obligatia de a face

Hotărâre prealabilă în materia executării silite a obligațiilor de a face sau a obligațiilor de a nu face
19 mai 2023 |

Judecătoria Iași. Obligația de a efectua reparații. Culpa reclamantei care, deși avea o hotărâre favorabilă, nu a pus-o în executare, perpetuând degradarea imobilului
4 martie 2022 |

ÎCCJ. Obligația de a face vs. îmbogățirea fără justă cauză
2 aprilie 2019 |

Judecătoria Timișoara. Acțiune în obligarea pârâtului, fost concubin, de a preda reclamantei cățelul de rasă. Stabilirea calității de proprietar
23 septembrie 2018 |

Onorariul executorului judecătoresc în cazul obligaţiei de a face intuitu personae
22 ianuarie 2018 |

Momentul naşterii creanţei
19 iunie 2017 |

CCR pendinte: articolul 104 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (momentul de la care se acordă pensia)
2 mai 2017 | , Andrei Alexandru MARCU

AB
QUICK LEGAL
RISKSOFT

CCR pendinte: art. 28 (2)(7) din Legea nr. 241/2006 serviciului de apă și canalizare
8 decembrie 2016 | , Cristina GRIGORAȘ

ICCJ. Societate în insolvență. Acțiune care nu are ca obiect realizarea creanţelor asupra debitorului
10 mai 2016 |

ICCJ. Litigiu izvorând dintr-un contract încheiat cu sucursala unei societăţi. Competenţa teritorială alternativă
16 noiembrie 2015 |

ICCJ. Bun imobil vs. bun mobil prin anticipaţie
8 octombrie 2015 |

Cum contestăm facturile emise de furnizorii de energie electrică?
9 iulie 2015 |
1 comentariu

Căile de atac împotriva încheierilor privind aplicarea penalităţilor prevăzute de art. 905 NCPC
4 mai 2015 |
7 comentarii

Monitorul Jurisprudenţei nr. 49/2015
23 aprilie 2015 |

ICCJ. Acțiune privind pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Termen de prescripție
7 aprilie 2015 |

ICCJ. Calitatea procesuală pasivă
29 decembrie 2014 |

ICCJ. Competența teritorială generală vs. competența teritorială exclusivă în materie de societate
5 august 2014 |

ICCJ. Litigiu având ca obiect obligaţia de „a face”. Competenţa materială
1 iulie 2013 | , Corina CIOROABĂ

Pandectele Săptămânale nr. 35/2012
3 decembrie 2012 |

Anunt de recrutare