pajisti permanente

Modificarea normelor metodologice ref. pajiștile permanente și a Legii fondului funciar | Proiect
20 iulie 2017 |

Modificarea procedurii privind recepția studiilor pedologice şi agrochimice ref. pajiștile permanente | Proiect
7 iulie 2017 |

Aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a pajiştilor
11 iunie 2013 |

OUG privind organizarea şi exploatarea pajiştilor permanente
15 mai 2013 |