drepturile și libertățile fundamentale ale omului

Georgiana Olaru
Perspective privind constituționalitatea avortului
11 septembrie 2023 |

Drepturile și libertățile individului ca obiect juridic al infracțiunii
24 februarie 2022 |

INM. Grupuri de lucru privind reevaluarea instituțiilor cu caracter de noutate introduse în noile coduri în materie penală și civilă
25 februarie 2016 |