Ministerul Muncii Familiei Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

Programul de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități se va desfășura pe o perioadă de 3 ani
28 octombrie 2016 |

Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap | Proiect
25 octombrie 2016 |

Planul Național de Mobilitate | Proiect
18 octombrie 2016 |

Ministerul Muncii a prezentat la Bruxelles Pachetul național anti-sărăcie
18 octombrie 2016 |

Organizarea Consiliului Economic și Social și desemnarea reprezentanților României în Comitetul Economic și Social European | Proiect
18 octombrie 2016 |

Statutul asistentului personal profesionist | Proiect
4 octombrie 2016 |

Ministerul Muncii ref. Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020
27 septembrie 2016 |

AB
DIALOG AI
RISKSOFT
QUICK LEGAL
CODURILE PENALE

Ministerul Muncii a prezentat liderilor sindicali principiile care vor sta la baza noii legi a salarizării unitare
27 septembrie 2016 |

Aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de recrutare a personalului în vederea desfășurării de activități în echipele de proiect finanțate din fonduri externe nerambursabile | Proiect
20 septembrie 2016 |

Aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap | Proiect  
16 septembrie 2016 |

Modificarea statutului propriu de organizare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială | Proiect
8 septembrie 2016 |

Ministerul Muncii ref. salariul Patriarhului Daniel
19 august 2016 |

Statutul inspectorului de muncă | Proiect
16 august 2016 |

Ministerul Muncii are patru noi secretari de stat
15 august 2016 |

Modificarea HG pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii ref. instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii | Proiect
10 august 2016 |

Planului operaţional de acțiuni pentru implementarea obiectivelor şi direcţiilor de acţiune prevăzute de Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active | Proiect
10 august 2016 |

Aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ”Incluziune prin tehnologie asistivă” | Proiect
9 august 2016 |

Modificarea Legii privind sistemul unitar de pensii publice | Proiect
4 august 2016 |

Completarea HG pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii ref. sistemul unitar de pensii publice | Proiect
2 august 2016 |

Anunt de recrutare

Anunt de recrutare

Anunt de recrutare

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii ref. stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate | Proiect
18 iulie 2016 |

Modificarea HG pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii ref. acordarea unor subvenţii asociaţiilor române cu personalitate juridică | Proiect
15 iulie 2016 |

Metodologia de evaluare a cererilor de finanțare prin programul de interes naţional ”Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice” | Proiect
13 iulie 2016 |

Discuțiile purtate de Ministrul Muncii cu Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie
11 iulie 2016 |

Dragoș Pîslaru: Rolul Inspecției Muncii este de a asigura un echilibru în piața muncii
8 iulie 2016 |

Modificarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj | Proiect
20 iunie 2016 |

Ministerului Muncii s-a întâlnit cu reprezentanții sindicatelor din asistență socială
20 iunie 2016 |

Ministrul Muncii, în vizită de lucru la Bruxelles și Luxemburg
15 iunie 2016 |

Angajați ai MMFPSPV, premiați pentru efortul depus în elaborarea OUG ref. salarizarea personalului plătit din fonduri publice
10 iunie 2016 |

Măsuri pentru înlăturarea inechităților salariale
9 iunie 2016 |

Măsurile luate de Guvern în domeniul social
9 iunie 2016 |

Ministrul Muncii participă la cel mai important forum mondial al muncii
7 iunie 2016 |

AUDI Q3
AUDI Q3

Reprezentanții Guvernului în CES vor fi înlocuiți de reprezentanți ai structurilor asociative ale societății civile
30 mai 2016 |

Modificarea HG privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice | Proiect
27 mai 2016 |

Prima întâlnire a grupului de lucru pentru elaborarea procedurii de monitorizare și raportare a datelor privind violența domestică
25 mai 2016 |

Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor | Proiect
24 mai 2016 |

Ziua Mondială a Conștientizării Accesibilizării
20 mai 2016 |

Modificarea OUG privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 | Proiect
18 mai 2016 |

ROF a Inspecţiei Muncii | Proiect
18 mai 2016 |

Ziua Internațională a Familiei
17 mai 2016 |

Completarea anexei nr. 13 la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului | Proiect
13 mai 2016 |

Colaborare între Guvern, Parlament, societatea civilă și mediul de afaceri privind accesibilitatea produselor și serviciilor
11 mai 2016 |

Dragoș Pîslaru: Copiii internați în spitale au nevoie de părinții lor
11 mai 2016 |
6 comentarii

Ziua egalității de șanse între femei și bărbați
9 mai 2016 |

GALA JURIDICE 2024

Ziua mondială a siguranței și sănătății la locul de muncă
29 aprilie 2016 |

Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii privind procedura adopţiei | Proiect
29 aprilie 2016 |

Discuții între ministrul Muncii, președintele ANPDC și o delegație a tinerilor beneficiari ai sistemului de protecție specială
26 aprilie 2016 |

Ministrul Muncii a participat la Consiliul Național Tripartit
25 aprilie 2016 |

Obiectivele asumate de fostul ministru al Muncii, în decembrie 2015, și stadiul realizării lor
19 aprilie 2016 |

Lege privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale | Proiect
30 martie 2016 |

Procedurile de adopție vor fi simplificate
18 martie 2016 |

Aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței în familie | Proiect
9 martie 2016 |

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii privind economia socială | Proiect
15 februarie 2016 |

Eficientizarea sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, precum și pentru modificarea unor acte normative | Proiect
15 februarie 2016 |

Servicii JURIDICE.ro
JURIDICE gratuit pentru studenti
Women in Law
Evenimente juridice
Revealing Lawyers

Programul de interes naţional ”Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice” | Proiect
11 februarie 2016 |

Aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului | Proiect
10 februarie 2016 |

Modificarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, în vederea finanțării unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale | Proiect
10 februarie 2016 |

Grup de lucru interministerial pentru crearea și păstrarea locurilor de muncă
5 februarie 2016 |

Modificarea unor acte normative din domeniul beneficiilor de asistență socială | Proiect
3 februarie 2016 |

Modificarea Nomenclatorului serviciilor sociale | Proiect
3 februarie 2016 |

Programul ”Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” | Proiect
29 ianuarie 2016 |

Programe de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2016–2018 | Proiect
29 ianuarie 2016 |

Inspecția Muncii a aplicat într-o săptămână amenzi în valoare de 1.524.350 lei
27 ianuarie 2016 |

Aprobarea programelor de interes național în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și violenței în familie pentru perioada 2016-2018 | Proiect
27 ianuarie 2016 |

Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant de personalul contractual din sectorul bugetar | Proiect
25 ianuarie 2016 |

Lucrările Grupului la Nivel Înalt privind Abordarea Integratoare de Gen, Amsterdam, 21-22 ianuarie 2016
22 ianuarie 2016 |

Întâlnire de lucru între Premier și Ministrul Muncii
20 ianuarie 2016 |

Modificarea Codul muncii | Proiect
18 ianuarie 2016 |

Se înființează comisii de insolvență la nivel central și teritorial
15 ianuarie 2016 |
1 comentariu

Grup de lucru în vederea elaborării unui mecanism transparent de stabilire a salariului de bază minim
15 ianuarie 2016 |

Grup de lucru pentru elaborarea proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
15 ianuarie 2016 |Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership