proiect de hotarare

Pensionare magistrați – 30 martie 2023
30 martie 2023 |

Ridicarea mașinilor staționate neregulamentar | Proiect. UPDATE: Proiectul a fost votat
26 iunie 2019 |

Hotărâre ref. problematica gestionării eficiente a cauzelor în curs de judecată pe rolul unor completuri compuse din judecători care urmează să fie eliberaţi din funcţie prin pensionare | Proiect. UPDATE: Aprobare
22 martie 2019 |

Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii ref. asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale | Proiect
7 ianuarie 2019 |

Modificarea HG ref. instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie | Proiect
31 decembrie 2018 |

HG ref. organizarea și funcționarea FSDI | Proiect
31 decembrie 2018 |

Completarea HG ref. probarea normelor de implementare a programului „Prima casă” | Proiect
31 decembrie 2018 |

RISKSOFT
AB
CODURILE PENALE
QUICK LEGAL
CRISTALLINI

Ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din București | Proiect
19 decembrie 2018 |

Recunoașterea Fundației Româno-Germane de Pregătire și Perfecționare Profesională Vladimirescu – Arad ca fiind de utilitate publică | Proiect
16 noiembrie 2018 |

Aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale | Proiect
7 noiembrie 2018 |

Modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Galați din subordinea ANP | Proiect
6 noiembrie 2018 |

Modificarea HG pentru aprobarea prealabilă în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească „The German Marshall Fund of the United States – A Memorial to the Marshall Plan” | Proiect
9 octombrie 2018 |

Stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă | Proiect
4 octombrie 2018 |

Vestimentația magistraţilor în şedinţele de judecată | Proiect. UPDATE: aviz negativ din partea CSM
17 octombrie 2016 |
2 comentarii

Măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/424 al PE privind instalaţiile pe cablu | Proiect
6 octombrie 2016 |

Consemnarea opțiunilor rezultate din citirea buletinelor de vot pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților | Proiect
3 octombrie 2016 |

Aprobarea modelului ștampilelor oficiilor electorale | Proiect
29 septembrie 2016 |

Aprobarea circuitului informațional în Registrul Electronic Național de Vaccinări | Proiect
23 septembrie 2016 |

Stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/426 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi | Proiect
22 septembrie 2016 |

Anunt de recrutare

Aprobarea metodologiei de raportare pentru supravegherea bolilor transmisibile | Proiect
22 septembrie 2016 |

Regulamentul privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea pentru funcționarea ANABI | Proiect
20 septembrie 2016 |

Aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de recrutare a personalului în vederea desfășurării de activități în echipele de proiect finanțate din fonduri externe nerambursabile | Proiect
20 septembrie 2016 |

Mecanismele de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului | Proiect
20 septembrie 2016 |

Completarea Anexei nr. 1 la HG privind aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima casă” | Proiect
14 septembrie 2016 |

Instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor întreprinderilor mici și mijlocii | Proiect
13 septembrie 2016 |

Completarea art. 1 din HG ref. modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la CEC în vederea achiziționării de autoturisme | Proiect
12 septembrie 2016 |

Modificarea statutului propriu de organizare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială | Proiect
8 septembrie 2016 |

Aprobarea închirierii de elemente de infrastructură din incinta perimetrelor administrate de MAI pentru amplasarea de echipamente de radiocomunicaţii | Proiect
31 august 2016 |

Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale OUG ref. guvernanța corporativă a întreprinderilor publice | Proiect
28 august 2016 |

Organizarea Adunării Generale a Confederației Europene de Probațiune | Proiect
26 august 2016 |

Modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la CEC în vederea achiziționării de autoturisme | Proiect
19 august 2016 |

JURIDICE by Night

Nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice | Proiect
14 august 2016 |

Plata contribuţiei României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa | Proiect
11 august 2016 |

Modificarea HG pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii ref. instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii | Proiect
10 august 2016 |

Planului operaţional de acțiuni pentru implementarea obiectivelor şi direcţiilor de acţiune prevăzute de Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active | Proiect
10 august 2016 |

Modificarea HG pentru aprobarea actului constitutiv-cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice | Proiect
9 august 2016 |

Aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ”Incluziune prin tehnologie asistivă” | Proiect
9 august 2016 |

Modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei | Proiect
8 august 2016 |

Strategia privind prevenirea pestei porcine africane în România | Proiect
5 august 2016 |

Strategia de consolidare a ISU pentru perioada 2016–2025 | Proiect
5 august 2016 |

Completarea HG pentru aprobarea acţiunii sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de eradicare a bolilor la animale | Proiect
5 august 2016 |

Modificarea HG ref. stabilirea cadrului instituţional pentru auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen | Proiect
5 august 2016 |

Transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, în administrarea ANSVSA – DSVSA Bucureşti | Proiect
5 august 2016 |

Revealing Lawyers

Amenajarea traseelor de cicloturism | Proiect
3 august 2016 |

Organizarea Conferinței la Nivel Înalt a Platformei UE a Oficiilor de Recuperare a Creanțelor provenite din Infracțiuni | Proiect
3 august 2016 |

Completarea HG pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii ref. sistemul unitar de pensii publice | Proiect
2 august 2016 |

Aprobarea Strategiei Naţionale a Locuirii | Proiect
1 august 2016 |

Aprobarea schimbului de scrisori aferente eliberării primei tranșe în cadrul Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova | Proiect
29 iulie 2016 |

Aprobarea plății cotizației voluntare de participare a MJ la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2016 | Proiect
26 iulie 2016 |

Măsuri ref. arhiva fostei Direcții Generale de Protecție şi Anticorupție | Proiect
26 iulie 2016 |