exceptie de neconstitutionalitate admisa

CCR. Sesizare de neconstituționalitate ref. art. 31 din Legea privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din ANP, admisă
21 februarie 2019 |

CCR. Sesizare de neconstituționalitate ref. art. 281 alin. 4 lit. a) C. proc. pen. privind nulităţile absolute, admisă
13 februarie 2019 |
1 comentariu

CCR anti-ÎCCJ ref. competența de judecată. Excepție de neconstitutionalitate admisă
18 decembrie 2018 |

CCR. Dispoziții ale CP și CPP, neconstituționale
25 octombrie 2018 |

CCR. Sintagmă de la art. 21 alin. (1) din Codul de procedură penală, neconstituțională. UPDATE: Decizia
22 iunie 2017 |

Decizia CCR privind neconstituţionalitatea sintagmei „ori de alte organe specializate ale statului” din C. proc. pen. Publicare în Monitorul Oficial
16 martie 2016 |

Procedura de achiziție publică. Plata necondiționată a garanției de bună conduită. Neconstituționalitate
13 ianuarie 2016 |

Interdicţia concedierii persoanelor care ocupă funcţii eligibile într-un organism sindical. Neconstituţionalitate
23 decembrie 2015 |

Imposibilitatea concedierii salariatului care deține o funcție de conducere într-un organism sindical. Neconstituționalitate
25 noiembrie 2015 |

Organizarea activităţii comisiilor de disciplină din cadrul ANP prin ordin al ministrului justiției. Neconstituționalitate
25 noiembrie 2015 |

Hotărârea prin care se dispune suspendarea din funcţie a magistratului. Lipsa căilor de atac. Neconstituționalitate
10 noiembrie 2015 |

Garanția de bună conduită. Plata necondiționată la prima cerere a autorității contractante, în măsura în care contestația este respinsă. Neconstituționalitate
5 noiembrie 2015 |

Recunoaștere efectului exproprierii. Condiția înregistrării în sistemul de evidenţă al cadastrului funciar. Neconstituționalitate
5 noiembrie 2015 |

Durata arestului la domiciliu nu se ia în considerare pentru calculul duratei maxime a arestului preventiv. Neconstituționalitate
3 noiembrie 2015 |

Nulitatea absolută a clauzelor abuzive anterior intrării în vigoare a Legii nr. 72/2013. Neconstituționalitate
3 noiembrie 2015 |
1 comentariu

Soluțiile de renunțare la urmărirea penală. Neconstituționalitate
29 octombrie 2015 |

Stabilirea metodologiei privind evaluarea poliţistului. Neconstituționalitate
15 octombrie 2015 |

Procurorul şi inculpatul pot face contestaţie cu privire la modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor. Neconstituționalitate
8 octombrie 2015 |

Un posibil efect „surprinzător” regăsit în practica judiciară raportat la declararea neconstituționalității art. 6 din Legea nr. 241/2005 a evaziunii fiscale
5 octombrie 2015 | , Dan-Sebastian CHERTES

Anunt de recrutare

Inspecția Judiciară ref. modalitatea de contestare a rezoluțiilor de clasare
5 octombrie 2015 |

Neparticiparea procurorului și inculpatului la soluţionarea cererii de confirmare a redeschiderii urmăririi penale. Neconstituționalitate
24 septembrie 2015 |

Stabilirea despăgubirilor pentru expropriere, prevăzute de Legea nr. 255/2010, în funcție de data raportului de expertiză. Neconstituționalitate
21 iulie 2015 |

DIICOT ref. neconstituţionalitatea sintagmei ”trafic de stupefiante”
20 iulie 2015 |

Arest preventiv pentru infracțiunea de trafic de stupefiante. Neconstituționalitate
17 iulie 2015 |

Compatibilitatea funcției de verificare a legalităţii netrimiterii în judecată cu funcția de judecată. Neconstituționalitate
17 iulie 2015 |

Examinarea admisibilității în principiu a contestației în anulare. Neconstituționalitate
15 iulie 2015 |

Infracțiunea constând în reținerea și nevărsarea impozitelor cu reținere la sursă. Neconstituționalitate
8 iulie 2015 |

Admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire se examinează de către instanță, în camera de consiliu, fără citarea părților. Neconstituționalitate
1 iulie 2015 |
1 comentariu

Ce rămâne din arestul la domiciliu după neconstituționalitatea art. 222 din NCPP?
24 iunie 2015 |

Dreptul angajatorului de a suspenda contractul de muncă, ca urmare a formulării unei plângeri penale împotriva salariatului. Neconstituționalitate
24 iunie 2015 |
1 comentariu

Încheierea judecătorului de cameră preliminară fără participarea procurorului şi a suspectului/inculpatului. Neconstituționalitate
24 iunie 2015 |

Obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de recurs de către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic. Neconstituționalitate
24 iunie 2015 |

OUG nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Neconstituționalitate
22 iunie 2015 |

Suspendarea contractului de muncă ca urmare a formulării unei plângeri penale de către angajator. Neconstituționalitate
19 iunie 2015 |

Durata arestului la domiciliu. Nereglementarea termenelor pentru care poate fi dispusă în procedura de cameră preliminară şi de judecată în primă instanţă. Neconstituționalitate
17 iunie 2015 |

Contestaţia privind durata procesului penal se soluţionează fără participarea părţilor şi a procurorului. Neconstituționalitate
10 iunie 2015 |

Diferenţa de tratament juridic ref. dreptul la vizita intimă pe perioada detenţiei. Neconstituționalitate
4 iunie 2015 |

Scutire de la plata taxei de timbru pentru acțiunile ref. despăgubiri ce decurg din cauze penale. Neconstituționalitate
28 mai 2015 |

Termenul de depunere a propunerii de prelungire a arestării preventive. Neconstituționalitate
25 mai 2015 |

Participarea procurorului la dezbaterea contradictorie a probelor administrate în cursul urmăririi penale. Constituționalitate
18 mai 2015 |

Termenul pentru atacarea în contencios administrativ a actelor administrative cu caracter normativ emise de președintele ANRE. Neconstituționalitate
13 mai 2015 |

Despre „istoricul” neconstituţionalităţii art. 6 din Legea nr. 241/2005
11 mai 2015 |
2 comentarii

Durata arestului la domiciliu. Neconstituționalitate
7 mai 2015 |

PORTALEX

Infracțiunea de evaziune fiscală. Neconstituționalitate
7 mai 2015 |

Modificarea Legii privind Statutul funcționarilor publici. Neconstituționalitate
7 mai 2015 |

Hotărârea Senatului ref. respingerea încuviințării reținerii și arestării preventive a senatorului Dan Șova. Neconstituționalitate
7 mai 2015 |

Confiscarea extinsă. Constituționalitate
29 aprilie 2015 |

Suspendarea din funcție a personalului auxiliar al instanțelor și parchetelor. Neconstituționalitate
24 aprilie 2015 |

Acordul de recunoaștere a vinovăției. Căi de atac. Pronunțarea instanței. Neconstituționalitate
8 aprilie 2015 |

Legea cadastrului și a publicității imobiliare. Încheierea actului autentic notarial. Neconstituționalitate
1 aprilie 2015 |

Excluderea de la beneficiul reducerii la jumătate a pedepsei pentru martorul denunțător care nu a comis o infracțiune gravă. Neconstituționalitate
23 martie 2015 |

Procedura de achiziție publică. Reținerea necondiționată a garanției de bună conduită. Neconstituționalitate
23 martie 2015 |

Comentarii asupra motivării Deciziei CCR de declarare drept neconstituționale a prevederilor privind garanția de bună conduită în litigiile de achiziții publice. Consecințe pentru operatorii economici implicați în dispute privind proceduri de achiziție publică
19 martie 2015 | , Ionuț ȘERBAN, Dan CRISTEA
5 comentarii

JURIDICE by Night. White Nights PartyClasarea sau renunţarea la urmărirea penală şi sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea luării confiscării speciale sau a desfiinţării unui înscris. Neconstituționalitate
18 martie 2015 |

Excluderea procurorului de la dezbaterea contradictorie a probelor. Neconstituționalitate
16 martie 2015 |
1 comentariu

Termenul pentru atacarea actelor administrative emise de președintele ANRE. Neconstituționalitate
11 martie 2015 |

Excluderea procurorului de la dezbaterea contradictorie a probelor. NECONSTITUȚIONALITATE
27 februarie 2015 |

Reducerea pedepsei martorului denunțător. NECONSTITUȚIONALITATE
27 februarie 2015 |

Activitățile de constatare a neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene. NECONSTITUȚIONALITATE
27 februarie 2015 |

Constituirea partidelor politice. NECONSTITUȚIONALITATE
27 februarie 2015 |

Confiscarea extinsă potrivit noului Cod penal. NECONSTITUȚIONALITATE
10 februarie 2015 |

Infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului. NECONSTITUȚIONALITATE
29 ianuarie 2015 |

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. NECONSTITUȚIONALITATE
28 ianuarie 2015 |

Prevederi ale Legii educaţiei naţionale ref. studiul religiei în școli. Excepție de neconstituționalitate admisă
27 ianuarie 2015 |

Mandatul membrilor Consiliului de Mediere. Excepție de neconstituționalitate admisă
26 ianuarie 2015 |

Despăgubirile datorate expropriaților trebuie stabilite prin raportare la data exproprierii efective
21 ianuarie 2015 |

Reținerea garanției de bună conduită în procesele de achiziții publice. Excepție de neconstituționalitate admisă
16 ianuarie 2015 |
1 comentariu

Durata măsurilor preventive a controlului judiciar și a controlului judiciar pe cauțiune
24 decembrie 2014 |
1 comentariu

Conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Excepție de neconstituționalitate admisă
17 decembrie 2014 |

Scutirea de impozit a persoanelor cu handicap. Excepție de neconstituționalitate admisă
9 decembrie 2014 |Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership