proiect de Normă

Modificarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară I Proiect
18 august 2017 |

ASF. Dezbatere publică ref. proiectul de Normă privind asigurările auto din România. UPDATE: Norma a fost adoptată
28 iulie 2017 |

Modificarea Normei privind drepturile, obligațiile, competențele și desemnarea administratorului principal | Proiect
14 octombrie 2016 |

Metodologia de calcul de către ASF al tarifelor de primă maxime pentru asigurarea obligatorie de RCA | Proiect
30 septembrie 2016 |

Modificarea Normei privind activitatea de audit financiar la entităţile supravegheate de către ASF | Proiect
23 septembrie 2016 |

Modificarea Normei privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile supravegheate de ASF | Proiect
23 septembrie 2016 |

Sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private | Proiect
28 iulie 2016 |

CODURILE PENALE
QUICK LEGAL
DIALOG AI
RISKSOFT
AB

Modificarea alin. (5) al art. 10 din Normei privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat | Proiect
8 iulie 2016 |

Punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăţilor din domeniul asigurărilor | Proiect
8 iulie 2016 |

Alocarea de către asigurători a capitalului social pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative | Proiect
29 iunie 2016 |

Orientări ref. controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare | Proiect
17 iunie 2016 |

Forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor | Proiect
10 iunie 2016 |

Ghidul ESMA privind măsurile alternative de performanță | Proiect
27 mai 2016 |

Autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat | Proiect
29 martie 2016 |

Autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative | Proiect
29 martie 2016 |

Autorizarea şi monitorizarea societăților de asigurare şi reasigurare | Proiect
17 martie 2016 |

Modificarea Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări | Proiect
25 februarie 2016 |

Stabilirea activităților care se încadrează în categoria funcțiilor critice, precum și serviciile critice pe care ASF poate să le ceară unui asigurător supus rezoluției | Proiect
11 februarie 2016 |

Criterii pentru evaluarea impactului intrării în dificultate a unui asigurător asupra pieței de asigurări, asupra altor asigurători | Proiect
11 februarie 2016 |

Anunt de recrutare

Anunt de recrutare

Anunt de recrutare

Decizii adoptate de ASF – 3 februarie 2016
4 februarie 2016 |

Încheierea exerciţiului financiar 2015 pentru societăţile din domeniul asigurărilor | Proiect
4 februarie 2016 |

Metodologia utilizată pentru stabilirea valorii instrumentelor financiare derivate atunci când un asigurător se află în procesul de rezoluţie | Proiect
15 ianuarie 2016 |

Competențele ASF cu privire la măsurile de intervenție timpurie | Proiect
14 ianuarie 2016 |

Circumstanţele în care pot fi aplicate măsurile de rezoluţie | Proiect
14 ianuarie 2016 |

ASF. Precizări în legătură cu proiectul de Normă privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare
30 octombrie 2014 |

Autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare | Proiect
24 octombrie 2014 |

Activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat | Proiect
14 ianuarie 2014 |Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership