trimitere preliminara

CJUE. C-216/23 – Hauser Weinimport. Noțiunile de «alcool» și de «substanță aromatizantă alimentară». Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, președintă de cameră
8 mai 2024 |

CJUE. C-183/23 – Credit Agricole Bank Polska. Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. Instanța competentă pentru acțiunea introdusă împotriva unui consumator, resortisant al unui stat terț, cu ultimul domiciliu cunoscut pe teritoriul unui stat membru. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor și președintă de cameră
11 aprilie 2024 |

CJUE. C-654/22 – Triferto Belgium. Interpretarea unor dispoziții din Regulamentul REACH. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
11 aprilie 2024 |

CJUE. C-582/21 – Profi Credit Polska. Redeschiderea unei proceduri finalizate printr-o hotărâre definitivă. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
9 aprilie 2024 |

CJUE. C-714/22 – Profi Credit Bulgaria. Servicii accesorii unui contract de credit. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor și președintă de cameră
21 martie 2024 |

CJUE. C-674/22 – Gemeente Dinkelland. Rambursare TVA care rezultă din erori săvârșite în contabilitatea persoanei impozabile. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
22 februarie 2024 |

CJUE. C-81/23 – FCA Italy și FPT Industrial. Vehicul echipat cu un dispozitiv ilegal – Contract de vânzare a vehiculului încheiat într-un alt stat membru. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor și președinte de cameră
22 februarie 2024 |

RISKSOFT
DIALOG AI
QUICK LEGAL
AB
CODURILE PENALE

Despre „decizia individuală automatizată”. Cauza C-634/21, SCHUFA Holding (Scoring) / 5 februarie 2024, Online
30 ianuarie 2024 |

CJUE. C-131/23 – UAT Judeţul Braşov. Ordonanță privind prescripția răspunderii penale. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, președintă de cameră
19 ianuarie 2024 |

CJUE. C-303/22 – CROSS Zlín. Proceduri care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
18 ianuarie 2024 |

CJUE. C-223/23 – Redu. Cerința indicării motivelor care justifică necesitatea unui răspuns la întrebările preliminare. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, președintă de cameră
17 ianuarie 2024 |

CJUE. C-763/23 | Dragoram Tour. Trimitere preliminară ce vizează interpretarea Directivei 2006/112 privind sistemul comun al TVA
8 ianuarie 2024 |

CJUE. C-726/23 | Arcomet Towercranes. Trimitere preliminară privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA)
4 ianuarie 2024 |

CJUE. C-762/23 | Curtea de Apel Bucureşti. Trimitere preliminară privind independența judecătorilor
4 ianuarie 2024 |

CJUE. C-775/23 | Bursa Română de Mărfuri. Trimitere preliminară privind legalitatea monopolului național pe piața de energie electrică
4 ianuarie 2024 |

CJUE. C-682/23 | E.B.SP. Trimitere preliminară formulată de Curtea de Apel Cluj privind cooperarea judiciară în materie civilă
29 noiembrie 2023 |

CJUE. C-532/22 | Westside Unicat. TVA-ul și locul prestării serviciilor efectuate de studiourile de videochat
27 noiembrie 2023 |

CJUE. C-654/23 | Inteligo Media. Trimitere preliminară ref. editorul de publicaţie de presă online care foloseşte adresa de e-mail a utilizatorului în scopul transmiterii unei informări zilnice
22 noiembrie 2023 |

CJUE. C-497/22 – Roompot Service. Contract având ca obiect cesiunea folosinței, pe o durată scurtă, a unui bungalow situat într-un parc de vacanță. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
16 noiembrie 2023 |

Anunt de recrutare

Anunt de recrutare

Anunt de recrutare

CJUE. C-318/22 – GE Infrastructure Hungary Holding. Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parțiale, cesionării de active și schimburilor de acțiuni. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
16 noiembrie 2023 |

CJUE. C-325/22 – Ministar na zemedelieto, hranite i gorite. Întreprinderi beneficiare ale unui ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
19 octombrie 2023 |

CJUE. C-655/21 – G. ST. T. Proporționalitatea pedepsei în caz de contrafacere. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
19 octombrie 2023 |

CJUE. C-25/23 – Princess Holdings. Trimitere preliminară – Protecția consumatorilor – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Cambii – Lipsa competenței instanței de executare de a aprecia, din oficiu sau la cererea consumatorului, caracterul abuziv al clauzelor– Inadmisibilitate vădită parțială a cererii preliminare. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
19 octombrie 2023 |

CJUE. C-645/22 | Luminor Bank. Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
12 octombrie 2023 |

CJUE. C-139/22 | mBank. Registrul național al clauzelor din condițiile generale declarate ilicite. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
21 septembrie 2023 |

CJUE. C-820/21 | Vinal. Trimitere preliminară. Retragerea unei licențe de exploatare a unui antrepozit fiscal în cazul unei încălcări a regimului accizelor. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
14 septembrie 2023 |
1 comentariu

CJUE. C-209/22 | Rayonna prokuratura Lovech, TO Lukovit. Trimitere preliminară. Cooperare judiciară în materie penală. Măsură coercitivă de percheziție corporală și de punere sub sechestru. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
7 septembrie 2023 |

CJUE. C-711/21 și C-712/21 | Statul belgian. Elemente ulterioare decizie de returnare. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
22 iunie 2023 |

CJUE. C-608/21 | Politseyski organ pri 02 RU SDVR. Directiva 2012/13/UE – Dreptul la informare în cadrul procedurilor penale cu privire la acuzare. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
25 mai 2023 |

CJUE. C-200/21. BRD și Next Capital Solutions. Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
4 mai 2023 |

CJUE. C‑516/21. Finanzamt X împotriva Y. Supunerea la plata TVA a unei operațiuni de punere la dispoziție a unor echipamente și instalații în cadrul leasingului unei clădiri agricole. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
4 mai 2023 |

AUDI Q3
AUDI Q3

CJUE. C-127/22. „Balgarska telekomunikatsionna kompania” EAD. Regularizarea deducerilor TVA‑ului achitat în amonte. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
4 mai 2023 |

CJUE. C-827/21. Banca A. Interpretare a dreptului Uniunii în afara domeniului său de aplicare. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
4 mai 2023 |

CJUE. C-699/21 – E. D. L. Posibilitatea de a suspenda sau de a refuza executarea mandatului în caz de afectare gravă a sănătății persoanei vizate de acesta. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
21 aprilie 2023 |

CJUE. C-263/22 | Ocidental. Criterii de apreciere a caracterului abuziv al unei clauze contractuale. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
20 aprilie 2023 |

SÎRBU & VORNICU LAW is hiring an Associate Lawyer | Litigation
30 martie 2023 |

CJUE. C-412/21, Dual Prod. Trimitere preliminară – Autorizație de funcționare ca antrepozit fiscal de produse supuse accizelor – Măsuri de suspendare succesive – Aprecierea caracterului penal – Principiul prezumției de nevinovăție – Principiul ne bis in idem. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată
23 martie 2023 |

Recunoașterea Asociației Caritas Catolică Oradea ca fiind de utilitate publică
22 martie 2023 |

Gabriela Firea propune introducerea acordării tichetelor cadou cu ocazia Zilei Bărbatului
21 martie 2023 |

ANAF monitorizează achizițiile intracomunitare de autoturisme de lux rulate
21 martie 2023 |

ANRE a sancționat Hidroelectrica pentru neemiterea facturilor de energie electrică
21 martie 2023 |

Soluție ÎCCJ care lămurește definitiv faptul că în fața instanței de contencios fiscal pot fi suplimentate motivele de nelegalitate formulate prin contestația fiscală
21 martie 2023 | , Ștefan MIHĂRTESCU, Tatiana MILU

Ziua internațională pentru eliminarea discriminării rasiale
21 martie 2023 |

GALA JURIDICE 2024

CJUE. C-274/14 Banco de Santander SA – Marea Cameră. Independența organismului național autor al trimiterii preliminare. Inadmisibilitatea cererii de decizie preliminară
28 ianuarie 2020 |

Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociaţia de arbitraj de pe lângă Baroul Cluj a formulat o trimitere preliminară la CJUE – Cauza C-185/19, KE. UPDATE: Respingere
2 octombrie 2019 |

Tribunalul Bacău a formulat o nouă trimitere preliminară, înregistrată la Curtea de Justiție, C-354/18, Rusu și Rusu. UPDATE: Decizia
29 iulie 2019 |

CJUE. C-267/18 Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA. Excluderea unui operator economic de la participarea la o procedură de achiziții ca urmare a rezilierii unui contract anterior din cauza unei subcontractări necomunicate autorității contractante. Concluziile avocatului general Bordona
8 mai 2019 |

Curtea de Apel Constanța a formulat o trimitere preliminară la CJUE – C-294/19, Piscicola Tulcea
8 mai 2019 |
1 comentariu

Înalta Curte de Casație și Justiție a formulat o nouă trimitere preliminară la CJUE: C-339/19, Romenergo și Aris Capital
7 mai 2019 |
1 comentariu

Tribunalul București a formulat o trimitere preliminară la CJUE – C-249/19, JE
3 mai 2019 |

Tribunalul București a formulat o trimitere preliminară la CJUE – C-9/19, Mitliv Exim
30 aprilie 2019 |

Tribunalul Specializat Mureș a formulat o trimitere preliminară la CJUE – C-75/19, BNP PARIBAS Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti et Secapital
29 aprilie 2019 |

Curtea de Apel Pitești a formulat o trimitere preliminară la CJUE – C-127/19 – Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România” și Asociaţia Mişcarea Pentru Apărarea Statutului Procurorilor
27 aprilie 2019 |

Servicii JURIDICE.ro
Women in Law
Evenimente juridice
Revealing Lawyers
JURIDICE gratuit pentru studenti

Curtea de Apel Constanța a formulat o trimitere preliminară la CJUE – C-304/19, Ira Invest
25 aprilie 2019 |
1 comentariu

Tribunalul București a formulat o trimitere preliminară la CJUE – C-62/19, Star Taxi App
24 aprilie 2019 |

Înalta Curte de Casație și Justiție a formulat o trimitere preliminară la CJUE – C-308/19, Whiteland
23 aprilie 2019 |

Tribunalul Olt a formulat o trimitere preliminară la CJUE – C-83/19, Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România”
22 aprilie 2019 |

Curtea de Apel Timișoara a formulat o trimitere preliminară la CJUE – C-835/18
20 aprilie 2019 |

Tribunalul București a formulat o trimitere preliminară la CJUE – C-61/19, Orange România
19 aprilie 2019 |

Curtea de Apel Cluj a formulat o trimitere preliminară la CJUE – C-81/19, Banca Transilvania
18 aprilie 2019 |
1 comentariu

Curtea de Apel București a formulat o trimitere preliminară la CJUE
16 aprilie 2019 |

Interpretarea noțiunii de deficiență semnificativă sau persistentă în accepțiunea art. 57 alin. (4) din Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice
16 aprilie 2019 |

Curtea de Apel Brașov a formulat o trimitere preliminară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene
13 aprilie 2019 |

Curtea de Apel București a formulat o trimitere preliminară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința interpretării Directivei 2006/112 – C-108/19, Krakvet
11 aprilie 2019 |

Curtea de Apel Cluj a formulat o trimitere preliminară privind interpretarea efectelor unei Decizii a Curții Constituționale prin prisma principiilor securităţii raporturilor juridice şi al efectivităţii
10 aprilie 2019 |

Judecătoria Radăuți a formulat o trimitere preliminară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene – C-759/19, OF
9 aprilie 2019 |

Judecătoria Zărnești a formulat o trimitere preliminară – C-88/19, Alianța pentru combaterea abuzurilor
8 aprilie 2019 |

Trimitere preliminară a Curții de Apel Cluj în materia clauzelor abuzive în contracte bancare. C-269/19, Banca B
7 aprilie 2019 |

CJUE. C-353/18, Beny Alex. Prima trimitere preliminară formulată de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Ordonanța Curții
19 decembrie 2018 |
1 comentariu

Tribunalul Cluj a formulat o trimitere preliminară: C-478/17 (PPU), IQ. UPDATE: Hotărârea
19 decembrie 2018 |
2 comentariiServicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership