garanţie pentru evicţiune

Concepte de M&A – Partea I
30 iunie 2023 |

Suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de chematul în garanție. Ipoteza respingerii cererii de chemare în garanție ca rămasă fără obiect
9 mai 2023 |

Curtea de Apel Craiova. Nulitatea vânzării nu înlătură răspunderea vânzătorului culpabil pentru evicțiune
25 august 2022 |

Contractul de vânzare a unui imobil și importanța analizării sale de către specialiști
4 august 2022 |

Răzvan Nicolae Popescu
Nulitatea contractului – cauza de evicțiune?
20 ianuarie 2022 |

Contractele preparatorii în Codul civil
15 februarie 2021 |

Evicțiunea în contractul de vânzare-cumpărare
12 februarie 2021 |

CODURILE PENALE
QUICK LEGAL
RISKSOFT
DIALOG AI
AB

Stelionatul, între delict privat, viciu de consimțământ și faptă penală
25 mai 2020 |

Demersurile procedurale prealabile vânzării. Contractul de vânzare al imobilelor în procedura insolvenței și particularitățile sale
21 ianuarie 2020 |

Capcanele din contractul de închiriere – clauze nescrise
4 decembrie 2019 |
1 comentariu

Obligația de garanție contra evicțiunii și viciilor ascunse prin prisma vânzării bunului altuia: accesorialitate sau independență?
26 martie 2018 | , Alina-Ana-Maria NISTOR

Revista Juridică Studențească a Universității de Stat din Moldova nr. 1/2017
27 aprilie 2017 |

Efectele bunei-credințe asupra garanției ascendente pentru evicțiune
20 aprilie 2017 |

Irina Sferdian: Teoria caracterului obiectiv al garanției ascendente pentru evicțiune este preferabilă pentru cumpărătorul final
26 noiembrie 2016 |

România la CEDO: cauza pendinte S.C. Vinalcool Argeș SA Pitești. Dreptul de proprietate, inepuizarea tuturor căilor de la nivel intern, garanția pentru evicțiune și răspunderea statului
11 aprilie 2016 | , Adina MIHALACHE

România la CEDO: cauza pendinte Continental Hotels. Acțiune pentru restituirea unui hotel, chemare în garanție, lipsă de calitate procesuală activă, dreptul de proprietate și articolul 6 CEDO
4 aprilie 2016 | , Adina MIHALACHE

Dominic Alexandru Gidro: Acțiunea directă a subdobânditorului împotriva primului vânzător în contextul Noului Cod Civil
24 martie 2016 |

O dilemă în tranzacțiile M&A: Viciul care afectează societatea este un viciu al acțiunilor?
3 februarie 2016 |

Transmiterea acțiunilor şi a garanţiilor contractuale odată cu transferul dreptului de proprietate
31 decembrie 2015 | , Marius STANCIU

Lansare de carte - Acad. Andrei Radulescu

Legal500 Romania 2024

Cerere de reexaminare asupra Legii privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
21 decembrie 2015 |

Considerații referitoare la obligația de garanție contra viciilor ascunse
12 noiembrie 2015 |

ICCJ. Dovada lucrărilor de îmbunătățire efectuate de chiriaș
23 iulie 2015 |

ICCJ. Prescripţia dreptului la acţiunea în garanţie pentru evicţiune
26 iunie 2015 |

ICCJ. Garanția contra evicțiunii. Natura juridică
13 mai 2015 |

Anularea actelor frauduloase încheiate de către debitor în frauda creditorilor din perspectiva Noului Cod civil şi a Legii insolvenţei nr. 85/2014
12 martie 2015 |
1 comentariu

Pandectele Săptămânale nr. 10/ 2014
23 octombrie 2014 |

ICCJ. Obligaţia de reparaţie pentru evicţiune conform Legii nr. 10/2001
3 septembrie 2014 |

ICCJ. Legea generală vs. legea specială
6 iunie 2014 |

ICCJ. Garanţia pentru evicţiune în domeniul imobilelor preluate abuziv de stat
12 martie 2013 | , Corina CIOROABĂ

Buletinul Casației nr. 2/2012
15 februarie 2012 |

Pandectele Săptămânale nr. 40/2011
30 ianuarie 2012 |

JURIDICE by Night

Judecatoria sectorului 2. Buna credinta. Despagubiri de 100.000 EUR | Nota Eugen Titu
22 noiembrie 2011 | , Eugen Gheorghe TITU

Vanzarea cu optiune de rascumparare
15 noiembrie 2011 | , Florin CIUTACU, Artin SARCHIZIAN

Pandectele Săptămânale nr. 25/2011
11 noiembrie 2011 |

Buletinul Casației nr. 8-9/2011
9 octombrie 2011 |

Curtea de Apel Constanta. Obligatia de garantie impotriva evictiunii in situatia unor instrainari succesive
28 septembrie 2011 | , Raluca CÎRSTEA

Pandectele Săptămânale nr. 17/2011
16 septembrie 2011 |

Pandectele Săptămânale nr. 16/ 2011
9 septembrie 2011 |

RIL promovat. Stabilirea cuantumului despagubirilor acordate societatilor comerciale în cazul retrocedarii unor imobile fostilor proprietari
11 iulie 2011 | , Andrei PAP

Despre conventiile matrimoniale
29 iunie 2011 | , Iustina NICULESCU

Revista de Drept Comercial nr. 1/2011
5 februarie 2011 |

Revista română de jurisprudenţă nr. 3/2009
11 august 2009 |Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale