state membre

Directiva (UE) 2023/977 privind schimbul de informații dintre autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre
23 mai 2023 |

Monede comemorative cu ocazia celei de a 35-a aniversări a programului Erasmus
30 iulie 2019 |

Declarația reprezentanților guvernelor statelor membre din 16 ianuarie 2019 privind executarea hotărârii Curții de Justiție în cazul Achmea și protecția investițiilor în Uniunea Europeană
21 ianuarie 2019 |

Declarația reprezentanților guvernelor statelor membre privind consecințele juridice ale hotărârii Curții de Justiție din Achmea, precum și protecția investițiilor în Uniunea Europeană
21 ianuarie 2019 |

Transmiterea actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă între statele membre ale UE, potrivit Regulamentului (CE) 1393/2007 privind comunicarea în statele membre ale UE a actelor în materie civilă
18 ianuarie 2019 |

CJUE. C-305/17, FENS spol. s r. o. c. Slovenská republika. Statele membre nu pot impune o taxă pe exportul energiei electrice produse pe teritoriul lor
6 decembrie 2018 |

Întocmirea listei negre a paradisurilor fiscale, pe agenda miniștrilor de Finanțe din UE. UPDATE: Lista. Eliminare state de pe listă
14 martie 2018 |
1 comentariu

Regulamentul nr. (UE) 2017/1938 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze. Abrogarea Regulamentului (UE) nr. 994/2010
31 octombrie 2017 |

CJUE. C-111/16, Giorgio Fidenato și alții. Statele membre nu pot adopta măsuri de urgență privind produsele alimentare și furajele modificate genetic fără să fie evident că există un risc grav pentru sănătate sau pentru mediu
13 septembrie 2017 |

Decizia (UE) privind participarea UE la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană
18 iulie 2017 |

Legea nr. 100/2017: Ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre UE, statele membre și Republica Kazahstan
21 iunie 2017 |

CJUE. Avizul C-2/15. Acordul de liber schimb cu Singapore nu poate fi încheiat, în forma sa actuală, numai de Uniune
16 mai 2017 |

Acord de parteneriat şi cooperare consolidat dintre UE şi Republica Kazahstan | Proiect
29 iunie 2016 |

Regulamentul (UE) 2016/399 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane
25 martie 2016 |

Raportul de activitate al Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială
15 martie 2016 |

Guvernul a adoptat proiectul de lege privind ordinul european de protecție
11 februarie 2016 |

Autorizarea statelor membre pentru ratificarea Protocolului din 2014 la Convenția privind munca forțată a OIM ref. cooperarea judiciară în materie penală
23 noiembrie 2015 |

Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii Europene
23 iulie 2015 |

Modificarea Directivei 94/62/CE privind reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire
7 mai 2015 |

Anunt de recrutare

Decizia Consiliului privind sprijinul acordat activităților OIAC în cadrul punerii în aplicare a strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă
20 februarie 2015 |

Stabilirea formatului pentru transmiterea informațiilor de la statele membre privind punerea în aplicare a Directivei privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase
15 decembrie 2014 |

Orientarea Băncii Centrale Europene privind statisticile monetare și financiare
27 noiembrie 2014 |

Decizia Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produse igienice absorbante
7 noiembrie 2014 |

CE ajută statele membre să lupte împotriva căsătoriilor de conveniență
7 octombrie 2014 |

CJUE. Bibliotecile pot digitaliza, fără acordul titularilor, anumite cărți din colecția lor pentru a le oferi în locurile pentru lectură electronică
12 septembrie 2014 |

18 state membre, printre care și România, atenționate de CE pentru a lua măsuri decisive în ceea ce privește managementul spațiului aerian comun
15 iulie 2014 |

Clarificarea regimului juridic aplicabil membrilor de familie ai cetăţenilor din afara UE
7 aprilie 2014 |

CE recomandă o nouă abordare în materie de insolvenţă
17 martie 2014 |

Martin Schulz ref. uniunea bancară
30 decembrie 2013 |

CE. Raport privind disparitatea salarială de gen
16 decembrie 2013 |

Regulament privind statisticile demografice europene
11 decembrie 2013 |

Curtea de Conturi Europeană. Raport privind utilizarea bugetului UE alocat politicii de dezvoltare rurală
28 noiembrie 2013 |

CE ref. cadrul jocurilor de noroc online
22 noiembrie 2013 |

Directiva privind procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei internaţionale
4 iulie 2013 |

Majorarea capitalului Băncii Europene de Investiţii
8 aprilie 2013 |

CE trimite România în fața CJUE
25 martie 2013 |

Numirea unor judecători la Tribunalul de Primă Instanţă
11 martie 2013 |

Dreptul constitutional al Uniunii Europene | Robert Schütze
5 noiembrie 2012 |Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership