rejudecare

Curtea de Apel București. Camera preliminară. Contestație. Rejudecare. Dreptul la un proces echitabil
29 martie 2024 | , Claudiu BULARDA

Andreea Coman
Curtea de Apel Iași. Analiză formală, prin omisiune și negare de competență. Lipsa motivării hotărârii. Rejudecare. Cameră preliminară
26 mai 2023 |

Andreea Coman
Curtea de Apel Iași. Analiza respectării condiţiilor legale prevăzute la art. 139 alin. (1) lit. a)-c) din Codul de procedură penală. Cameră preliminară
19 mai 2023 |

Andreea Coman
Curtea de Apel Iași. Analiza excepției de nelegalitate prin raportare la alte dispoziții legale decât cele invocate. Lipsa examinării efective
17 mai 2023 |

Andreea Coman
Curtea de Apel Iași. Delegarea de către procuror a efectuării tuturor actelor de urmărire penală. Control de legalitate realizat pe baza unei situații premise diferite
12 mai 2023 |

Andreea Coman
Curtea de Apel Iași. Lipsa vechimii legale în cadrul DNA. Obligație de verificare în cadrul legal al probaţiunii, nu doar la cerere, ci și din oficiu
5 mai 2023 |

Andreea Coman
Curtea de Apel Iași. Modul/condițiile de obținere/folosire/administrare a probelor sunt date în competența judecătorului de cameră preliminară
3 mai 2023 |

Curtea de Apel Ploiești. Judecătorul nu a examinat chestiunile de nelegalitate ce i-au fost prezentate
24 aprilie 2023 |

Curtea de Apel Alba Iulia. Lipsa specializării în materia infracțiunilor de corupție. Nulitate absolută
4 aprilie 2023 |

Curtea de Apel Târgu Mureș. Redeschiderea procesului penal
9 ianuarie 2023 |

Sebastian Voinea
Rejudecarea în cascadă
3 ianuarie 2023 |

ÎCCJ. Revizuire admisă. CtEDO, cauza A. împotriva României. Încălcarea dreptului la un proces echitabil
2 decembrie 2022 |

Curtea de Apel Craiova. Lipsa minutei. Nulitate absolută. Rejudecare
16 mai 2022 | , Cristina Gabriela IACOB

Curtea de Apel Craiova. Nerespectarea principiului aflării adevărului și prezumției de vinovăției. Trimitere spre rejudecare
28 decembrie 2021 | , Cristina Gabriela IACOB

Curtea de Apel București. Obligația instanței de a pune în discuția părților împrejurarea că înțelege să se învestească cu aspectul înlocuirii lichidatorului judiciar
31 martie 2021 |

ÎCCJ. Nemotivarea hotărârii. Trimitere spre rejudecare
4 noiembrie 2020 |

Dispozițiile art. 78 Cod procedură civilă din perspectiva practicii judiciare
28 octombrie 2020 |

Curtea de Apel București. Motivare incompletă a deciziei. Trimitere cauză spre rejudecare
28 ianuarie 2020 |

Curtea de Apel București. Lipsa cercetării judecătoreşti în primă instanţă. Trimiterea cauzei spre rejudecare
1 iulie 2019 |

Anunt de recrutare

ICCJ. Cazul Cozma, rejudecat
27 martie 2018 |

ICCJ. Încălcarea principiului non reformatio in pejus
17 mai 2017 |

Devine incompatibil judecătorul care soluționează o cauză în rejudecare, după ce inițial a admis excepția inadmisibilității, în motivarea cărei a arătat că o instanță nu poate anula actul ce constituie obiectul litigiului?
22 iulie 2016 |
6 comentarii

ICCJ. Valorificarea de către instanța de apel a unei probe administrate în ciclul procesual anterior
12 iulie 2016 |

ICCJ. Nerespectarea indicațiilor stabilite prin decizia de casare
20 octombrie 2015 |

ICCJ. Excepţia tardivităţii soluţionată în rejudecare
6 noiembrie 2014 |
5 comentarii

ICCJ. Cauzele de nulitate care pot atrage desființarea sentinței primei instanțe
11 noiembrie 2013 |

Scurtă analiză a dispoziţiilor art. 522 indice 1 Cod procedură penală cu privire la rejudecarea în caz de extradare sau predare în baza unui mandat european de arestare
1 februarie 2013 |Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership