Traian Cornel Briciu

Secretul profesional între protecția drepturilor individuale și protecția societății în ansamblu
25 octombrie 2023 |

UNBR a informat PÎCCJ ref. restanțele onorariilor cuvenite avocaților pentru asistența judiciară din oficiu în cauzele penale
21 iunie 2023 |

Susținere publică teză de doctorat: Cristian-Paul Lospa / 19 iunie 2023
30 mai 2023 |

UNBR. Colocviul franco-român prilejuit de celebrarea Zilelor francofoniei / 8 octombrie 2019
9 octombrie 2019 |

Întâlnire de lucru a comisiei comune a UNBR și Ministerului Public pentru rezolvarea problemelor în legătură cu onorariile cuvenite avocaților din oficiu
1 august 2019 |

Revizuirea pentru contrarietate de hotărâri, în lumina modificărilor aduse (sau nu) de Legea nr. 310/2018
17 mai 2019 | , Adrian MANOLE

Baroul București. Donații de carte din partea unor persoane fizice și juridice
21 februarie 2019 |

QUICK LEGAL
CODURILE PENALE
AB
RISKSOFT
CRISTALLINI

Comentarii asupra modificării noului Cod de procedură civilă prin Legea nr. 310/2018. Între dorința de funcționalitate și tendința de restaurație
8 februarie 2019 | , Mirela STANCU, Claudiu-Constantin DINU, Gheorghe-Liviu ZIDARU, Paul POP

D&B DAVID ȘI BAIAS și PwC Moldova au oferit asistență tehnică Ministerului Justiției din Republica Moldova
14 iunie 2018 |

Pre-susținere publică teză de doctorat: Tiberiu-Vlad Patancius / 22 martie 2018
16 martie 2018 |

Facultatea de Drept, Universitatea din București. Traian Briciu, ales în Senatul Universităţii
18 aprilie 2016 |

Analiza OUG nr. 1/2016 în lumina deciziei Curţii Constituţionale nr. 895/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 666 NCPC
19 februarie 2016 | , Traian Cornel BRICIU

Trei probleme privind executarea cambiei sau a biletului la ordin
28 septembrie 2015 |

Unele consideraţii privind competenţa de soluţionare a cauzelor având ca obiect acţiuni în pretenţii prin care se solicită de către o direcţie generală de asistenţă şi protecţie a copilului obligarea unui consiliu judeţean sau local ori a unei alte direcţii de asistenţă şi protecţie a copilului la suportarea cheltuielilor de întreţinere pentru persoane care beneficiază de măsuri de protecţie prevăzute de Legea nr. 448/2006 şi Legea nr. 272/2004
27 iulie 2015 | , Traian Cornel BRICIU, Liviu Gheorghe ZIDARU

Unele considerații referitoare la efectul devolutiv al apelului, cu privire specială asupra noțiunii de ”explicitare a pretențiilor”, cuprinsă în art. 478 alin. (4) NCPC și asupra invocării necompetenței în această cale de atac
23 iulie 2015 | , Gabriel BOROI, Traian Cornel BRICIU, Claudiu Constantin DINU, Mirela STANCU, Gheorghe-Liviu ZIDARU

Susținere publică teză de doctorat: Mădălina Jebelean / 2 iulie 2015
3 iulie 2015 |

Experții în domeniile NCC și NCPC selectați de INM în vederea participării la conferințe în materia dreptului civil şi dreptului procesual civil
17 februarie 2015 |

Revista Română de Drept Privat nr. 4/2014: Câteva reflecţii în legătură cu soluţiile din doctrină şi jurisprudenţă privind unele probleme ivite în aplicarea noului Cod de procedură civilă | Viorel Mihai Ciobanu, Traian-Cornel Briciu
3 decembrie 2014 |

UNBR. Noul colegiu redacțional al revistei „Avocatul”
22 octombrie 2014 |

Negotiation Games for Lawyers

Revista Română de Drept Privat nr. 4/ 2014
3 octombrie 2014 |

Consecinţele declarării neconstituţionalităţii art. 650 alin. 1 din NCPC
25 iulie 2014 | , Viorel Mihai CIOBANU, Traian Cornel BRICIU, Liviu Gheorghe ZIDARU
2 comentarii

Incidenţa dispoziţiilor Codului de procedură civilă sau ale Codului de procedură fiscală în materia măsurilor asigurătorii luate în procesul penal. Concursul între măsurile asigurătorii luate în procesul penal şi titlurile executorii (I)
14 iulie 2014 | , Andra-Roxana TRANDAFIR (ILIE)

Punctul de vedere al Facultății de Drept a Universității din București cu privire la neconstituționalitatea dispozițiilor NCPC privind obligativitatea asistenței juridice în recurs
27 iunie 2014 | , Flavius A. BAIAS, Viorel Mihai CIOBANU, Gabriel BOROI, Traian Cornel BRICIU, Claudiu DINU, Gheorghe Liviu ZIDARU
45 comentarii

Câteva reflecţii cu privire la soluţiile din doctrină şi jurisprudenţă privind unele probleme ivite în aplicarea NCPC
5 iunie 2014 | , Viorel Mihai CIOBANU, Traian Cornel BRICIU

Sechestrul asigurător înfiinţat în cadrul unui proces penal asupra unui bun anterior ipotecat nu împiedică executarea silită demarată de creditorul ipotecar
14 martie 2014 | , Traian-Cornel BRICIU, Andra-Roxana ILIE
1 comentariu

Revista Română de Drept Privat nr. 4/2013
18 decembrie 2013 |

Unele aspecte de noutate în materia taxelor judiciare de timbru pentru cererile introduse la instanţele judecătoreşti
16 august 2013 |

Revista română de drept privat nr. 6/2012 – Anul Brandușa Ştefănescu | Marian Nicolae, Mircea Dan Bob
19 martie 2013 |

Cum se aplică Noul Cod de Procedură Civilă de la 15 februarie? Provocările noilor reglementări şi impactul asupra mediului de afaceri – București, 19 martie 2013
28 februarie 2013 |

Observații privind unele dispoziții de drept tranzitoriu și de punere în aplicare a NCPC
19 februarie 2013 | , Gheorghe Liviu ZIDARU, Traian BRICIU
4 comentarii

Proces experimental la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti
23 aprilie 2012 |
1 comentariu

JURIDICE by Night

Revista Romană de Drept Privat nr. 6/2010 – Anul Viorel Mihai Ciobanu
8 decembrie 2010 |

Revista Romană de Drept Privat nr. 4/2010 – Anul Viorel Mihai Ciobanu
8 august 2010 |

Revista Romană de Drept Privat nr. 2/2010 – Anul Viorel Mihai Ciobanu
8 aprilie 2010 |

Revista Romană de Drept Privat nr. 3/2009 – Anul Șerban Beligrădeanu
8 iulie 2009 |