Maria Cristina DUMITRESCU

Revista Română de Executare Silită nr. 1/2014: Consideraţii privind unele reglementări aduse de NCPC cu privire la activitatea de executare silită | George Măgureanu şi Florea Măgureanu
19 decembrie 2014 |

Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2014: Fiducia – operaţiune juridică insolită în dreptul românesc (II) | David-Domiţian Bolduţ
12 decembrie 2014 |

Revista Română de Executare Silită nr. 3/2012: Procedurile execuţionale, între formalismul excesiv şi lipsa de reglementare a unor aspecte importante ale executării silite | Ioan Gârbuleţ
10 decembrie 2014 |