Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Cantităţile de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2024 – 31 martie 2024, determinate la plată şi nedecontate de către APIA, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare
28 mai 2024 |

Înregistrarea în Registrul unic de identificare (RUI)
26 martie 2024 |

Stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură prin PAP 2021-2027
7 martie 2024 |

Procedura de acordare și plată a ajutoarelor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului”
4 martie 2024 |

Cantităţile de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2023-31 decembrie 2023 ce beneficiază de ajutor de stat
4 martie 2024 |

Ajutor de stat acordat sectorului apicol
1 martie 2024 |

Au fost aprobate plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic
20 februarie 2024 |

Stabilirea cotei pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru irigații
16 februarie 2024 |

Aprobarea regulilor naționale privind importul de produse ecologice și de produse în conversie din țări terțe
16 februarie 2024 |

Comisia de verificare a cererilor pentru emiterea acordului pentru punerea în liberă circulaţie şi utilizarea în/pe teritoriul României a produselor agricole cu origine din Ucraina
15 ianuarie 2024 |

ROF al Comisiei de verificare a cererilor pentru emiterea acordului pentru punerea în liberă circulaţie şi utilizarea în/pe teritoriul României a produselor agricole cu origine din Ucraina
10 ianuarie 2024 |

Cantităţile de motorină aferente perioadei 1 iulie 2023 – 30 septembrie 2023 determinate la plată şi nedecontate de către APIA ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare
20 decembrie 2023 |

Definirea, descrierea și prezentarea oțetului destinat consumului uman
1 noiembrie 2023 |

Ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile
15 mai 2023 |

EPPO Iași investighează o schemă de fraudă vamală privind tutunul
5 aprilie 2023 |

MFP propune scăderea TVA la alimente și reducerea birocrației ANAF
9 mai 2019 |

Completarea Legii educației naționale
4 aprilie 2019 |

Hotărârea pentru organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane
9 ianuarie 2019 |

Modificarea unor acte normative din domeniul activității de îmbunătățiri funciare | Proiect
30 noiembrie 2018 |

Anunt de recrutare

Modificarea OUG ref. promovarea politicilor aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale I Proiect
2 noiembrie 2018 |

Completarea OUG ref. participarea României la Programul pentru școli al Uniunii Europene I Proiect
25 octombrie 2018 |

Reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila I Proiect
17 octombrie 2018 |

Reorganizarea Agenției Zonei Montane I Proiect
12 octombrie 2018 |

HG ref. tarifele asociate certificatului de formare profesională și inspecției echipamentelor de aplicare a produselor de protecție a plantelor I Proiect
26 septembrie 2018 |

Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole I Proiect
25 septembrie 2018 |

Regulament ref. recunoaşterea organismelor de certificare a produselor alimentare I Proiect
25 septembrie 2018 |

HG ref. cuantumul per hectar al plăţii unice pe suprafaţă 2018 I Proiect
21 septembrie 2018 |

Modificarea HG ref. ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură I Proiect. UPDATE: Versiune actualizată
19 septembrie 2018 |

Modificarea Legii ref. societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură I Proiect. UPDATE: Aviz favorabil CSM
19 septembrie 2018 |

OUG ref. compensarea pagubelor cauzate de pesta porcină africană I Proiect
13 septembrie 2018 |

Aprobarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor I Proiect
10 septembrie 2018 |

Modificarea HG ref. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale I Proiect
10 septembrie 2018 |

Modificarea schemei ref. ajutor de minimis pentru crescătorii de ovine I Proiect
31 august 2018 |

Modificarea HG ref. Programul pentru şcoli al României 2017-2023 I Proiect
28 august 2018 |

Ordin ref. sistemul de instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor I Proiect
27 august 2018 |

Recunoașterea acordului interprofesional ref. struguri de vin I Proiect
21 august 2018 |

Modificarea unor acte ref. fondurile aferente politicii agricole comune I Proiect
8 august 2018 |

Ajutor de minimis „Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală” I Proiect
1 august 2018 |

Completarea unor acte ref. gestionarea fondurilor europene nerambursabile privind politica agricolă comună I Proiect
1 august 2018 |

Reorganizarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare I Proiect
31 iulie 2018 |

Ajutor de minimis ref. Programul național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 I Proiect
30 iulie 2018 |

Semnarea acordului România – Republica Moldova ref. combaterea căderilor de grindină I Proiect
13 iulie 2018 |

HG ref. sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor I Proiect
9 iulie 2018 |

JURIDICE by Night. White Nights Party

Planul național de acțiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecție a plantelor I Proiect
6 iulie 2018 |

Completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare I Proiect
2 iulie 2018 |

Modificarea OUG ref. organizarea activității de îmbunătățiri funciare I Proiect
29 iunie 2018 |

Modificarea anexei ref. normele metodologice ale Programului Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 I Proiect
29 iunie 2018 |

Aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii ref. combaterea ambroziei I Proiect
25 iunie 2018 |

Reorganizarea unor unități de cercetare-dezvoltare agricolă I Proiect
15 iunie 2018 |

Modificarea HG ref. funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale I Proiect
13 iunie 2018 |

Modificarea OUG ref. neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman I Proiect
7 iunie 2018 |

Completarea HG ref. operațiunile finanțate prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 I Proiect
29 mai 2018 |

Completarea anexei ref. Programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România I Proiect
29 mai 2018 |

Servicii JURIDICE.ro

Bugetul de implementare a Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 I Proiect
22 mai 2018 |

Valoarea maximă a sprijinului financiar excepțional în sectorul fructe I Proiect
21 mai 2018 |

Modificarea HG ref. ajutor de minimis pentru comercializarea lânii I Proiect
18 mai 2018 |

Modificarea HG ref. ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate I Proiect
15 mai 2018 |

Completarea anexei ref. normele metodologice privind Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 I Proiect
11 mai 2018 |

Schemă de ajutor de stat ref. dezvoltarea regională I Proiect
10 mai 2018 |

Bugetul Piscicola SA 2018 I Proiect
18 aprilie 2018 |

Ajutor de minimis pentru măsura de promovare a vinurilor în țări terțe I Proiect
13 aprilie 2018 |

Plafoanele alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal I Proiect
6 aprilie 2018 |

Înființarea Stațiunii de Cercetări Sericicole Băneasa-București I Proiect
3 aprilie 2018 |

Modificarea HG ref. programul național apicol 2017-2019 I Proiect
2 aprilie 2018 |

Reorganizare Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane Miercurea-Ciuc I Proiect
2 aprilie 2018 |

Măsuri ref. eliberarea carnetelor și atestatelor de producător I Proiect
30 martie 2018 |

Modificarea prevederilor ref. reglementarea pieței produselor din sectorul agricol I Proiect
29 martie 2018 |

Completarea normelor ref. promovarea vinurilor I Proiect
28 martie 2018 |

Modificarea Ordinului ref. sistemul de sancțiuni pentru unele măsuri din agricultură I Proiect
2 martie 2018 |

Modificarea Ordinului ref. atestarea produselor tradiționale I Proiect
26 februarie 2018 |Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership