Ministerul Economiei Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

Plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea “Romaero” SA Bucureşti | Proiect
24 octombrie 2016 |

Centrul Român de Coordonare a Convenției Carpatice privind Turismul Durabil în Munții Carpați | Proiect
24 octombrie 2016 |

Măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/424 al PE privind instalaţiile pe cablu | Proiect
6 octombrie 2016 |

„Scale up” – noua schemă multianuală de ajutor de stat pentru IMM-uri
6 octombrie 2016 |

Stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/426 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi | Proiect
22 septembrie 2016 |

Aprobarea Sistemului de susţinere a exportului cu finanţare de la bugetul de stat | Proiect
20 septembrie 2016 |

Mecanismele de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului | Proiect
20 septembrie 2016 |

AB
DIALOG AI
CODURILE PENALE
RISKSOFT
QUICK LEGAL

Instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor întreprinderilor mici și mijlocii | Proiect
13 septembrie 2016 |

Întreprinderile mici și mijlocii vor primi sprijin financiar din partea Guvernului
9 septembrie 2016 |

Reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă | Proiect
1 septembrie 2016 |

Abrogarea alin. (1) al art. 14 din OG ref. întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul este acţionar unic | Proiect
1 septembrie 2016 |

Măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare | Proiect
26 august 2016 |

Dezbatere publică a proiectului de HG ref. Normele metodologice privind omologarea traseelor de cicloturism – 30 august 2016
24 august 2016 |

Amenajarea traseelor de cicloturism | Proiect
3 august 2016 |

Ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Canadei | Proiect
2 august 2016 |

Modificarea OUG privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată | Proiect
1 august 2016 |

Modificarea OUG ref. unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare | Proiect
27 iulie 2016 |

Lista cu programele de investiţii în turism | Proiect
26 iulie 2016 |

Transmiterea unui imobil din administrarea MECRMA în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat | Proiect
15 iulie 2016 |

Anunt de recrutare

Anunt de recrutare

Anunt de recrutare

Modificarea HG ref. stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune | Proiect
7 iulie 2016 |

Modificarea Hotărârii ref. funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului | Proiect
6 iulie 2016 |

Dezbatere publică ref. reducerea riscurilor de corupție în mediul de afaceri
29 iunie 2016 |

Măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale | Proiect
28 iunie 2016 |

Măsuri necesare rezolvării problemelor de mediu care fac obiectul acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru al UE | Proiect
27 iunie 2016 |

Modificarea HG privind organizarea și funcționarea MECRMA | Proiect
30 mai 2016 |

Stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată | Proiect
27 mai 2016 |

Stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare | Proiet
26 mai 2016 |

MECRMA. Participare la o importantă misiune economică bavareză
13 mai 2016 |

Aprobarea Normelor de aplicare în cadrul MAI a prevederilor OUG nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a MApN, MAI şi MJ – ANP, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare | Proiect
10 mai 2016 |

MECRMA. Expoziția ”Black Sea Defense and Aerospace”
6 mai 2016 |

Viceprim-ministrul Costin Borc ref. digitizarea economiei
25 aprilie 2016 |

AUDI Q3
AUDI Q3

Memorandum de înţelegere între Ministerul Strategiei și Finanţelor din Republica Coreea și MECRMA
25 aprilie 2016 |

MECRMA. Strategii privind viitorul mineritului românesc
25 aprilie 2016 |

Comitet Mixt de Cooperare româno-corean
20 aprilie 2016 |

S-a înfiinţat Comitetul Interministerial pentru Competitivitate
31 martie 2016 |

MECRMA. Îmbunătățirea administrării participațiilor statului
29 martie 2016 |

Exproprierea imobilelor proprietate privată ref- coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier – Reşiţa – Timişoara – Săcălaz – Arad” | Proiect
25 martie 2016 |

Contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile | Proiect
24 martie 2016 |

Modificarea HG privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi | Proiect
11 martie 2016 |

MECRMA. ”Sună Clopoțelul pentru Egalitatea de Gen”
10 martie 2016 |

Aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul miniere | Proiect
8 martie 2016 |

Comisia Europeană. Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada
8 martie 2016 |

Reglementarea unor măsuri necesare rezolvării problemelor de mediu aflate în procedură de infringement | Proiect
7 martie 2016 |

GALA JURIDICE 2024

Înființarea Comitetului Interministerial pentru Competitivitate | Proiect
4 martie 2016 |

O delegație română a participat la Mobile World Congress 2016
1 martie 2016 |

Modificarea HG privind organizarea MECRMA | Proiect
1 martie 2016 |

Modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil | Proiect
27 februarie 2016 |

Numărul mediu maxim de personal pe anul 2016 pentru operatorii economici din industria de apărare | Proiect
18 februarie 2016 |

Regulile referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale UE | Proiect
16 februarie 2016 |

Principii de guvernanţă corporativă în IS – consultare publică
16 februarie 2016 |

Stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale | Proiect
15 februarie 2016 |

Claudiu Vrînceanu: Potențialii investitori britanici au aflat detalii despre relaxarea fiscală deja aplicată
7 februarie 2016 |

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activitaţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, pe anul 2016 | Proiect
3 februarie 2016 |

Servicii JURIDICE.ro
Women in Law
Revealing Lawyers
JURIDICE gratuit pentru studenti
Evenimente juridice

Modificarea Ordonanței privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari | Proiect
28 ianuarie 2016 |

În anul 2016 vor fi implementate zece programe naționale destinate mediului de business
27 ianuarie 2016 |

Condiţiile pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune | Proiect
26 ianuarie 2016 |

Grup de lucru în vederea elaborării unui mecanism transparent de stabilire a salariului de bază minim
15 ianuarie 2016 |

Grup de lucru pentru elaborarea proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
15 ianuarie 2016 |

Modificarea Legii privind vânzarea produselor şi garanţiilor asociate acestora | Proiect
14 ianuarie 2016 |

Planul de acțiune al implementării Legii privind procedura insolvenței persoanelor fizice
30 decembrie 2015 |Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership