Profesia de consilier juridic

Acordarea cheltuielilor de judecată aferente costului reprezentării prin consilier juridic. Scurte considerații. Propunere de lege ferenda privind modificarea art. 451 NCPC
13 ianuarie 2016 |

Pandectele Române nr. 1/2010
9 februarie 2010 |