Definiția și evoluția dreptului de proprietate
9 noiembrie 2023 |

Urbanismul și CEDO
28 septembrie 2023 |

Dreptul de proprietate nu este un moft!
10 aprilie 2023 |

DIALOG AI
CODURILE PENALE
RISKSOFT
AB

Despre dreptul de proprietate asupra altuia (sau pasiunea – cauza justificativă)
21 ianuarie 2022 |

Legea nr. 87/2020. Dobândirea dreptului de proprietate asupra curții
5 iulie 2021 |

Veronica Dobozi
Proprietatea asupra datelor genetice
1 aprilie 2021 |

Punct de vedere față de neconstituționalitatea art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 astfel cum acesta a fost modificat prin Legea nr. 219 din 2020
22 martie 2021 |

Uzucapiunea de 30 de ani. Calitatea procesuală pasivă. Probleme întâlnite în practică
19 martie 2021 |

Dispozițiile art. 78 Cod procedură civilă din perspectiva practicii judiciare
28 octombrie 2020 |

Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra neconstituționalității dispozițiilor art. 181 alin. (4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005
21 octombrie 2020 |

Dreptul de proprietate. Noțiunea de bun
15 iulie 2020 |

Este proprietatea o idee coerentă în drept? The Idea of Property: Its Meaning and Power de Laura Underkuffler
11 iunie 2019 |

CEDO. Cauza Toșcuță și alții împotriva României (Hotărâre de revizuire)
18 septembrie 2018 |

Turcia la CEDO: cauza pendinte Bayram. Obligația pozitivă a statului de a se asigura că – în sistemul său juridic intern – drepturile de proprietate sunt suficient protejate
14 februarie 2018 |

Austria pendinte la CEDO: Acord de divorț, publicarea în registrul de carte funciară, și dreptul la viață privată și de familie (printre altele)
5 decembrie 2017 |

AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3

Fiscalizare ieri și azi – aceleași greșeli – aceiași oameni
19 septembrie 2017 |

TUE pendinte: anulare parțială decizie Comisie ref. măsuri restrictive împotriva unor persoane având în vedere situația din Ucraina
23 iunie 2017 | , Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: posibilă neconstituționalitate art. 1279 alin. (3) teza III Cod civil
25 noiembrie 2016 |

România la CEDO: cauza pendinte Makkai. Bunuri imobile preluate abuziv, înregistrarea în cartea funciară, decăderea din termen, dreptul la un proces echitabil și dreptul de proprietate. UPDATE: radiere
31 octombrie 2016 | , Adina MIHALACHE

Excepție de neconstituționalitate ref. dispozițiile art. 17 alin. (2) din OG privind regimul drumurilor, formulată de Avocatul Poporului
23 august 2016 |

România la CEDO: cauza pendinte SC SEACID SRL. Executarea obligațiilor de plată ale unei autorități publice, OUG nr. 119/2007, dreptul de acces la o instanță și dreptul de proprietate
11 iulie 2016 | , Adina MIHALACHE

România la CEDO: Camelia Voiculescu și alții. Confiscare, prezumția de rea-credință, noțiunea de pedeapsă, imparțialitate și dreptul de proprietate
30 mai 2016 | , Adina MIHALACHE
5 comentarii

Întrebare preliminară cu privire la obligația de a radia înscrierea drepturilor de uzufruct și de uz
14 aprilie 2016 | , Adina MIHALACHE

România la CEDO: cauza pendinte Continental Hotels. Acțiune pentru restituirea unui hotel, chemare în garanție, lipsă de calitate procesuală activă, dreptul de proprietate și articolul 6 CEDO
4 aprilie 2016 | , Adina MIHALACHE

România la CEDO: cauza pendinte KOZMA. Restituirea imobilului preluat abuziv, excepții de la autoritatea de lucru judecat și lipsa de executare silită într-un termen rezonabil
21 martie 2016 | , Adina MIHALACHE

România la CEDO: cauza pendinte POPA. Anulare alegeri CCIR, dreptul la indemnizație, gestiunea de afaceri, și dreptul de proprietate
1 februarie 2016 | , Adina MIHALACHE

România la CEDO: cauza pendinte Dâcă. Accident de mașină, durata procesului penal, cuantumul daunelor, compensarea cheltuielilor de judecată și dreptul de proprietate
11 mai 2015 |
4 comentarii

JURIDICE by Night

Întrebare preliminară cu privire la condițiile acordării de ajutoare de stat instituțiilor de credit
20 martie 2015 |
2 comentarii

Încălcările aduse dreptului de acces la justiție și dreptului de proprietate prin OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
28 martie 2014 |
7 comentarii

Quo vadis legislator?
1 aprilie 2013 |

Reducerea pensiilor militarilor nu aduce atingere dreptului de proprietate. Abaluta s.a. vs. Romania, CEDO
20 august 2012 | , Juridice.ro

Riscul adjudecatarului de a pierde imobilul dobandit prin executare silita, in lumina NCPC
13 iulie 2012 |

Modalitatile dreptului de proprietate | Lucia Uta
25 aprilie 2012 |

Noul Cod civil. Comentarii. Editia a III-a. Revazuta si adaugita
13 octombrie 2011 |

Curtea de Apel Constanta. Obligatia de garantie impotriva evictiunii in situatia unor instrainari succesive
28 septembrie 2011 | , Raluca CÎRSTEA

Prestare a serviciilor funerare. Reglementare si monopolizare de stat. Lipsa sperantei legitime de a continua activitatea. Atitudinea coerenta a autoritatilor. CEDO, Oklesen vs. Slovenia
6 decembrie 2010 | , Dragos BOGDAN, Razvan LUNGU

Imobile nationalizate vandute de stat. Refuzul anularii vanzarii. Chiriasi de buna-credinta. CEDO, 33055/09, 30105/05 – Petroiu s.a. vs. Romania. Cauze repetitive tip Strain si Paduraru
29 noiembrie 2009 | , Dragos Bogdan, Razvan Lungu

Incalcarea dreptului de proprietate. Imposibilitatea de a intra in posesia imobilului retrocedat. CEDO, 34325/05, Rodica Mihaela Rotaru vs. Romania
18 noiembrie 2009 |

Incalcarea dreptului de proprietate. Neexecutarea hotararilor administratiei publice locale. CEDO, 5046/02, Demetrescu vs. Romania
16 noiembrie 2009 |

Masterclass US Litigators

Expropriere de fapt. Lipsa despagubirii si a acordului asupra transferului dreptului de proprietate. CEDO, 26985/03, Burghelea vs. Romania
5 noiembrie 2009 | , SAVESCU NITOIU SI ASOCIATII (SNSA)

Programul Piperea: eu vreau sa fiu presedinte (6)
16 august 2009 | , Gheorghe PipereaServicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale