proiect de ordonanță

Modificarea OG ref. utilizarea fondurilor externe nerambursabile | Proiect
21 decembrie 2018 |

Măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare | Proiect
26 august 2016 |

Modificarea OUG privind serviciile poștale | Proiect
10 august 2016 |

Prorogarea unor termene prevăzute în OUG ref. stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră | Proiect
10 august 2016 |

Modificarea Legii privind apărarea împotriva incendiilor | Proiect
9 august 2016 |

Modificarea OUG privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată | Proiect
1 august 2016 |

Modificarea OUG ref. unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare | Proiect
27 iulie 2016 |

Modificarea Legii ref. asigurarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei | Proiect
19 iulie 2016 |

Stabilirea anumitor măsuri pentru semnarea acordurilor tehnice de coordonare a utilizării frecvențelor radio în zonele de frontieră | Proiect
15 iulie 2016 |

Modificarea Legii privind reforma în domeniul sănătății | Proiect
24 iunie 2016 |

Prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) Cod procedură fiscală | Proiect
11 mai 2016 |

Franța. Proiect privind societățile constituite pentru exercitarea în comun a mai multor profesii liberale
11 martie 2016 |

Modificarea Legii-cadru a descentralizării | Proiect
9 martie 2016 |

Stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale | Proiect
15 februarie 2016 |

Abrogarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate | Proiect
1 februarie 2016 |

Modificarea Ordonanței privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari | Proiect
28 ianuarie 2016 |

Modificarea OUG privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat | Proiect
21 ianuarie 2016 |

Modificarea Legii privind performanța energetică a clădirilor | Proiect
20 ianuarie 2016 |
1 comentariu

Modificarea Legii privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare | Proiect
19 ianuarie 2016 |

Anunt de recrutare

Modificarea Codul muncii | Proiect
18 ianuarie 2016 |

Modificarea Legii privind vânzarea produselor şi garanţiilor asociate acestora | Proiect
14 ianuarie 2016 |

Modificarea Legii privind performanţa energetică a clădirilor | Proiect
11 ianuarie 2016 |

Libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România | Proiect
8 ianuarie 2016 |

Stabilirea tarifului de utilizare SEAP | Proiect
8 ianuarie 2016 |

Prin modificarea codurilor în materie penală Guvernul vrea să pedepsească infracțiunile înainte de a fi comise
4 februarie 2014 |

Organizarea și finanțarea rezidențiatului | Proiect
24 octombrie 2013 |Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership