Vasile SOLTAN

Vasile Soltan

Vasile Soltan

Informații de contact
Tel: +373 69 87 48 97
Email: vasilesoltan95@gmail.com

Educație și formare
Student, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău

Experiență relevantă
11 iulie 2016 – prezent: internship – Biroul Asociat de Avocați – ACI Partners, Chișinău, Moldova
26 iunie 2016 – 10 iulie 2016: stagiu de practică – Procuratura Anticorupție, Chișinău, Moldova
27 iulie 2016 – prezent: publicist – portalul Bizlaw.md
20-31 august 2016: școala de vară în drept – Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea din Craiova
Participant în cadrul Sesiunilor naționale de comunicări științifice studențești
Participant la Hexagonul Facultăților de Drept, Ediția 2016, Iași
Participant în cadrul seminarelor/conferințelor: „Reținerea – garanții procesuale prevăzute de legislația naționașă și internațională; The role of NGO in raising legal awareness – Competition law, Procurement Policy and State Aid; Impozionul Internațional „Arta Pledoariei în profesia mea” etc.
Activități de voluntariat – Academy of Central European Schools 2011/2012 with the international school partnership project: Youth volunteering through SRA: Solidarity, responsibility and activism.

Publicații
Studiu complex asupra clauzei de inalienabilitate – limitare convențională a dreptului de proprietate
Uzucapiunea ca modalitate de dobândire a dreptului de proprietate – patrona generis humani sau o impium praesidium?
Limita dintre dreptul la viața privată și interesul public observată prin prisma jurisprudenței CEDO
Temeiurile revocării donaţiei – aspecte comparative între Codul civil român şi Codul civil al Republicii Moldova; etc.