Ministerul Educatiei Nationale

Unele modificări ref. certificarea competențelor lingvistice în cadrul admiterii la studii universitare
8 ianuarie 2020 |

Structura anului școlar 2020-2021 | Proiect
7 ianuarie 2020 |

Calitatea învățămîntului juridic român
17 decembrie 2019 |
1 comentariu

OUG nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene. UPDATE: Aprobarea Ordonanței
27 noiembrie 2019 |

Limitele constituționale ale autonomiei universitare
6 noiembrie 2019 | , Alexandra-Ioana TUȚĂ

Poziția ANOSR ref. starea de fapt a învățământului superior
1 octombrie 2019 |

Avocatul Poporului solicită autorităților să ia măsuri urgente pentru creșterea siguranței participanților la trafic
17 septembrie 2019 |

Modificarea HG privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale | Proiect
5 septembrie 2019 |

Poziția MEN ref. proiectul de rectificare bugetară 2019
8 august 2019 |

Modificarea HG ref. programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020 | Proiect
15 iulie 2019 |

HG ref. înființarea Centrului de Excelență „Ovidius” pentru Dezvoltare Durabilă în Sud-Estul Europei | Proiect
9 iulie 2019 |

Modificarea HG privind organizarea și funcționarea Institutului de Științe ale Educației | Proiect
30 mai 2019 |

Modificarea art. 223 din Legea educației naționale
22 mai 2019 |

Ordinul MEN privind metodologia de calcul și plată a sumelor reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale prevăzute în titlurile executorii, pentru personalul din unitățile/instituțiile de învățământ de stat
22 mai 2019 |

Modificarea Programului de granturi „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”
22 aprilie 2019 |

Aprobarea metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor | Proiect
28 martie 2019 |

Efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii | Proiect
25 martie 2019 |

Săptămâna Educației Juridice în Școli / 25-29 martie 2019
18 martie 2019 |

Modificarea Legii educației naționale
14 martie 2019 |

Anunt de recrutare

Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2019
4 martie 2019 |

Componența Comisiei Naționale pentru Desegregare și Incluziune Educațională
1 martie 2019 |

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Desegregare și Incluziune Educațională
1 martie 2019 |

Metodologia de alocare a fondurilor bugetare destinate subvențiilor cămine-cantine pentru instituțiile de învățământ superior de stat
20 februarie 2019 |

Metodologia de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenției pentru transportul public local de suprafață al studenților
20 februarie 2019 |

Metodologia de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a universităților de stat
18 februarie 2019 |

Ministerul Educației Naționale. Program de colaborare cu Ministerul Învățământului Superior din Palestina
17 decembrie 2018 |

Modificarea Legii educației naționale
6 decembrie 2018 |

Modificarea HG privind funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale | Proiect
18 noiembrie 2018 |

Modificări în cadrul legislației privind regimul străinilor în România
8 noiembrie 2018 |

Înființarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară | Proiect
8 noiembrie 2018 |

Metodologie de evaluare a studiilor universitare de doctorat
6 noiembrie 2018 |

Gradele funcțiilor de conducere din cadrul Ministerul Educației Naționale
1 noiembrie 2018 |

Memorandum România – Turcia pentru cooperarea în învățământul superior
16 octombrie 2018 |

Săptămâna educaţiei juridice în şcoli – 8-12 octombrie 2018
10 octombrie 2018 |

Valentin Popa a demisionat din funcția de ministru al Educației Naționale
27 septembrie 2018 |

Modificarea unor hotărâri ref. structura unor instituții de învățământ superior și a programelor de studii de licență acreditate I Proiect
27 septembrie 2018 |

Modificarea HG ref. stimularea performanței școlare din învățământul preuniversitar I Proiect
25 septembrie 2018 |

Metodologia-cadru ref. examenul de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior I Proiect
12 septembrie 2018 |

Modificarea anexei Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învăţământul superior I Proiect
12 septembrie 2018 |

Metodologia privind acordarea gradației de merit personalului didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare
7 septembrie 2018 |

HG ref. participarea României la un studiu OCDE I Proiect
6 septembrie 2018 |

Program-pilot ref. suport alimentar pentru preșcolari și elevi I Proiect
4 septembrie 2018 |

Bursele de merit olimpic internațional se vor acorda și elevilor care obțin mențiune
31 august 2018 |

JURIDICE by Night. White Nights Party

Ordin ref. acreditarea centrelor comunitare de învățare permanentă I Proiect
24 august 2018 |

Completarea unor legi în domeniul educației I Proiect. UPDATE: Aprobare
24 august 2018 |

Modificarea componenței CNATDCU I Proiecte
21 august 2018 |

Completarea HG ref. sporuri în învățământ I Proiect
10 august 2018 |

Ordinul privind înființarea domeniilor de doctorat în cadrul Academiei Române
9 august 2018 |

Modificarea HG ref. înființarea Agenției de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare I Proiect
7 august 2018 |

Modificarea HG ref. subvenționarea învățământului profesional I Proiect
2 august 2018 |

Plata taxei anuale de participare la Asociaţia EUROPEN I Proiect
2 august 2018 |

Anexele HG ref. domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți 2018-2019 I Proiect
31 iulie 2018 |

Anexele Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare 2018-2019 I Proiect
31 iulie 2018 |

Servicii JURIDICE.ro

Modificarea HG ref. înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic I Proiect
31 iulie 2018 |

Înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică SA I Proiect
27 iulie 2018 |

Acord de colaborare EDU-BNR-MFP-ASF-ARB
24 iulie 2018 |

Legea manualului școlar I Proiect. UPDATE: Aprobare. UPDATE: Obiecție de neconstituționalitate, admisă
18 iulie 2018 |

Selecție parteneri pentru proiectul privind creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea administrativă a MEN
16 iulie 2018 |

Modificarea HG ref. programul „Bani de liceu” I Proiect
13 iulie 2018 |

HG ref. acordarea de stimulente financiare elevilor care au obținut media 10 la Evaluarea Națională sau Bacalaureat I Proiect
13 iulie 2018 |

Norme metodologice ref. plata cu ora a personalului didactic I Proiect
6 iulie 2018 |

Modificarea anexelor ref. planul-cadru pentru învățământul gimnazial I Proiect
6 iulie 2018 |

Aprobarea Normelor metodologice ref. stabilirea obligaţiei didactice de predare I Proiect
6 iulie 2018 |

Recunoașterea Fundaţiei “Lycée Français Anna de Noailles” ca fiind de utilitate publică I Proiect
4 iulie 2018 |

OUG pentru completarea Legii ref. reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, aprobată de Guvern
29 iunie 2018 |

Metodologie ref. acreditarea și evaluarea școlilor doctorale I Proiect
25 iunie 2018 |

„Noile ideologii” și sistemul de valori al familiei „ce trebuie regândit”
19 iunie 2018 |

Strategia națională de educație parentală 2018-2025 I Proiect
12 iunie 2018 |

Calendarul concursului ref. constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional I Proiect
31 mai 2018 |

Normele metodologice ref. stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere I Proiect
25 mai 2018 |Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership