rectificarea actelor de stare civilă

CEDO. X și Y c. România. Absența unei proceduri clare și previzibile de recunoaștere legală a identității de gen. Prof. univ. dr. Iulia Motoc, membru în completul de judecată
10 martie 2021 |

Managementul defectuos al împărţirii dreptăţii. Ep. 7. La schimbarea sexului, are dreptul judecătorul să dispună şi schimbarea prenumelui sau se urmează ulterior procedura administrativă strict prevăzută de lege?
2 februarie 2015 |