ICCJ-DCD

ÎCCJ. DCD de respingere privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
15 aprilie 2024 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind reducerea vârstelor standard de pensionare în cazul asiguraților care au realizat stagii de cotizare în sistemul pensiilor militare de stat în condiții speciale sau deosebite
9 aprilie 2024 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind aplicarea majorării cuantumului brut al salariului de bază cu 30% și personalului militar din cadrul muzeelor de importanță națională
9 aprilie 2024 |

ÎCCJ. Termenul general de prescripție pentru infracțiunea de loviri și alte violențe în modalitatea violenței în familie
27 martie 2024 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind termenul de perimare a executării silite
25 martie 2024 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind cererea de înghețare (stabilizare) a cursului de schimb valutar la valoarea acestuia de la data încheierii unor contracte între profesioniști și consumatori
25 martie 2024 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind cursul valutar BNR aplicabil în situația infracțiunilor de evaziune fiscală
11 martie 2024 |

AB
CODURILE PENALE
RISKSOFT
QUICK LEGAL
DIALOG AI

ÎCCJ. DCD de respingere privind consecințele adopției cu efecte depline
11 martie 2024 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind diurna și concediul de odihnă suplimentar pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist
11 martie 2024 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind scutirea de la plata taxei judiciare de timbru
20 februarie 2024 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind reducerea capitalului social prin micșorarea numărului de acțiuni sau părti sociale
20 februarie 2024 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind modificarea bazei de calcul pentru pensia de urmaș
5 februarie 2024 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind modalitatea de stabilire a indicelui de corecție pentru beneficiarii pensiilor de invaliditate
5 februarie 2024 |

ÎCCJ. DCD de respingere ref. plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială
29 ianuarie 2024 |

ÎCCJ. DCD de respingere ref. natura obligației debitorului MFP cuprinsă în titlurile executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din justiție
29 ianuarie 2024 |

ÎCCJ. DCD de respingere ref. intrarea în legalitate a construcțiilor realizate fără autorizație de construire
22 ianuarie 2024 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind interpretarea noțiunii de „spațiu minim locuit de debitor și familia sa”
12 decembrie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere ref. sintagma „indemnizația de încadrare brută lunară avută” din Legea nr. 303/2004
27 noiembrie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere ref. interpretarea dispozițiilor art. 5 din OG nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România
21 noiembrie 2023 |

AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3

ÎCCJ. DCD de respingere ref. interpretarea dispozițiilor art. 13 alin. (8) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice
21 noiembrie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere ref. interpretarea dispozițiilor art. 31 alin. (2) teza a II-a din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
21 noiembrie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere ref. interpretarea dispozițiilor art. 31 alin. (2) teza a II-a din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
30 octombrie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere ref. aplicarea și interpretarea HG nr. 1102/2014 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice
30 octombrie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind suspendarea facultativă dispusă de instanță
23 octombrie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind interpretarea dispozițiilor art. 705 alin. (1) Cod procedură civilă
3 octombrie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind momentul de la care se calculează termenul procedural de 10 zile pentru complinirea lipsei dovezii achitării taxei judiciare de timbru
3 octombrie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind delegarea în cauzele în care urmărirea penală este obligatoriu a fi efectuată de către procuror
3 octombrie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind interpretarea prevederilor art. 49 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 217/2003
3 octombrie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind modalitatea de soluționare a unei plângeri contravenționale în cazul în care a fost aplicată o sancțiune contravențională peste limita maximă stabilită de lege
25 septembrie 2023 |

Hotărâre prealabilă în materia despăgubirilor pentru imobilele trecute în proprietatea statului în perioada regimului comunist
25 septembrie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind procedeul probator al accesului la un sistem informatic
19 septembrie 2023 |

JURIDICE by Night

ÎCCJ. DCD de respingere privind valabilitatea acordului de voință al asociației de proprietari
19 septembrie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 27 alin. (23) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
19 septembrie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind termenul de apel aplicabil cererilor de apel care vizează acțiunile debitorilor având ca obiect adaptarea contractului
19 septembrie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind valorificarea bunurilor aparţinând unei persoane juridice aflate în procedura de insolvenţă
19 septembrie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind valoarea despăgubirilor în litigiile pentru emiterea unei decizii de compensare de către CNCI
26 iunie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind prescripția răspunderii penale în camera preliminară
20 iunie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind stabilirea drepturilor bănești cuvenite polițiștilor de penitenciare
20 iunie 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind reducerea la plata impozitelor
22 mai 2023 |

Obiecție de neconstituționalitate admisă. Legiuitorul nu poate asimila în niciun caz decizia ÎCCJ pronunțată în DCD sau RIL cu o lege și, astfel, să îi atașeze efectele pe care le presupune o lege de dezincriminare
17 mai 2023 |

ÎCCJ. DCD de respingere privind eroarea de procedură
16 mai 2023 |Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale