Elena ALBU

Ridicarea MCV pentru România
19 septembrie 2023 |

CE înregistrează inițiativa cetățenească europeană privind cultura și patrimoniul ucrainean
28 august 2023 |

Regulamentul (UE) privind ordinele europene de divulgare/păstrare a probelor electronice în cadrul procedurilor penale
28 iulie 2023 |

Directiva (UE) de stabilire a unor norme armonizate privind desemnarea sediilor desemnate și numirea reprezentanților legali în scopul obținerii de probe electronice în cadrul procedurilor penale
28 iulie 2023 |

Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1553 de autorizare a României să introducă o măsură specială de derogare de la articolele 218 și 232 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA
28 iulie 2023 |

Decizia (UE) 2023/1338 privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru anumite produse destinate copiilor
30 iunie 2023 |

Recomandarea (UE) privind aderarea la rețeaua mondială de certificare sanitară digitală instituită de OMS
30 iunie 2023 |

Regulamentul (UE) 2023/1322 cu privire la Agenția Uniunii Europene privind Drogurile
30 iunie 2023 |

Funcția de director al Agenției de sprijin pentru OAREC, vacantă
30 iunie 2023 |

Recomandarea Consiliului privind intensificarea acțiunilor UE de combatere a rezistenței la antimicrobiene în cadrul unei abordări de tip „O singură sănătate”
22 iunie 2023 |

Strategia pentru cooperarea vamală în domeniul asigurării respectării legii
22 iunie 2023 |

Inițiativă cetățenească europeană privind introducerea efectivă a noțiunii de precedent judiciar în statele UE
14 iunie 2023 |

Recomandarea (UE) 2023/1018 privind combaterea piratării online a evenimentelor sportive și a altor evenimente în direct
31 mai 2023 |

Directiva (UE) 2023/977 privind schimbul de informații dintre autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre
23 mai 2023 |

Stagii Schuman la Parlamentul European
23 mai 2023 |

Directiva(UE) 2023/970 de consolidare a aplicării principiului egalității de remunerare între bărbați și femei
22 mai 2023 |

BCE recrutează președinte al Consiliului de supraveghere
22 mai 2023 |

GRUIA DUFAUT Avocați a asistat FM Logistic în vânzarea portofoliului de spații logistice deținute în România, totalizând 100.000 metri pătrați
6 aprilie 2023 |

Filip&Company
Filip & Company asistă Victoriabank în achiziția filialei BCR Chișinău
3 aprilie 2023 |

Anunt de recrutare

Recomandarea (UE) 2023/681 privind drepturile procedurale ale persoanelor suspectate și acuzate care fac obiectul arestării preventive și privind condițiile materiale de detenție
27 martie 2023 |

Recomandarea (UE) 2023/682 privind recunoașterea reciprocă a deciziilor de returnare și accelerarea returnărilor
27 martie 2023 |

Regulamentul (E) 2023/588 de instituire a Programului Uniunii privind conectivitatea securizată pentru perioada 2023-2027
21 martie 2023 |

Codul de conduită a membrilor Comitetului European al Regiunilor
3 februarie 2020 |

Decizia (UE) 2019/2252 a Comisiei privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Stop Finning – Stop the trade” (Opriți practica de îndepărtare a înotătoarelor rechinilor – Opriți comerțul cu înotătoare de rechini)
6 ianuarie 2020 |

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2251 a Consiliului privind un mecanism de compensații pentru statul membru al cărui membru național este ales președinte al Eurojust
6 ianuarie 2020 |

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2250 a Consiliului din 19 decembrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de procedură al Eurojust
6 ianuarie 2020 |

Decizia Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind normele de punere în aplicare referitoare la protecția datelor cu caracter personal de către Serviciul European de Acțiune Externă și aplicarea Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului
11 noiembrie 2019 |

Decizia Consiliului privind numirea unui director executiv adjunct al Europol
11 noiembrie 2019 |

Decizia (UE) 2019/1817 a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Austriei, Italiei și României
11 noiembrie 2019 |

Decizia Consiliului de Administrație al Agenției Uniunii Europene pentru formare în materie de aplicare a legii privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării CEPOL
11 noiembrie 2019 |

Decizia Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării EFSA
8 noiembrie 2019 |

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1780 al Comisiei de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1986 („formulare electronice”)
8 noiembrie 2019 |

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1747 al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește cerințele pentru anumite licențe și certificate de echipaj de zbor, normele privind organizațiile de pregătire și autoritățile competente
8 noiembrie 2019 |

Recomandarea (UE) 2019/1658 a Comisiei referitoare la transpunerea obligațiilor privind economiile de energie în temeiul Directivei privind eficiența energetică
7 noiembrie 2019 |

Decizia Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării Serviciului European de Acțiune Externă
7 noiembrie 2019 |

Modificarea Poziției comune de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar
24 septembrie 2019 |

Avizul CESE – Semestrul european și politica de coeziune: adaptarea reformelor structurale la investițiile pe termen lung
22 august 2019 |

Decizia Consiliului de Administraţie al Agenţiei Europene pentru medicamente privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării agenției
15 august 2019 |

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1310 a Comisiei de stabilire a normelor privind funcționarea Rezervei europene de protecție civilă și a rescEU
7 august 2019 |

Regulamentul (UE) 2019/1238 privind un produs paneuropean de pensii personale
31 iulie 2019 |

Monede comemorative cu ocazia celei de a 35-a aniversări a programului Erasmus
30 iulie 2019 |

Decizia de punere în aplicare (UE) ref. proiectul-pilot de punere în aplicare a dispozițiilor în materie de cooperare administrativă
26 iulie 2019 |

Decizia Agenției Europene pentru produse chimice privind restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
25 iulie 2019 |

JURIDICE by Night. White Nights Party

Avizul CESE privind „Mutațiile economice, tehnologice și sociale ale serviciilor avansate de sănătate destinate persoanelor în vârstă”.
24 iulie 2019 |

Avizul CESE privind „Filantropia europeană: un potențial neexploatat”
24 iulie 2019 |

Decizia (UE) 2019/1199 privind stabilirea sediului Autorității Europene a Muncii
23 iulie 2019 |

Decizia (UE) 2019/1184 a Comisiei privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Să cultivăm progresul științific: recoltele contează!”
15 iulie 2019 |

Decizia (UE) 2019/1144 a Comisiei privind ajutorul de stat pus în aplicare de România în favoarea Oltchim SA
8 iulie 2019 |

Avizul CESE pe tema „Sisteme de educație care oferă sprijin pentru evitarea neconcordanțelor de competențe – ce tranziție este necesară?”
8 iulie 2019 |

Informare privind data intrării în vigoare a Tratatului de instituire a Comunității transporturilor
3 iulie 2019 |

Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanții organici persistenți
27 iunie 2019 |

Directiva (UE) 2019/1023 privind remiterea de datorie și de modificare a Directivei privind insolvența
27 iunie 2019 |

Directiva (UE) 2019/1024 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public
27 iunie 2019 |

Servicii JURIDICE.ro

Sinergiile dintre Eurojust și rețelele înființate de Consiliu în domeniul cooperării judiciare în materie penală
24 iunie 2019 |

Regulamentul Delegat (UE) 2019/945 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord
21 iunie 2019 |

Regulamentul (UE) 2019/943 privind piața internă de energie electrică
20 iunie 2019 |

Decizia UE privind numirea unor judecători la Tribunal
19 iunie 2019 |

Recomandarea Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire timpurie a copiilor
18 iunie 2019 |

Concluziile Consiliului privind tinerele generații creative
18 iunie 2019 |

Concluziile Consiliului privind tinerii și viitorul muncii
17 iunie 2019 |

Regulamentul (UE) 2019/880 privind introducerea și importul bunurilor culturale
10 iunie 2019 |

Avizul CESE ref. „Pentru o directivă-cadru europeană privind venitul minim”
10 iunie 2019 |

Decizia (UE) privind reclamațiile candidaților pentru funcția de procuror-șef european
29 mai 2019 |

Decizia (UE) privind propunerea de inițiativă cetățenească „Salvați albinele!”
29 mai 2019 |

Regulamentul (UE) 2019/712 privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian
17 mai 2019 |

Decizia (UE) 2019/721 a Comisiei privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor și menținerea culturilor regionale”
17 mai 2019 |

Decizia (UE) 2019/719 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Soluția rapidă, echitabilă și eficace la schimbările climatice”
17 mai 2019 |

Decizia (UE) 2019/718 a Comisiei privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „PRO-NUTRISCORE”
17 mai 2019 |

Decizia (UE) 2019/722 a Comisiei privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Stoparea comerțului cu coloniile israeliene din teritoriile palestiniene ocupate”
17 mai 2019 |

Proiect-pilot de punere în aplicare a anumitor dispoziții privind cooperarea administrativă prevăzută în Directiva 91/477/CEE a Consiliului prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne
14 mai 2019 |Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership