Legea nr. 350/2001

Energia regenerabilă față în față cu birocrația
31 ianuarie 2023 |

Delegarea atribuțiilor în urbanism și amenajarea teritoriului
30 septembrie 2022 |

Natura juridică a certificatului de urbanism și a autorizației de construire/desființare. Este posibil controlul de legalitate în instanța de contencios administrativ asupra certificatului de urbanism?
18 octombrie 2021 |

Prelungirea de drept a valabilității documentațiilor de urbanism în lumina dispozițiilor art. 56 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
28 iulie 2021 |

Valabilitatea documentațiilor de urbanism și aplicabilitatea în timp
26 iulie 2021 |

PUZ și PUD acte administrative cu caracter individual. Episod cvasi-fericit în 2020
4 ianuarie 2021 |

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism, îngreunată inutil de unele autorități
14 octombrie 2020 | , Steliana GAROFIL

Noutăţi legislative. Termenul în care pot fi atacate documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism
1 august 2019 |

Legalitatea planurilor de urbanism zonale şi de detaliu al căror termen de valabilitate nu este indicat expres în hotărârile de aprobare emise de autorităţile publice
26 octombrie 2018 |

Modificări semnificative în legislația construcțiilor și urbanismului
6 ianuarie 2017 | , Andrei LUPU

Modificări privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
29 decembrie 2016 |

Aprobarea Normelor de aplicare a Legii privind amenajarea teritoriului şi urbanismul | Proiect
29 octombrie 2015 |

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. prevederile din Legea privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
24 martie 2014 |Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership