RIL admis

Înalta Curte a decis că asociațiile și fundațiile cu statut de organizație de interes public pot organiza arbitraj instituțional „numai dacă sunt autorizate de legiuitor”
17 iunie 2024 |

ÎCCJ. RIL admis. Măsuri reparatorii pentru imobilele cultelor religioase înstrăinate legal după 1989
17 iunie 2024 |

ÎCCJ. RIL admis. Aplicarea unor dispoziții pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora
17 iunie 2024 |

ÎCCJ. RIL admis. Asociațiile și fundațiile pot avea ca scop/obiectiv organizarea de activități specifice arbitrajului instituționalizat numai dacă sunt autorizate de legiuitor să exercite arbitrajul instituţionalizat
17 iunie 2024 |

ÎCCJ. RIL admis. Timbrajul acțiunilor având ca obiect repararea prejudiciului cauzat prin punerea în aplicare a prevederilor prin care indemnizațiile demnitarilor (primar și viceprimar) au fost înghețate succesiv la același nivel cu cel corespunzător anului 2019, prin raportare la salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în anul 2019, introduse de sindicat în reprezentarea unor salariați, primari sau viceprimari ai unor comune sau orașe
13 iunie 2024 |

ÎCCJ. RIL admis. Prestarea activității de reprezentare juridică de către consilierii juridici
31 mai 2024 |

ÎCCJ. RIL admis. Informațiile protejate de secretul bancar privind conturile bancare ale unui client defunct
20 mai 2024 |

ÎCCJ. RIL admis. Termenul de preaviz începe să curgă din ziua următoare comunicării notificării de preaviz privind încetarea CIM şi se împlineşte în ultima zi a termenului
20 mai 2024 |

ÎCCJ. RIL admis. Prestarea activității de reprezentare juridică de către consilierii juridici
22 aprilie 2024 |

ÎCCJ. RIL admis. Diferențele salariale rezultate din utilizarea coeficienților de multiplicare prevăzuți pentru procurorii DNA și DIICOT sunt despăgubiri supuse plafonului prevăzut de art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017
11 martie 2024 |

ÎCCJ. RIL admis. Însușirea cererii de chemare în judecată sau a căii de atac de către practicianul în insolvență desemnat în procedura ulterior declanșată nu atrage scutirea de la plata taxei judiciare de timbru
26 februarie 2024 |

Efectele Deciziei ÎCCJ nr. 16/2023 în materia plângerilor contravenționale
23 februarie 2024 |

ÎCCJ. RIL admis. Stabilirea drepturilor salariale ale personalului poliţiei locale nu trebuie să se facă în acelaşi cuantum cu drepturile salariale ale personalului din aparatul de specialitate al primarului
19 februarie 2024 |

ÎCCJ. RIL admis. Plângerea împotriva unui proces-verbal de constatare a unei contravenţii poate fi motivată până la primul termen de judecată
9 februarie 2024 |

ÎCCJ. RIL admis. Asistentul personal nu beneficiază de sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare
27 noiembrie 2023 |

ÎCCJ. RIL admis. Măsura arestării preventive în baza art. 223 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală
27 noiembrie 2023 |

ÎCCJ. RIL admis. Sintagma „imobile care au aparținut cultelor religioase” are în vedere exclusiv patrimoniul unităţilor componente ale cultelor religioase
13 noiembrie 2023 |

ÎCCJ. RIL admis. Calculul perioadei de prizonierat pentru stabilirea bazei de calcul a indemnizației prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990
13 noiembrie 2023 |

ÎCCJ. RIL admis. Afilierea de noi membri ai unei fundaţii sportive reprezintă o modificare de act constitutiv sau, după caz, de statut
13 noiembrie 2023 |

Anunt de recrutare

ÎCCJ. RIL admis. Deţinerea în afara antrepozitului fiscal şi/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de ţigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, provenind din contrabandă, fapte anterioare intrării în vigoare a OUG nr. 85/2022, constituie infracţiunea prevăzută de art. 452 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal
6 noiembrie 2023 |

Penalități împovărătoare pentru asigurători în lumina Deciziei 18 din 23 octombrie 2023 pronunțate de ÎCCJ în procedura recursului în interesul legii
30 octombrie 2023 | , Andra BĂLȚATU

Efectele Deciziei 18/2023 privind dispozițiile art. 14 alin. (3) teza a doua din Legea 132/2017
24 octombrie 2023 |

ÎCCJ. RIL admis. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 2 alin. (1) și art. 4 alin. (1) din OUG nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
23 octombrie 2023 |

ÎCCJ. RIL admis. Penalitățile de 0,2% pe zi de întârziere curg de la expirarea celor 30 de zile în care asigurătorul trebuia să răspundă cererii părţii solicitante
23 octombrie 2023 |

ÎCCJ. RIL admis. Încadrarea juridică a faptei constând în deținerea sau comercializarea pe teritoriul României a unui număr de peste 10.000 de țigarete nemarcate, marcate necorespunzător sau cu marcaje false, cunoscând că acestea provin din contrabandă
18 septembrie 2023 |

RIL admis. Aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (3) din Codul penal privind recidiva internaţională, în situaţia existenţei unei condamnări definitive dispuse de o instanţă străină
15 septembrie 2023 |

RIL admis. Competenţa materială de soluţionare a litigiilor privind executarea contractelor de achiziţii publice înregistrate pe rolul instanţelor după intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii nr. 101/2016 prin Legea nr. 208/2022, respectiv după data de 10.09.2022, aparţine secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului
28 august 2023 |

RIL admis. Cererea de strămutare, de competenţa curţii de apel, a unui proces aflat în etapa apelului sau a recursului se soluţionează în compunerea prevăzută de lege pentru stadiul procesual respectiv
15 august 2023 |

RIL admis. Funcţia de manager de spital public persoană fizică/şef de secţie din spital public este incompatibilă cu cea de administrator al unei societăţi dintre cele prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990
10 august 2023 |

RIL admis. Data în raport cu care începe să curgă termenul de prescripţie a executării în cazul sancţiunilor pecuniare aplicate de autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene şi recunoscute prin hotărâre judecătorească de către autorităţile române este data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de autorităţile din statele membre prin care s-a aplicat sancţiunea pecuniară
8 august 2023 |

RIL admis. Beneficiarii contractelor de concesiune şi/sau de prestări servicii încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 291/2020 privind aprobarea OUG nr. 117/2020 şi aflate în derulare sunt îndreptăţiţi la acordarea sumei de 10.000 lei lunar din bugetul A.N.S.V.S.A
27 iulie 2023 |

Servicii JURIDICE.ro

RIL admis. Dreptul la compensaţia lunară pentru chirie, pentru plata ratelor de credit, nu poate fi recunoscut poliţiştilor care au încheiat contracte de credit ipotecar/imobiliar anterior intrării în vigoare a Legii nr. 288/2018
24 iulie 2023 |

RIL admis. În situaţia în care titlul executoriu priveşte un dezmembrământ fără personalitate juridică, competenţa teritorială a instanţei de executare poate fi stabilită prin raportare la sediul secundar al persoanei juridice debitoare, respectiv la sediul acestui dezmembrământ
5 iulie 2023 |

RIL admis. Competenţa materială procesuală a instanţei de control judiciar se determină cu respectarea specializării primei instanţe (complet/secţie), care se aplică în mod corespunzător şi în calea de atac
28 iunie 2023 |

ÎCCJ. RIL admis. Funcţia de manager de spital public persoană fizică / şef de secţie din spital public este incompatibilă cu cea de administrator al unei societăţi
26 iunie 2023 |

RIL admis. Revine curţii de apel, prin secţia de contencios administrativ sau completurile specializate în litigii de contencios administrativ, competenţa de soluţionare a cererilor privind anularea deciziei directorului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de stabilire a locului de detenţie pentru executarea pedepsei sau a deciziei de respingere a cererii de transfer la alt penitenciar
26 iunie 2023 |

RIL admis. Fapta de furt săvârşită prin folosirea unui dispozitiv improvizat care blochează activarea sistemului de închidere centralizată a uşilor unui autovehicul, prin bruierea semnalului aferent acestui sistem, întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de furt calificat săvârşit prin folosirea unei chei mincinoase
26 iunie 2023 |

ÎCCJ. RIL admis. Dreptul la compensaţia lunară pentru chirie, pentru plata ratelor de credit, nu poate fi recunoscut poliţiştilor care au încheiat contracte de credit ipotecar/ imobiliar anterior intrării în vigoare a Legii nr. 288/2018
19 iunie 2023 |

ÎCCJ. RIL admis. Cererea de strămutare, de competența curții de apel, a unui proces aflat în etapa apelului sau a recursului se soluționează în compunerea prevăzută de lege pentru stadiul procesual respectiv
19 iunie 2023 |

ÎCCJ. RIL admis. Stabilirea stării de recidivă internaţională se poate realiza numai în urma parcurgerii procedurii de recunoaştere a hotărârii străine de condamnare, exclusiv pe cale incidentală, iar nu pe baza mențiunilor existente în sistemul european al cazierului judiciar
19 iunie 2023 |

ÎCCJ. RIL admis. Competența materială de soluționare a litigiilor privind executarea contractelor de achiziții publice înregistrate pe rolul instanțelor după data de 10 septembrie 2022 aparţine secției de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului
19 iunie 2023 |

ÎCCJ. RIL admis. Fapta de furt săvârşită prin folosirea unui dispozitiv improvizat care blochează activarea sistemului de închidere centralizată a uşilor unui autovehicul întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de furt calificat săvârşit prin folosirea unei chei mincinoase
29 mai 2023 |

RIL admis. Reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de 25 de ani, corespunzător activităţii desfăşurate cel puţin 30 de ani în locurile de muncă prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010
4 mai 2023 |

RIL admis. Tribunalul este competent material să judece cauze având ca obiect cereri de constatare a caracterului ilicit al faptei care aduce atingere unor drepturi nepatrimoniale
25 aprilie 2023 |

RIL admis. Imposibilitatea aplicării unor pedepse accesorii în cazul dispunerii unei soluții de condamnare la pedeapsa amenzii
3 februarie 2020 |

ÎCCJ. RIL admis ref. sumele destinate plății drepturilor salariale, aflate în conturi deschise la unitățile de trezorerie și societăți bancare şi care nu pot face obiectul executării silite prin poprire
21 ianuarie 2020 |

ÎCCJ. RIL admis ref. căile de atac atunci când acestea vizează soluţiile pronunţate de instanţele anterioare asupra cererii accesorii formulate în proces de părţi, de acordare a cheltuielilor de judecată
21 ianuarie 2020 |

ÎCCJ. RIL admis ref. motivul de recurs privind modalitatea în care instanţa s-a pronunţat asupra proporționalității cheltuielilor de judecată reprezentând onorariul avocaților, conform art. 451 alin. (2) CPC
21 ianuarie 2020 |

ÎCCJ. RIL admis ref. situaţia în care amenda penală se execută, chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere
21 ianuarie 2020 |

ÎCCJ. RIL admis ref. despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
21 ianuarie 2020 |

RIL admis. Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 104/2003
13 decembrie 2019 |

ÎCCJ. RIL admis ref. imposibilitatea instanţei de a consfinți acordul de mediere referitor la înțelegerea părților privind desfacerea căsătoriei
10 decembrie 2019 |

ÎCCJ. RIL admis ref. incompatibilitatea judecatătorului de a participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale extraordinară de atac, în etapa admisibilităţii în principiu (contestaţie în anulare, revizuire şi recurs în casaţie)
10 decembrie 2019 |

Servicii JURIDICE.ro

ÎCCJ. RIL admis ref. indemnizațiile cuvenite titularilor dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice
13 noiembrie 2019 |

ÎCCJ. RIL admis ref. imposibilitatea aplicării unor pedepse accesorii în cazul dispunerii unei soluții de condamnare la pedeapsa amenzii
13 noiembrie 2019 |

ÎCCJ. RIL admis ref. natura juridică a normelor referitoare la cheltuielile indirecte şi de profit, cheltuielile de proiectare şi inginerie, consultanţă şi asistenţă tehnică
13 noiembrie 2019 |

ÎCCJ. RIL admis ref. situația în care instanţa învestită prin hotărârea de declinare a competenţei poate invoca necompetenţa materială procesuală
13 noiembrie 2019 |

RIL admis. Recursul formulat împotriva hotărârii prin care a fost soluţionată cererea de revizuire întemeiată pe motivul prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.
11 noiembrie 2019 |

RIL admis. Salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
31 octombrie 2019 |

RIL admis. Începutul termenului de prescripţie extinctivă a acţiunii pentru angajarea răspunderii patrimoniale a salariatului
25 octombrie 2019 |

RIL admis. Data la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru introducerea acţiunii în despăgubire de către persoana vătămată printr-un act administrativ nelegal
23 octombrie 2019 |

ÎCCJ. RIL admis ref. interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 104/2003
16 octombrie 2019 |

RIL admis. Renunțarea la urmărirea penală faţă de un suspect sau inculpat minor care a împlinit vârsta de 16 ani
1 octombrie 2019 |

RIL admis. Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 165/2013
25 septembrie 2019 |

RIL admis. Competența funcțională privind soluționarea apelurilor declarate în materia executărilor silite pornite în temeiul art. 260 Cod procedură fiscală
29 iulie 2019 |

RIL admis. Sumele reprezentând impozite locale datorate pentru bunuri valorificate în procedura insolvenței, grevate de o cauză de preferinţă în favoarea unui creditor
18 iulie 2019 |

ÎCCJ. RIL admis ref. data la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru introducerea acţiunii în despăgubire de către persoana vătămată printr-un act administrativ nelegal
26 iunie 2019 |

ÎCCJ. RIL admis ref. salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
26 iunie 2019 |

RIL admis. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
13 iunie 2019 |

RIL admis. Încetarea procesului penal în cazul infracţiunii de lovire sau alte violenţe săvârşită asupra unui membru de familie prevăzută de art. 193 raportat la art. 199 alin. (1) din Codul penal
13 iunie 2019 |Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership