sucursala

Filialele și dezmembrămintele societăților. Necorelarea unor dispoziții ale Legii nr. 31/1990 privind societățile și ale altor acte normative. De lege ferenda
27 septembrie 2019 |
1 comentariu

ICCJ. Competenţa teritorială în cazul promovării acţiunii de către o sucursală
22 octombrie 2018 |

Completarea Directivei (UE) 2015/849 cu standarde tehnice de reglementare privind criteriile pentru desemnarea punctelor centrale de contact pentru emitenții de monedă electronică
21 august 2018 |

Întrebare preliminară cu privire la refuzul dreptului de deducere și grupul de interes economic. UPDATE: hotărârea CJUE (dreptul UE se opune ca o administrație fiscală să considere că …)
8 august 2018 |
1 comentariu

Directiva (UE) privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale
30 iunie 2017 |

Completarea Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește standardele tehnice de reglemetare pentru precizarea condițiilor generale de funcționare a colegiilor de supraveghetori
2 februarie 2016 |

ICCJ. Litigiu izvorând dintr-un contract încheiat cu sucursala unei societăţi. Competenţa teritorială alternativă
16 noiembrie 2015 |

ICCJ. Capacitatea procesuală de folosință a sucursalei
27 iulie 2015 |

ICCJ. Încălcarea dreptului la un proces echitabil
24 iulie 2015 |

ICCJ. Competenţa instanţei, în cazul în care raportul juridic de muncă s-a derulat la o sucursală a societăţii reclamante
16 septembrie 2014 |

Întrebare preliminară cu privire la noțiunea de „sediu” în cazul unei proceduri de deschidere secundară de insolvență
24 iulie 2013 |

Sunt sucursalele obligate să se autorizeze în vederea prelucrării datelor cu caracter personal?
11 iulie 2013 |
1 comentariuServicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership