proiect de ordin

Modificarea Ordinului ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului ref. uniformele și echipamentul specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare | Proiect
7 ianuarie 2019 |

Evaluarea gradului de risc realizată de către personalul din cadrul SPAS/DGASPC în procedura intervenției de urgență în cazurile de violență domestică | Proiect
10 decembrie 2018 |

Normele privind elaborarea bugetelor penitenciarelor-spital aflate în subordinea ANP | Proiect
8 noiembrie 2018 |

Emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale | Proiect
2 octombrie 2018 |

Stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranță care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman | Proiect
1 octombrie 2018 |

Măsuri de simplificare a completării unor acte normative la nivelul administrației publice | Proiect
27 octombrie 2016 |

Reglementarea tehnică a „Metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor” | Proiect
27 octombrie 2016 |

CODURILE PENALE
AB
DIALOG AI
RISKSOFT

Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice | Proiect
24 octombrie 2016 |

Modificare Anexe pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/ comercializate de către furnizorii de servicii medicale | Proiect
24 octombrie 2016 |

Modalități de asigurare a managementului Programului Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României | Proiect
19 octombrie 2016 |

Obligativitatea raportării zilnice a operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman | Proiect
18 octombrie 2016 |

Modificarea Regulamentului de organizare a Direcţiei Generale Juridice-MAI | Proiect
15 octombrie 2016 |

Norma pentru siguranţa alimentelor cu privire la procedura de autorizare a unităţilor producătoare de seminţe germinate | Proiect
14 octombrie 2016 |

Regulamentul de organizare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății | Proiect
12 octombrie 2016 |

Procedura de înregistrare fiscală a unui subiect de drept fiscal care nu și-a îndeplinit obligația de înregistrare fiscală | Proiect
10 octombrie 2016 |

Procedura de soluționare a cererilor de rambursare a TVA formulate de către cetățenii români stabiliți în alte state UE
7 octombrie 2016 |

Metodologia pentru evaluarea şi intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale | Proiect
7 octombrie 2016 |

Aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) si ale art. 47 alin. (9) din Codul fiscal | Proiect
5 octombrie 2016 |

Metodologia pentru stabilirea distanțelor adecvate în activitățile de amenajarea teritoriului și urbanism din jurul amplasamentelor | Proiect
5 octombrie 2016 |

AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3

Aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor privind cazeinaţii destinaţi consumului uman | Proiect
5 octombrie 2016 |

Modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ANSVSA nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului Strategic | Proiect
5 octombrie 2016 |

Stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap | Proiect
22 septembrie 2016 |

Modificarea Ordinului privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale | Proiect
22 septembrie 2016 |

Regulamentul de funcționare a Unității de Politici Publice | Proiect
22 septembrie 2016 |

Completarea Anexei nr. 1 la Ordinul pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor | Proiect
22 septembrie 2016 |

Transparentizarea informaţiilor cu privire la achiziţiile publice ce implică utilizarea patrimonului public la nivelul de spitalelor publice | Proiect
19 septembrie 2016 |

Regulamentul de funcționare a Direcției Generale Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale | Proiect
16 septembrie 2016 |

Asigurarea gratuită de către administrația locului de deținere a unui număr de ziare sau publicații | Proiect
16 septembrie 2016 |

Aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap | Proiect  
16 septembrie 2016 |

Modificarea Ordinului pentru înființarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătății | Proiect
8 septembrie 2016 |

Condițiile în care poate fi valorificat excedentul de produse realizat în gospodăriile agrozootehnice | Proiect
6 septembrie 2016 |

JURIDICE by Night

Aprobarea modului de implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu arsuri | Proiect
6 septembrie 2016 |

Normele privind articolele de curățenie și igienă individuală și colectivă asigurate de către administrația locului de deținere | Proiect
6 septembrie 2016 |

Normele de igienă privind unităţile pentru instruirea copiilor şi tinerilor | Proiect
3 septembrie 2016 |

Aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de comerţ intraunional de produse alimentare de origine nonanimală care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman | Proiect
31 august 2016 |

Aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire a antraxului la animale | Proiect
29 august 2016 |

Cuantumul tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman | Proiect
26 august 2016 |

Completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici | Proiect
23 august 2016 |

Modificarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor | Proiect
23 august 2016 |

Aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare a probelor de produse medicinale veterinare în vederea efectuării controlului de laborator | Proiect
22 august 2016 |

Modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar | Proiect
20 august 2016 |

Modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul privind raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă | Proiect
19 august 2016 |

Executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne | Proiect
19 august 2016 |

Masterclass US Litigators

Regulamentul de funcţionare a Direcţiei generale pentru relațiile cu instituţiile prefectului | Proiect
18 august 2016 |

Stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA | Proiect
18 august 2016 |

Modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul ref. aprobarea preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate | Proiect
15 august 2016 |

Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | Proiect
14 august 2016 |

Modificarea Regulamentului privind organizarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar | Proiect
14 august 2016 |

Aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii | Proiect
11 august 2016 |

Constituirea Comitetului de coordonare a procesului de pregătire a MAI pentru exercitarea de către România a Președinției Consiliului UE | Proiect
9 august 2016 |

Modificarea Ordinului ref. declararea achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA | Proiect
8 august 2016 |

Metodologia de calcul al duratei de completare a unui formular, în format electronic, la nivelul structurilor MAI | Proiect
5 august 2016 |

Modificarea Ordinului BNR pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene | Proiect
5 august 2016 |

Servicii JURIDICE.ro
JURIDICE gratuit pentru studenti
Revealing Lawyers
Evenimente juridice
Women in Law

Regulamentul de funcţionare a Oficiului Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale | Proiect
5 august 2016 |

Regulamentul privind organizarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României | Proiect
5 august 2016 |Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale