Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Ministrul Justiției a participat la evenimentul „Rețeaua Campionilor în domeniul integrității”
18 septembrie 2019 |

Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate | Proiect
16 septembrie 2019 |

Modelul legitimației pentru aleșii locali și modelul semnului distinctiv al calității acestora | Proiect
16 septembrie 2019 |

Completarea alin. (2) al art. 61 din OUG privind Codul Administrativ | Proiect
12 septembrie 2019 |

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire cămin studențesc – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași” | Proiect
30 august 2019 |

Procedura de punere în aplicare a prevederilor art. 210 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ | Proiect
26 august 2019 |

Modificarea HG privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților functionari publici | Proiect
7 august 2019 |

Prorogarea termenului prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor | Proiect
5 august 2019 |

A demarat procesul de elaborare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor
30 iulie 2019 |

O nouă definiție legală: Așezările informale
29 iulie 2019 |

Modificarea Legii privind amenajarea teritoriului si urbanismul | Proiect
25 iulie 2019 |

Modificarea Legii privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe | Proiect
25 iulie 2019 |

Regulamentul privind implementarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru reabilitarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților | Proiect
10 iulie 2019 |

Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean | Proiect
8 iulie 2019 |

Procedura de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale datorate bugetului | Proiect
4 iulie 2019 |

Alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală etapele I și II | Proiect
2 iulie 2019 |

Alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală etapele I și II | Proiect
3 iunie 2019 |

Codul administrativ al României | Proiect
31 mai 2019 |

OUG privind unele măsuri fiscal-bugetare | Proiect
17 mai 2019 |

Anunt de recrutare

Legea privind completare OUG pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
13 mai 2019 |

OUG pentru modificarea unor acte normative | Proiect
13 mai 2019 |

Înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A. | Proiect
18 aprilie 2019 |

Alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru județul Neamț | Proiect
10 aprilie 2019 |

Bugetul Agenției Naționale pentru Locuințe | Proiect
5 aprilie 2019 |

Programul multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților | Proiect
28 martie 2019 |

Modificarea OG ref. gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile | Proiect
22 martie 2019 |

Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizarii | Proiect
7 martie 2019 |

Vasile-Daniel Suciu a preluat conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
25 februarie 2019 |

Deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe pentru pasageri între Moldova Nouă și Golubac | Proiect
7 februarie 2019 |

Programul multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților | Proiect
7 februarie 2019 |

Modificarea HG privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici | Proiect
17 ianuarie 2019 |

Modificarea OG ref. utilizarea fondurilor externe nerambursabile | Proiect
21 decembrie 2018 |

Comitetul Comun de Monitorizare al Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, reunit la Chișinău
6 decembrie 2018 |

Alocarea unei sume din FRB la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale | Proiect
27 noiembrie 2018 |

Alocarea unei sume din FRB la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Alba Iulia | Proiect
27 noiembrie 2018 |

Modificarea HG privind funcţionarea MDRAP | Proiect
19 noiembrie 2018 |

Tezele prealabile ale proiectului Codului serviciilor comunitare de utilități publice | Proiect
19 noiembrie 2018 |

Lege ref. stabilirea unor măsuri financiare I Proiect
1 noiembrie 2018 |

Legea serviciilor de utilitate publică de transport călători prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale I Proiect
19 octombrie 2018 |

Măsuri fiscal-bugetare ref. finanțarea ANCPI I Proiect
11 octombrie 2018 |

Instrucțiuni privind conținutul-cadru al proiectului tip pentru construcții cu grad mare de repetabilitate I Proiect
27 septembrie 2018 |

Completarea normelor pentru aplicarea prevederilor OUG ref. instituțiile de credit Proiect
26 septembrie 2018 |

Modificarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor I Proiect. UPDATE: Aprobare
14 septembrie 2018 |

JURIDICE by Night. White Nights Party

Modificarea anexei HG ref. Regulamentul privind recepția construcțiilor I Proiect
14 septembrie 2018 |

MDRAP a organizat sesiuni de instruire a personalului responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție
3 septembrie 2018 |

MDRAP. Raportul de monitorizare a procesului de implementare a SNA 2016-2020
31 august 2018 |

Modificarea HG ref. funcționarea MDRAP I Proiect. UPDATE: Aprobare
24 august 2018 |

Abrogarea unor normative ref. fondurile europene nerambursabile | Proiect
13 august 2018 |

MDRAP. Bilanțul semestrului I al anului 2018
6 august 2018 |

Decertificarea definitivă a unor cheltuieli finanțate în cadrul PODCA 2007-2013 I Proiect
6 august 2018 |

Modificarea OUG ref. gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, adoptată de Guvern
3 august 2018 |

MDRAP. Aproximativ 890.000 de imobile, înregistrate prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023
2 august 2018 |

Contractul ref. construcția Stadionului Național de Rugby „Arcul de Triumf”, semnat
26 iulie 2018 |

Mihai HotcaMihai HotcaMihai HotcaSume din fondul de rezervă pentru municipiul Sibiu I Proiect. UPDATE: Aprobare
25 iulie 2018 |

Fonduri pentru unitățile administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale I Proiect
24 iulie 2018 |

Completarea reglementărilor ref. repartizarea creditelor de angajament I Proiect
19 iulie 2018 |

Completarea OUG ref. creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe I Proiect. UPDATE: Aprobare
18 iulie 2018 |

Înființarea Consiliului national pentru dezvoltarea resurselor umane din administrația publică I Proiect. UPDATE: Aprobare
18 iulie 2018 |

Programul de acțiuni 2018 ref. lucrările de intervenție pentru reducerea riscului seismic I Proiect. UPDATE: Aprobare
13 iulie 2018 |

Ce se întâmplă cu legislația construcțiilor?
10 iulie 2018 |

Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții I Proiect. UPDATE: Aprobare
6 iulie 2018 |

HG ref. decertificarea definitivă a unor cheltuieli finanțate în cadrul POR 2007-2013 I Proiect
6 iulie 2018 |

Instrucțiuni tehnice pentru folosirea și montarea vitrajelor și a altor produse din sticla în construcții I Proiect
6 iulie 2018 |

Completarea OUG ref. normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice I Proiect
29 iunie 2018 |

Modificarea Legii ref. amenajarea teritoriului I Proiect. UPDATE: Aprobare
25 iunie 2018 |

Alocarea unei sume din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2018 pentru persoanele disponibilizate de la CALORGAL SA | Proiect
22 iunie 2018 |

MDRAP. 9 obiective vizând infrastructura dejustiție, implementate de Compania Națională de Investiții
18 iunie 2018 |

Modificarea normelor metodologice ref. ANL I Proiect. UPDATE: Aprobare
11 iunie 2018 |

Modificarea OUG ref. functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local I Proiect
8 iunie 2018 |

Măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene I Proiect
6 iunie 2018 |Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership