Văleanu şi alţii împotriva României

CEDO. Văleanu și alții v. România. Mecanismul de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu este eficient
28 iunie 2023 |

Hotărâre CEDO cu impact major în procesul de restituire al imobilelor trecute în proprietatea statului în perioada regimului comunist
28 iunie 2023 |

Succinte observaţii privind efectele hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului din cauza Văleanu şi alţii împotriva României în privinţa mecanismului de stabilire a compensaţiilor pentru imobilele naționalizate imposibil de restituit în natură conform Legii 165/2013
12 iunie 2023 |