Vasile Soltan

Bondoc și Asociații a asistat grupul Solarealize în vânzarea unui portofoliu de proiecte solare cu o capacitate totală de cca 250 MW
19 decembrie 2023 |

Marea, vântul și planurile României pentru energia eoliană offshore
25 iulie 2022 | , Vasile SOLTAN

Hidrogenul verde în România – cu gândul la viitor
2 martie 2022 | , Vasile SOLTAN

O lună și 15 minute – noi intervale scurte reglementate pe piața energiei electrice
26 aprilie 2021 | , Vasile SOLTAN

Câteva lecții (re)învățate din noua hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului în speța Vladimir Kharitonov împotriva Rusiei, în ceea ce privește blocarea accesului la o pagină de internet și libertatea de exprimare
14 iulie 2020 | , Vasile SOLTAN

Importanța unui due dilligence adecvat la cumpărarea obiectelor de artă plastică patrimoniu cultural
19 decembrie 2019 | , Vasile SOLTAN

Lipsirea de profit ca sancțiune în materia proprietății intelectuale, plus o problemă de hermeneutică
5 noiembrie 2019 |

AB
RISKSOFT
CRISTALLINI
CODURILE PENALE
QUICK LEGAL

Demersul lui Voltaire la CEDO și CJUE împotriva cheltuielilor de judecată excesive
3 decembrie 2018 |

UPDATE VIDEO
Lansarea platformei JURIDICE.md. Starea Justiției și Avocaturii în România și Republica Moldova / Chișinău, 13 octombrie 2017

19 octombrie 2017 |

România și Republica Moldova. Garanțiile speciale în cazul arestării preventive și diligența autorităților publice pentru asigurarea acestora prin prisma CEDO
30 august 2017 |
1 comentariu

Mărcile sonore și mărcile tridimensionale în calitate de mărci neconvenționale în lumina legislației UE, României și Republicii Moldova. Retrospectivă și perpectivă. Partea II
15 iulie 2017 |

Mărcile sonore și mărcile tridimensionale în calitate de mărci neconvenționale în lumina legislației UE, României și Republicii Moldova. Retrospectivă și perspectivă. Partea I
11 iulie 2017 |

Efectul CEDO și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului asupra ordinii juridice interne în materia procesului civil în Republica Moldova
7 decembrie 2016 |

Uzucapiunea ca modalitate de dobândire a dreptului de proprietate – patrona generis humani sau o impium praesidium?
20 septembrie 2016 |

Temeiurile revocării donaţiei – aspecte comparative între Codul civil român şi Codul civil al Republicii Moldova
6 septembrie 2016 |
2 comentarii

Limita dintre dreptul la viața privată și interesul public observată prin prisma jurisprudenței CEDO
13 iulie 2016 |